Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ny EU-rådgivningstjänst ska hjälpa städer att planera sina investeringar

Bryssel den 28 november 2017

Investeringsstödet för städer, Urbis, kommer att hjälpa städerna att lättare få tillgång till finansiering och att planera investeringar till stöd för egna strategier för stadsutveckling.

Logo EIB

Städer har det extra svårt att få tillgång till finansiering. Enskilda kommunala projekt, exempelvis inom områden som social delaktighet, stadsförnyelse eller energieffektivitet, kan vara alltför riskfyllda eller alltför små för marknaden. Samtidigt kan det också vara svårt att få tillgång till finansiering för integrerade urbana program eftersom programmen omfattar flera små projekt inom olika sektorer. Slutligen kan städerna dessutom bara låna upp till ett maxbelopp.

Investeringsstödet för städer ska hjälpa städerna att ta itu med dessa frågor. Det kommer att hjälpa dem att utforma, planera och genomföra investeringsstrategier och projekt, med skräddarsydda tekniska och finansiella råd samt innovativa finansiella val. Målet är att se solida projekt förverkligas på kort eller medellång sikt inom exempelvis området för klimatinsatser i städerna.

– Borgmästarna vill agera och göra sina städer smartare och mer hållbara, säger EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič med ansvar för energiunionen. För vår del kommer investeringsstödet för städer att göra det enklare för dem att få de investeringar som behövs – genom skräddarsydda råd och utnyttjandet av befintliga fonder och tillgångar. Innovationer i städerna behöver öppnas upp, få tillräcklig utbredning och spridas i hela Europa.

– Vi har ambitiösa mål för hållbar stadsutveckling i EU-agendan för städer, och investeringsstödet för städer kommer hjälpa oss att nå dem, säger kommissionsledamoten med ansvar för regionalpolitik Corina Creţu under dagens lansering av investeringsstödet för städer på Cities-forumet 2017 i Rotterdam. Tack vare det här initiativet kommer städerna att få det stöd som de behöver för att skapa nya möjligheter för sina invånare.

– Städer är mer attraktiva än någonsin: inom trettio år kommer 8 av 10 européer att bo i en stad, säger Europeiska investeringsbankens vice ordförande Vazil Hudák med ansvar för rådgivnings- och projektstöd i städer och regioner. Städer och regioner behöver både finansiellt stöd och rådgivning för att bli smarta, moderna, gröna och innovativa och tillsammans med vårt pilotprojekt kan vi ge dem det.

Investeringsstödet för städer kommer att bestå av Europeiska investeringsbankens (EIB) experter från bankens olika rådgivningstjänster, inklusive EIB:s personal i alla medlemsstater och experter från Jaspers, som är det oberoende teamet specialiserat på att förbereda EU-finansierade kvalitetsprojekt.

Vid behov kallas experter in som kan förklara hur man kan kombinera EU-medel med finansiering från nationella och lokala utvecklingsbanker och med innovativa finansieringsmöjligheter. Exempel på sådana möjligheter är investeringar i samhällsutvecklingen, dvs. investeringar som görs i företag eller fonder med syftet att skapa social och miljömässig påverkan tillsammans med ekonomisk vinst.

Städer i alla storlekar i medlemsstaterna kan ansöka om stöd via en webbsida på Europeiska centrumet för investeringsrådgivning.

Investeringsstödet för städer kommer att hjälpa till med följande:

  • Förbättra investeringsstrategin för en stad genom att ge råd i strategisk planering, prioritering och optimering av investeringsprogram och projekt.
  • Lyfta investeringsprojekt och program till ett pålitligt stadium, till exempel genom att tillhandahålla analys på begäran eller stöd i finansiell strukturering och granskning av bidragsansökningar.
  • Utforska finansieringsmöjligheter från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), sammanhållningsfonderna – från vilken över 100 miljarder euro investeras i stadsområden under perioden 2014–2020 – eller från båda två.
  • Stödja förberedelserna av investeringsplattformar och instrument som kombinerar finansiering, samverka med finansförmedlare och upprätta genomförandearrangemang för dessa instrument.
  • Utveckla finansieringsstrategier som syftar till att minska kommunernas skuldbörda och hjälpa kommunala företag och privata leverantörer av stadstjänster att få tillgång till finansiering.

Vad händer nu?

Investeringsstödet för städer börjar med att använda befintliga rådgivnings- och projektstöd hos EIB och fokuserar på ett antal utvalda uppdrag.

Det inledande arbetet och städernas efterfrågan på investeringsstödet för städer kommer att bedömas av EIB och kommissionen under andra halvåret 2018. Om investeringsstödet för städer är framgångsrikt kan det beviljas ytterligare resurser med syfte att fortsätta, förbättra och utöka initiativet.

Arbetet och analyserna kommer att ingå i den pågående debatten om nästa budgetram efter 2020, särskilt när det gäller städers tillträde till och hantering av sammanhållningspolitiska fonder.

Mer information:

EU-agendan för städer: kontaktpunkter för städer på EU-kommissionens webbplats

EIB:s stöd till EU-agendan för städer

Junckerplanen

Sammanhållning – Öppen dataplattform

IP/17/4941

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar