Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnější a modernější elektronické platby pro spotřebitele

Brusel 27. listopadu 2017

Komise dnes přijala pravidla pro zvýšení bezpečnosti elektronických plateb v prodejnách a na internetu. Ta spotřebitelům přinesou i praktičtější, levnější a modernější řešení, jež nabízejí poskytovatelé platebních služeb.

Nová pravidla provádějí nedávno revidovanou směrnici EU o platebních službách (PSD2), jejímž cílem je zmodernizovat platební služby v Unii, aby držely krok s rychle se vyvíjejícím trhem v této oblasti a elektronický obchod v EU se mohl zdárně rozvíjet. Díky nim budou lidé moci používat inovativní služby nabízené poskytovateli, kteří jsou třetími stranami, tj. společnostmi působícími v oblasti finančních technologií (tzv. FinTech), a spotřebitelé a podniky v EU budou moci i nadále spoléhat na důkladnou ochranu a zabezpečení svých údajů. Mezi tyto služby patří platební řešení a nástroje pro správu osobních financí založené na slučování informací z různých účtů.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Valdis Dombrovskis uvedl: „Tato nová pravidla povedou všechny aktéry na trhu, staré i nové, k tomu, aby spotřebitelům nabízeli lepší a bezpečnější platební služby.“

Jedním z hlavních cílů směrnice PSD2 je zvýšení bezpečnosti a důvěryhodnosti elektronických plateb. Směrnice poskytovatelům platebních služeb konkrétně ukládá vytvořit silné ověření klienta. Dnes přijatá pravidla proto obsahují přísná ustanovení o bezpečnosti, aby se výrazně snížil objem platebních podvodů a byla chráněna důvěrnost finančních údajů uživatelů, zejména u plateb na internetu. K provedení platby bude podle nových pravidel vyžadována kombinace alespoň dvou nezávislých prvků, jimiž může být kombinace jednoho předmětu – karty nebo mobilního telefonu – a hesla nebo biometrického prvku, například otisků prstů.“

Směrnice PSD2 také stanoví rámec pro nové služby spojené s platebními účty spotřebitelů, jako jsou tzv. služby iniciování platby a služby informování o účtu. Tyto moderní služby jsou již nabízeny v mnoha zemích EU, avšak díky směrnici PSD2 budou k dispozici spotřebitelům v celé EU a budou podléhat přísným bezpečnostním požadavkům. Uvedená pravidla upřesňují požadavky na společné a bezpečné normy pro komunikaci mezi bankami a společnostmi v oblasti finančních technologií.

Poté, co byly regulační technické normy přijaty Komisí, mají Evropský parlament a Rada tři měsíce na jejich přezkum. Po uplynutí lhůty pro přezkum budou nová pravidla zveřejněna v Úředním věstníku EU. Banky a jiní poskytovatelé platebních služeb potom budou mít 18 měsíců, aby bezpečnostní opatření a komunikační nástroje uvedli do praxe.

Souvislosti

Dnes přijaté regulační technické normy vypracoval Evropský orgán pro bankovnictví v úzké spolupráci s Evropskou centrální bankou. Podrobně se v nich stanoví, jak se má v praxi uplatňovat silné ověření klienta.

K provedení platby již většinou nebude postačovat pouhé heslo nebo údaje uvedené na kreditní kartě. V některých případech bude kromě dvou uvedených nezávislých prvků vyžadován ještě jednorázový kód platný pouze pro určitou transakci. Cílem je výrazně snížit stávající míru podvodů u všech platebních způsobů, zejména u plateb on-line, a chránit důvěrnost finančních údajů uživatelů´.

Pravidla však rovněž konstatují, že v některých případech lze přijatelné úrovně zabezpečení plateb dosáhnout jinak, než pomocí dvou nezávislých prvků požadovaných pro silné ověření klienta. Výjimka se na poskytovatele platebních služeb může například vztahovat, jestliže dokáží posuzovat rizika jednotlivých transakcí a odhalovat podvodné transakce. Existují rovněž výjimky pro bezkontaktní platby a transakce s malými částkami a rovněž pro určité typy plateb, jako je úhrada jízdného v městské hromadné dopravě nebo parkovného. Poskytovatelé platebních služeb tak mohou zachovat praktičnost při placení, aniž by byla ohrožena bezpečnost plateb.

Pravidla rovněž určují povinnosti bank a poskytovatelů inovativních platebních řešení a prostředky týkající se informací o účtech. Klientům, kteří tyto nové služby hodlají využívat, nemohou jejich banky bránit. Poskytuje-li banka přístup k účtům on-line, musí spolupracovat rovněž se společnostmi v oblasti finančních technologií nebo jinými bankami, které tyto nové služby poskytují. Za tímto účelem proto musí banky zřídit zabezpečené komunikační kanály, aby mohly přenášet údaje a provádět platby.

Přínosem pro spotřebitele bude větší výběr a konkurence při platbách za zboží a služby zakoupené on-line. Lidé budou mít rovněž lepší přehled o svých financích díky aplikacím, které jim budou sdružovat informace z jejich účtů u různých bank.

Další informace

MEMO

Internetové stránky Generálního ředitelství FISMA o platebních službách

Regulační technické normy k ověření klienta podle směrnice PSD2

 

IP/17/4928

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar