Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Maksupalvelut: Turvallisemmat ja innovatiivisemmat sähköiset maksut kuluttajien avuksi

Bryssel 27. marraskuuta 2017

Komissio on tänään hyväksynyt säännöt, joilla sähköisestä maksamisesta kaupoissa ja verkossa tehdään turvallisempaa. Näin kuluttajat voivat myös hyödyntää entistä kätevämpiä, kustannustehokkaampia ja innovatiivisempia maksupalveluratkaisuja.

Näillä säännöillä pannaan täytäntöön EU:n hiljattain tarkistettu maksupalveludirektiivi (PSD2), jolla uudistetaan Euroopan maksupalveluja. Tavoitteena on pysyä nopeasti kehittyvien markkinoiden mukana ja saada Euroopan sähköisen kaupankäynnin markkinat kasvuun. Uudet säännöt antavat kuluttajille mahdollisuuden käyttää kolmansien osapuolten eli ns. FinTech-yritysten innovatiivisia palveluja. Kuluttajat ja yritykset EU:ssa hyötyvät kuitenkin edelleen tiukoista tietosuoja- ja turvallisuussäännöksistä. Kyseessä ovat muun muassa maksusovellukset sekä välineet, joilla voidaan hallinnoida henkilökohtaisia raha-asioita yhdistämällä eri tilien tietoja.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan näillä uusilla säännöillä ohjataan kaikkia markkinatoimijoita, uusia ja vanhoja, tarjoamaan kuluttajille parempia maksupalveluja samalla, kun huolehditaan turvallisuudesta.

Toisen maksupalveludirektiivin keskeisenä tavoitteena on lisätä sähköisten maksujen turvallisuutta ja luottamusta näihin maksuihin. Direktiivissä eritoten edellytetään maksupalveluntarjoajilta asiakkaan vahvaa tunnistamista. Uudet säännöt sisältävät sen vuoksi tiukkoja, sisäänrakennettuja turvallisuussäännöksiä, joilla vähennetään maksupetoksia huomattavasti ja suojellaan käyttäjien maksutietojen luottamuksellisuutta. Tällä on merkitystä varsinkin verkkomaksuissa. Uusissa säännöissä edellytetään vähintään kahden toisistaan riippumattoman tekijän yhdistämistä toisiinsa. Maksun suorittaminen saattaa edellyttää esimerkiksi jotakin fyysistä esinettä – korttia tai matkapuhelinta – johon yhdistetään salasana tai biometrinen tunniste, esimerkiksi sormenjälki.

Toisella maksupalveludirektiivillä luodaan myös kehys kuluttajien maksutileihin liittyville uusille palveluille, kuten ns. maksutoimeksiantopalveluille ja tilitietopalveluille. Näitä innovatiivisia palveluja on jo tarjolla monissa EU-maissa, mutta toisen maksupalveludirektiivin ansiosta ne saadaan kuluttajien käyttöön kaikkialla EU:ssa tiukkoja turvallisuusvaatimuksia noudattaen. Säännöissä täsmennetään vaatimukset, jotka koskevat yhteisiä ja turvallisia viestintästandardeja pankkien ja FinTech-yritysten välillä.

Sen jälkeen kun komissio on hyväksynyt tekniset sääntelystandardit, Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kolme kuukautta aikaa tarkastella niitä. Jollei tässä tarkastelussa muuta tule esille, uudet säännöt julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Pankeilla ja muilla maksupalveluntarjoajilla on tämän jälkeen 18 kuukautta aikaa ottaa turvatoimenpiteet ja viestintävälineet käyttöön.

Tausta

Euroopan pankkiviranomainen on kehittänyt tänään hyväksytyt tekniset sääntelystandardit läheisessä yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa. Säännöissä määritetään, miten asiakkaan vahvaa tunnistamista tulee soveltaa.

Pelkkä salasana tai luottokortin tiedot eivät useimmissa tilanteissa enää riitä maksun suorittamiseen. Joissakin tapauksissa tarvitaan koodi, joka on voimassa vain tietyn maksutapahtuman osalta, ja lisäksi kaksi muuta toisistaan riippumatonta tekijää. Tavoitteena on vähentää maksupetoksia huomattavasti kaikkien maksutapojen ja eritoten verkkomaksujen osalta sekä suojella käyttäjien maksutietojen luottamuksellisuutta.

Säännöissä kuitenkin tunnustetaan, että hyväksyttävä maksuturvallisuuden taso voidaan joissakin tapauksissa saavuttaa myös muilla tavoin kuin käyttämällä asiakkaan vahvan tunnistamisen edellyttämiä kahta toisistaan riippumatonta tekijää. Maksupalvelujentarjoajille voidaan esimerkiksi myöntää poikkeus, jos ne ovat kehittäneet erilaisia tapoja arvioida maksutapahtumien riskejä ja pystyvät havaitsemaan petokset. Poikkeuksia voidaan myös soveltaa kontaktittomiin maksuihin ja pienillä summilla suoritettaviin maksuihin sekä tietyntyyppisiin maksuihin, kuten kaupunkiliikenteen maksuihin tai pysäköintimaksuihin. Näiden poikkeusten ansiosta maksupalvelujentarjoajat pystyvät säilyttämään maksut kätevinä vaarantamatta kuitenkaan niiden turvallisuutta.

Säännöissä myös täsmennetään, mitä velvoitteita pankeilla sekä innovatiivisten maksuratkaisujen ja tilitietovälineiden tarjoajilla on. Jos kuluttajat haluavat käyttää näitä uusia palveluja, heidän pankkinsa ei voi sitä estää. Kaikkien pankkien, jotka tarjoavat pääsyn tilille verkon kautta, on myös tehtävä yhteistyötä FinTech-yritysten kanssa tai tällaisia uusia palveluja tarjoavien muiden pankkien kanssa. Tätä varten pankkien on otettava käyttöön suojatut viestintäkanavat tietojen välittämiseksi ja maksujen käynnistämiseksi.

Kuluttajille tarjoutuu enemmän valinnanvaraa heidän maksaessaan verkosta ostettuja tavaroita ja palveluja, ja kilpailu lisääntyy. Kuluttajat voivat myös hallinnoida henkilökohtaisia raha-asioitaan tehokkaammin hyödyntämällä sovelluksia, jotka yhdistävät eri pankeissa olevien tilien tietoja.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE

Maksupalveluja käsittelevä FISMA-pääosaston verkkosivusto

Toiseen maksupalveludirektiiviin liittyvät asiakkaan tunnistamista koskevat tekniset sääntelystandardit

 

IP/17/4928

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar