Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Plačilne storitve: potrošniki bodo lahko izkoristili varnejša in inovativnejša elektronska plačila

Bruselj, 27. novembra 2017

Komisija je danes sprejela pravila za večjo varnost elektronskih plačil v trgovinah in prek spleta. Potrošniki bodo zato imeli tudi dostop do priročnejših, stroškovno učinkovitejših in inovativnejših rešitev ponudnikov plačilnih storitev.

S temi pravili se izvaja nedavno revidirana direktiva EU o plačilnih storitvah, namenjena posodobitvi evropskih plačilnih storitev, da se ohrani korak s tem hitro razvijajočem se trgom in omogoči razcvet evropskega trga e-poslovanja. Danes sprejeta pravila potrošnikom omogočajo uporabo inovativnih storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, znane tudi kot podjetja za storitve finančne tehnologije (FinTech), obenem pa ohranjajo rigorozne zahteve o varstvu podatkov in varnosti za potrošnike in podjetja v EU. Mednje spadajo plačilne rešitve in orodja za upravljanje osebnih financ z združevanjem informacij z različnih računov.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Ta nova pravila bodo vse udeležence na trgu, tako stare kot nove, usmerjala k ponujanju boljših plačilnih storitev potrošnikom, pri čemer bodo morali zagotavljati njihovo varnost.“

Eden izmed ključnih ciljev revidirane direktive o plačilnih storitvah je okrepitev varnosti elektronskih plačil in zaupanja vanje. V skladu z direktivo morajo tako ponudniki plačilnih storitev razviti močno avtentikacijo stranke. Danes sprejeta pravila zato zajemajo stroge, vgrajene varnostne določbe za znatno zmanjšanje pogostosti plačilnih goljufij in zaščito zaupnosti finančnih podatkov uporabnikov, še posebej tistih, ki so pomembni pri spletnih plačilih. Tako se pred izvedbo plačila zahteva kombinacija najmanj dveh neodvisnih elementov, ki sta lahko bodisi fizičen predmet, na primer kartica ali mobilni telefon, in gesla ali biometričnega podatka, kot so na primer prstni odtisi.

Revidirana direktiva o plačilnih storitvah vzpostavlja tudi okvir za nove storitve, povezane s plačilnimi računi potrošnikov, kot so tako imenovane storitve odreditve plačil in storitve zagotavljanja informacij o računih. Te inovativne storitve so v številnih državah EU že na voljo, po zaslugi navedene direktive pa jih bodo lahko uporabljali potrošniki po vsej EU, pri čemer bodo zanje veljale stroge varnostne zahteve. Danes sprejeta pravila opredeljujejo zahteve za skupne in varne standarde komuniciranja med bankami in podjetji za storitve finančne tehnologije.

Ko Komisija sprejme regulativne tehnične standarde, imata Evropski parlament in Svet na voljo tri mesece za njihov pregled. Nova pravila bodo objavljena v Uradnem listu EU, čas objave pa bo odvisen od obdobja za njihov pregled. Banke in drugi ponudniki plačilnih storitev bodo nato imeli na voljo 18 mesecev za uvedbo varnostnih ukrepov in komunikacijskih orodij.

Ozadje

Danes sprejete regulativne tehnične standarde je pripravil Evropski bančni organ, in sicer v tesnem sodelovanju z Evropsko centralno banko. Opredeljujejo, kako se izvaja močna avtentikacija stranke.

Za opravljanje plačil v večini primerov ne bo več zadostovala zgolj predložitev gesla ali podrobnosti s kreditne kartice. V nekaterih primerih bo potrebna šifra, veljavna samo za posamezno transakcijo, skupaj z drugima dvema neodvisnima elementoma. Cilj je znatno zmanjšati sedanjo pogostost goljufij pri vseh načinih plačevanja, zlasti pri spletnih plačilih, in zaščititi zaupnost finančnih podatkov uporabnikov.

Vendar pa se v pravilih upošteva tudi, da je sprejemljive stopnje varnosti plačil v nekaterih primerih mogoče doseči tudi drugače kot z uporabo dveh neodvisnih elementov, ki se zahtevata za močno avtentikacijo stranke. Ponudniki plačilnih storitev so tako na primer lahko izvzeti iz te zahteve, če oblikujejo načine ocenjevanja tveganj transakcij in lahko odkrijejo goljufive transakcije. Izjeme so predvidene tudi za brezstična plačila in transakcije majhnih vrednosti ter zlasti za določene vrste plačil, kot so vozovnice za javni prevoz ali plačila parkirnine. Po zaslugi teh izjem lahko ponudniki plačilnih storitev ohranijo priročnost plačevanja, ne da bi s tem ogrozili njegovo varnost.

V pravilih so poleg tega določene obveznosti bank in ponudnikov inovativnih plačilnih rešitev in orodij za zagotavljanje informacij o računih. Potrošnikom, ki želijo uporabljati take nove storitve, njihove banke tega ne morejo preprečiti. Vsaka banka, ki ponuja spletni dostop do računov, mora tudi sodelovati s podjetji FinTech ali z drugimi bankami, ki ponujajo take nove storitve. Za to morajo banke vzpostaviti varne komunikacijske kanale za prenos podatkov in izvrševanje plačil.

Potrošniki bodo lahko izkoristili prednosti večje izbire in konkurence pri plačevanju blaga in storitev, kupljenih prek spleta. Prav tako bodo osebne finance lahko učinkoviteje upravljali prek aplikacij, ki združujejo informacije z njihovih računov, odprtih pri različnih bankah.

Več informacij

MEMO

Spletišče GD FISMA o plačilnih storitvah

Regulativni tehnični standardi za avtentikacijo strank v skladu z revidirano direktivo o plačilnih storitvah

 

IP/17/4928

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar