Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Maksājumu pakalpojumi – patērētāji varēs izmantot drošākus un inovatīvākus elektroniskos maksājumus

Briselē, 2017. gada 27. novembrī

Komisija šodien pieņēma noteikumus, kas padarīs elektroniskos maksājumus veikalos un tiešsaistē drošākus. Tas arī ļaus patērētājiem izmantot ērtākus, rentablākus un inovatīvākus risinājumus, ko piedāvā maksājumu pakalpojumu sniedzēji.

Ar šiem noteikumiem tiek īstenota ES nesen pārskatītā Maksājumu pakalpojumu direktīva (MPD 2), kuras mērķis ir modernizēt Eiropas maksājumu pakalpojumus tā, lai ietu kopsolī ar šo strauji mainīgo tirgu un ļautu Eiropas e-komercijas tirgum uzplaukt. Šodien pieņemtie noteikumi ļauj patērētājiem izmantot inovatīvus pakalpojumus, kurus piedāvā trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas zināmi arī kā FinTech uzņēmumi, vienlaikus ES patērētājiem un uzņēmumiem saglabājot stingru datu aizsardzības un drošības līmeni. Tie ietver maksājumu risinājumus un rīkus personīgo finanšu pārvaldīšanai, apkopojot informāciju no dažādiem kontiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Šie jaunie noteikumi virzīs visus tirgus dalībniekus – gan jau esošos, gan jaunus – piedāvāt labākus maksājumu pakalpojumus patērētājiem, vienlaikus nodrošinot to drošību.”

Nozīmīgs MPD 2 mērķis ir palielināt elektronisko maksājumu drošības līmeni un uzticēšanos tiem. Proti, MPD 2 paredz, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāizstrādā droša lietotāju autentificēšana. Tāpēc šodien pieņemtie noteikumi paredz stingrus, integrētus drošības noteikumus, lai ievērojami samazinātu ar maksājumiem saistītas krāpšanas līmeni un aizsargātu lietotāju finanšu datu konfidencialitāti, jo īpaši attiecībā uz tiešsaistes maksājumiem. Tie paredz vismaz divu neatkarīgu elementu kombinācijas izmantošanu, viens no kuriem varētu būt fiziska lieta – karte vai mobilais tālrunis –, bet otrs – parole vai biometrisks elements, piemēram, pirkstu nospiedumi, pirms veikt maksājumu.

MPD 2 arī nosaka regulējumu jauniem pakalpojumiem, kas saistīti ar patērētāju maksājumu kontiem, piemēram, tā sauktajiem maksājumu iniciēšanas pakalpojumiem un konta informācijas pakalpojumiem. Šie inovatīvie pakalpojumi jau tiek piedāvāti daudzās ES valstīs, bet, pateicoties MPD 2, tie būs pieejami patērētājiem visā ES, ievērojot stingras drošības prasības. Minētie noteikumi precizē prasības attiecībā uz kopīgiem un drošiem sakaru standartiem banku un FinTech uzņēmumu starpā.

Pēc regulatīvo tehnisko standartu pieņemšanas Komisijā Eiropas Parlamentam un Padomei ir trīs mēneši laika to sīkai pārbaudei. Pēc pārbaudes perioda jaunie noteikumi tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Bankām un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tad būs 18 mēneši laika drošības pasākumu un sakaru rīku ieviešanai.

Konteksts

Šodien pieņemtos regulatīvos tehniskos standartus ir izstrādājusi Eiropas Banku iestāde ciešā sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku. Tajos izklāstīts, kā jāpiemēro droša lietotāju autentificēšana.

Maksājuma veikšanai vairumā gadījumu vairs nepietiks ar vienkāršu paroles vai uz kredītkartes redzamās informācijas ievadīšanu. Dažos gadījumos būs vajadzīgs kods, kas derīgs tikai konkrētajam darījumam, kopā ar abiem pārējiem neatkarīgajiem elementiem. Mērķis ir ievērojami samazināt pašreizējo krāpšanas līmeni attiecībā uz visām maksājumu metodēm, jo īpaši tiešsaistes maksājumiem, un aizsargāt lietotāju´ finanšu datu konfidencialitāti.

Tomēr noteikumos arī atzīts, ka maksājumu drošības pieņemamu līmeni dažos gadījumos var panākt citos veidos, nevis izmantojot drošai lietotāju autentificēšanai vajadzīgos divus neatkarīgos elementus. Piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem var piešķirt atbrīvojumu, ja viņi ir izstrādājuši veidus, kā izvērtēt darījumu riskus, un spēj identificēt krāpnieciskus darījumus. Izņēmumi pastāv arī attiecībā uz bezkontakta maksājumiem un darījumiem par mazām summām, kā arī konkrētu veidu maksājumiem, piemēram, pilsētu transporta biļetēm vai maksām par stāvvietu. Pateicoties šiem izņēmumiem, maksājumu pakalpojumu sniedzēji var saglabāt maksājumu ērtību, neapdraudot maksājumu drošību.

Noteikumos arī precizēti banku un inovatīvu maksājumu risinājumu sniedzēju pienākumi un konta informācijas rīki. Patērētājiem, kuri vēlas izmantot šādus jaunus pakalpojumus, viņu bankas to nevar liegt darīt. Jebkurai bankai, kura piedāvā tiešsaistes piekļuvi kontiem, ir arī jāsadarbojas ar FinTech uzņēmumiem vai citām bankām, kas nodrošina šādus jaunus pakalpojumus. Šajā nolūkā bankām ir jāizveido droši sakaru kanāli datu pārsūtīšanai un maksājumu iniciēšanai.

Lielākas izvēles iespējas un konkurence, maksājot par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti tiešsaistē, būs ieguvums patērētājiem. Viņi arī spēs efektīvāk pārvaldīt savas personīgās finanses, izmantojot lietotnes, kas apkopo informāciju no viņu kontiem dažādās bankās.

Plašāka informācija

MEMO

FISMA ĢD tīmekļa vietne par maksājumu pakalpojumiem

MPD 2 regulatīvie tehniskie standarti par lietotāju autentificēšanu

 

IP/17/4928

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar