Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Betaltjänster: Säkrare och mer innovativa betalningar som gynnar konsumenterna

Bryssel den 27 november 2017

Kommissionen har i dag antagit regler som gör elektroniska betalningar säkrare både i butiker och på nätet. Därmed kommer konsumenterna även att få tillgång till enklare, mer kostnadseffektiva och innovativa lösningar som erbjuds av leverantörer av betaltjänster.

Genom de nya reglerna genomförs EU:s betaltjänstdirektiv, som nyligen sågs över och som syftar till att modernisera betaltjänsterna i Europa så att de håller jämna steg med den snabba utvecklingen på denna marknad och bidrar till en blomstrande europeisk e-handelsmarknad. Reglerna gör det möjligt för konsumenterna att dra nytta att innovativa tjänster som erbjuds av tredjepartsleverantörer – s.k. FinTech-företag – samtidigt som de garanterar både konsumenter och företag i EU ett starkt uppgiftsskydd och säkerhet. Det handlar bl.a. om betallösningar och verktyg för att hantera den egna ekonomin genom att samla information från olika konton.

– De nya reglerna kommer hjälpa alla aktörer på marknaden, såväl gamla som nya, att erbjuda konsumenterna bättre, men samtidigt säkra, tjänster, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

– Ett viktigt mål med betaltjänstdirektivet är att öka säkerheten och stärka förtroendet för elektroniska betalningar. Framför allt måste leverantörer av betaltjänster enligt betaltjänstdirektivet ta fram lösningar för s.k. sträng kundautentisering. Reglerna har därför stränga, inbyggda krav som kommer att minska betalningsbedrägerierna kraftigt och skydda användarnas finansiella uppgifter, vilket är särskilt viktigt i samband med internetbetalningar. Det kommer att krävas minst två, sinsemellan oberoende, element – t.ex. ett fysiskt föremål som ett kort eller en mobiltelefon – i kombination med ett lösenord eller ett biometriskt kännetecken – t.ex. ett fingeravtryck – för att göra en betalning.

Betaltjänstdirektivet fastställer även ett regelverk för nya tjänster som erbjuds i anknytning till kunders betalkonton, s.k. betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. De nya tjänsterna finns redan i många EU-länder men tack vare direktivet kommer de att vara tillgängliga för konsumenter i hela unionen och samtidigt omfattas av stränga säkerhetskrav. I reglerna fastställs dessutom gemensamma krav för säker kommunikation mellan banker och FinTech-företag.

När kommissionen har antagit de tekniska tillsynsstandarderna har Europaparlamentet och rådet tre månader på sig att granska dem. När granskningsperioden är över kommer de nya reglerna att offentliggöras i EU:s officiella tidning. Banker och andra leverantörer av betaltjänster har därefter 18 månader på sig att införa säkerhetsåtgärder och kommunikationsverktyg.

Bakgrund

De aktuella tekniska tillsynsstandarderna har utformats av Europeiska bankmyndigheten i nära samarbete med Europeiska centralbanken. De gör klart hur s.k. stark kundautentisering ska tillämpas.

I de flesta fall kommer det inte längre att räcka med ett enkelt lösenord eller uppgifter på ett kontokort för att göra en betalning. I vissa fall kommer det att krävas en kod som bara är giltig för en viss transaktion samt två andra sinsemellan oberoende element. Målet är att kraftigt minska bedrägerierna för alla betalmetoder, men framför allt internetbetalningar, och skydda användarnas finansiella uppgifter.

Reglerna gör dock klart att det kan finnas situationer där en acceptabel säkerhet för betalningar kan uppnås på andra sätt än genom de två sinsemellan oberoende element som krävs för säker kundautentisering. Leverantörer av betaltjänster kan t.ex. undantas från reglerna om de har utvecklat metoder att bedöma risker i olika transaktioner och kan identifiera bedrägliga transaktioner. Det finns också undantag för kontaktlösa betalningar och små betalningar, samt för särskilda typer av betalningar, t.ex. biljetter i kollektivtrafiken eller parkeringsavgifter. Tack vare dessa undantag kan leverantörer av betaltjänster även i fortsättningen göra det enkelt, men säkert, att betala.

Reglerna gör också klart vilka skyldigheter banker och leverantörer av innovativa betallösningar och kontoinformationsverktyg har. Konsumenter som vill använda sådana nya tjänster kan inte hindras från att göra det av sina banker. Alla banker som erbjuder sina kunder internetkonton måste också samarbeta med FinTech-företag eller med andra banker som erbjuder sådana nya tjänster. Bankerna måste därför upprätta säkra kommunikationskanaler för att kunna skicka data och initiera betalningar.

Ett större utbud och starkare konkurrens kommer att gynna konsumenterna när de betalar för varor och tjänster de köpt på nätet. De kommer också att kunna sköta sin egen ekonomi på ett effektivare sätt med hjälp av applikationer som samlar information från deras konton hos olika banker.

Läs mer:

Frågor och svar

GD FISMA:s webbplats om betaltjänster

Tekniska tillsynsstandarder om kundautentisering

 

IP/17/4928

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar