Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Mokėjimo paslaugos: Elektroniniai mokėjimai taps saugesni ir naujoviškesni

Briuselis, 2017 m. lapkričio 27 d.

Šiandien Komisijai patvirtino taisykles, dėl kurių padidės parduotuvėse ir internete atliekamų elektroninių mokėjimų saugumas. Taisyklės taip pat atvers vartotojams galimybę naudoti daugiau mokėjimo paslaugų teikėjų siūlomų patogių, ekonomiškų ir naujoviškų sprendimų.

Šiomis taisyklėmis įgyvendinama ES antroji mokėjimo paslaugų direktyva. Ji neseniai persvarstyta siekiant Europoje modernizuoti mokėjimo paslaugas, kad nebūtų atsiliekama nuo šios sparčiai kintančios rinkos ir kad galėtų suklestėti Europos e. prekybos rinka. Naujos taisyklės sudaro sąlygas vartotojams naudotis naujoviškomis paslaugomis, kurias siūlo trečiųjų šalių paslaugų teikėjos, vadinamosios finansinių technologijų įmonės (FinTech), bet kartu išlaiko griežtą duomenų apsaugą ir saugumą ES vartotojams ir įmonėms. Paslaugos, kurioms taikomos taisyklės, tai techniniai mokėjimų sprendimai, priemonės, kuriomis sujungiant įvairių sąskaitų informaciją valdomi asmeniniai finansai, ir kita.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Naujosios taisyklės rinkos dalyviams – tiek seniesiems, tiek naujiems – duos galimybių teikti geresnes paslaugas vartotojams ir kartu užtikrinti jų saugumą.

Vienas iš Direktyvos tikslų – padidinti elektroninių mokėjimų saugumą ir pasitikėjimą jais. Visų pirma reikalaujama, kad mokėjimo paslaugų teikėjai užtikrintų griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą (angl. SCA). Todėl šiandien patvirtintose taisyklėse griežtai nurodyta, kaip smarkiai sumažinti sukčiavimo atliekant mokėjimus mastą ir saugoti vartotojų internetiniams mokėjimams atlikti reikalingų finansinių duomenų konfidencialumą. Pagal naująsias taisykles, norint atlikti mokėjimą, reikės bent dviejų atskirų elementų – fizinio objekto, pvz., kortelės ar mobiliojo telefono, ir slaptažodžio arba biometrinių duomenų, pvz., pirštų atspaudų.

Direktyvoje taip pat nustatyta, kaip teikti naujas su vartotojų mokėjimo sąskaitomis susietas paslaugas, tokias kaip mokėjimo inicijavimas ir informavimas apie sąskaitą. Šios naujoviškos paslaugos jau teikiamos daugelyje ES šalių, o įsigaliojus direktyvai jos galės būti teikiamos vartotojams visoje ES, laikantis griežtų saugumo reikalavimų. Taisyklėse nurodomi bendriems ir saugiems bankų ir finansinių technologijų įmonių ryšių standartams keliami reikalavimai.

Komisijai priėmus techninius reguliavimo standartus, Europos Parlamentas ir Taryba turi per tris mėnesius juos patikrinti. Jei per tą laikotarpį prieštaravimų sulaukta nebus, naujos taisyklės bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tuomet bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai turės per 18 mėnesių įdiegti saugumo ir ryšio priemones.

Pagrindiniai faktai

Šiandien patvirtintus techninius reguliavimo standartus parengė Europos bankininkystės institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Centriniu Banku. Standartuose išdėstyta, kaip taikyti griežtą kliento autentiškumo patvirtinimą (angl. SCA).

Norint atlikti mokėjimą, dažnai nebepakaks slaptažodžio ar kredito kortelės duomenų. Tam tikrai atvejais reikės vien tik konkrečiam sandoriui galiojančio kodo ir dviejų kitų atsietų elementų. Taip siekiama gerokai sumažinti sukčiavimo visais mokėjimo būdais, ypač internete, mastą ir apsaugoti vartotojų´ finansinių duomenų konfidencialumą.

Tačiau taisyklėse taip pat pripažįstama, kad priimtiną mokėjimo saugumo lygį tam tikrais atvejais galima pasiekti ir kitaip, nenaudojant dviejų atskirų elementų, kurių reikalaujama siekiant griežto kliento autentiškumo patvirtinimo. Pavyzdžiui, mokėjimo paslaugų teikėjai gali jo netaikyti, jei yra sukūrę būdų įvertinti sandorių riziką ir gali nustatyti apgaulingus sandorius. Išimtys taip pat taikomos bekontakčiams mokėjimams ir mažos vertės sandoriams ir tam tikrų rūšių mokėjimams, pavyzdžiui, už miesto transporto bilietus ar pasinaudojimą automobilių stovėjimo aikštele. Šios išimtys leidžia mokėjimo paslaugų teikėjams užtikrinti mokėjimų patogumą nesumažinant jų saugumo.

Taisyklėse taip pat nurodytos bankų ir subjektų, siūlančių naujoviškas mokėjimo ir sąskaitų informacijos priemones, pareigos. Bankai negali kliudyti vartotojams naudotis tokiomis naujomis paslaugomis, jei šie to nori. Bet kuris bankas, kuris siūlo galimybę internetu pasiekti sąskaitas, privalo bendradarbiauti ir su finansinių technologijų įmonėmis ar kitais tokias pat naujas paslaugas teikiančiais bankais. Todėl bankai privalo sukurti saugius ryšių kanalus duomenims perduoti ir mokėjimams atlikti.

Mokant už internetu įsigyjamas prekes ir paslaugas, vartotojams atsivers daugiau pasirinkimo galimybių ir bus naudinga konkurencija. Vartotojai taip pat galės veiksmingiau valdyti asmeninius finansus programėlėmis, susiejančiomis skirtinguose bankuose turimų sąskaitų informaciją.

Daugiau informacijos

MEMO

Mokėjimo paslaugoms skirta Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio direktorato svetainė

Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos techniniai vartotojų tapatybės patvirtinimo reguliavimo standartai

 

IP/17/4928

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar