Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia și Banca Europeană de Investiții lansează un nou serviciu de consultanță pentru a ajuta orașele să-și planifice investițiile

Bruxelles, 28 noiembrie 2017

URBIS („Urban Investment Support”) va ajuta orașele să-și planifice investițiile astfel încât acestea să-și poată sprijini strategiile de dezvoltare urbană și să obțină un acces mai ușor la finanțare.

Logo EIB

Orașele se confruntă cu dificultăți specifice în ceea ce privește accesul la finanțare. Este posibil ca proiectele municipale individuale, de exemplu cele din domenii precum incluziunea socială, regenerarea urbană sau eficiența energetică, să fie prea mici sau prea riscante pentru piață. În același timp, finanțarea programelor urbane integrate poate fi și ea dificil de accesat, deoarece acestea grupează mai multe proiecte de mică anvergură provenind din sectoare diferite. În fine, orașele se pot confrunta și cu limite de creditare.

URBIS intenționează să ajute orașele să abordeze aceste probleme specifice. Noul serviciu de consultanță le va ajuta în conceperea, planificarea și implementarea strategiilor și a proiectelor lor de investiții, oferindu-le consultanță financiară și tehnică personalizată, inclusiv referitor la opțiunile de finanțare inovatoare. Obiectivul este de a promova demararea pe termen scurt și mediu a unor proiecte solide, de exemplu în domeniul acțiunilor climatice urbane.

Dl Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, a declarat „Primarii vor să ia măsuri pentru ca orașele lor să devină mai inteligente și mai sustenabile. În ceea ce ne privește, ne vom asigura că URBIS le facilitează accesul la investițiile de care au nevoie în acest sens, prin consultanță personalizată și mobilizarea fondurilor și a activelor existente. Inovarea urbană trebuie să fie deblocată, amplificată și extinsă în întreaga Europă.”

Astăzi, cu ocazia lansării URBIS la Forumul orașelor 2017 din Rotterdam, comisarul pentru politica regională, dna Corina Crețu, a declarat: „Avem obiective ambițioase pentru dezvoltarea urbană durabilă în cadrul Agendei urbane a UE, iar URBIS ne va ajuta să le atingem. Mulțumită acestei inițiative, orașele vor beneficia de sprijinul necesar pentru a crea noi oportunități pentru locuitorii lor.”

„Orașele sunt mai atractive ca niciodată: peste trei decenii, 8 din 10 europeni vor locui în orașe”, a declarat Vazil Hudák, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții responsabil pentru sprijinul consultativ și de proiect acordat orașelor și regiunilor. „Localitățile, orașele și regiunile au nevoie de finanțare, dar și de consultanță, pentru a deveni inteligente, moderne, verzi și inovatoare. Proiectul nostru pilot URBIS ne va ajuta să le oferim exact acest lucru.”

URBIS va fi format din experți ai Băncii Europene de Investiții (BEI) provenind de la diferitele servicii consultative și de proiect ale instituției, inclusiv din personal BEI aflat în statele membre și din experți ai JASPERS, echipa independentă specializată în elaborarea proiectelor de calitate finanțate de UE.

Atunci când va fi necesar, URBIS va apela la experți în măsură să explice cum se pot combina fondurile UE cu finanțarea din partea băncilor de promovare naționale și locale și cu oportunitățile de finanțare alternative. Printre aceste oportunități se numără, de exemplu, investițiile de impact, adică investițiile efectuate în companii sau în fonduri, cu scopul de a declanșa un impact social și de mediu, pe lângă realizarea unui profit financiar.

De sprijinul URBIS pot beneficia orașe de toate dimensiunile din toate statele membre, prin intermediul unei pagini web găzduite de Platforma europeană de consiliere în materie de investiții.

URBIS va oferi sprijin pentru:

  • îmbunătățirea strategiei de investiții a unui oraș prin acordarea de consultanță în domeniul planificării strategice, al prioritizării și al optimizării programelor și proiectelor de investiții;
  • aducerea proiectelor și a programelor de investiții într-un stadiu de rentabilitate, de exemplu prin furnizarea de analize la cerere sau de sprijin în structurarea financiară și prin revizuirea proiectelor de cereri de grant;
  • explorarea oportunităților de finanțare prin Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin fondurile politicii de coeziune — în cadrul căreia se investesc peste 100 de miliarde EUR în zonele urbane în perioada 2014-2020 — sau prin ambele posibilități combinate;
  • oferirea de sprijin în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru platformele de investiții și mecanismele care combină fondurile, asigurarea legăturii cu intermediarii financiari și crearea de modalități de implementare a acestor mecanisme;
  • dezvoltarea unor modalități de finanțare care să vizeze reducerea sarcinii asupra datoriei publice locale și facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor municipale și al furnizorilor de servicii urbani privați.

Etapele următoare:

URBIS va începe prin utilizarea actualelor servicii de consultanță și de proiect ale Băncii Europene de Investiții și se va concentra pe un anumit număr de sarcini selecționate.

Această activitate inițială, precum și cererile de sprijin URBIS primite din partea orașelor vor fi evaluate de BEI și de Comisie în a doua jumătate a anului 2018. Dacă URBIS se dovedește a fi un succes, ar putea fi avute în vedere resurse suplimentare pentru continuarea, îmbunătățirea și lărgirea inițiativei.

Lucrările și analizele URBIS vor contribui la reflecția în curs asupra următorului cadru bugetar după 2020, în special în ceea ce privește accesarea și gestionarea de către orașe a fondurilor politicii de coeziune.

Pentru informații suplimentare:

Agenda urbană a UE: un ghișeu unic pentru orașe pe site-ul Comisiei Europene

Sprijinul acordat de BEI pentru Agenda urbană

Planul Juncker

Platforma de date deschise privind coeziunea

IP/17/4941

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar