Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vrh vzhodnega partnerstva 2017: skupaj smo močnejši

Bruselj, 24. novembra 2017

Danes je v Bruslju potekal peti vrh vzhodnega partnerstva. To je bila priložnost za proslavitev uspeha, ki ga je EU v preteklih dveh letih dosegla v odnosih s šestimi državami vzhodnega partnerstva, in za priprave na izvedbo 20 ciljev do leta 2020, ki bodo državljanom prinesli oprijemljive koristi.

Vrha, ki je potekal na ravni voditeljev držav ali vlad, so se udeležili predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk kot predstavnika evropskih institucij, predstavniki 28 držav članic Evropske unije in predstavniki šestih držav vzhodnega partnerstva, in sicer Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Gruzije, Republike Moldavije in Ukrajine. Pridružili so se jim visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini, komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn in komisarka za trgovino Cecilia Malmström.

Udeleženci vrha so se dogovorili o skupni izjavi ob vrhu. Ob robu vrha so napredovali pogovori o mnogih sporazumih, vključno z novim dvostranskim sporazumom med Evropsko unijo in Armenijo in sporazumom o skupnem zračnem prostoru z Armenijo, ter o razširitvi vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) na države vzhodnega partnerstva.

„Vzhodno partnerstvo je predvsem partnerstvo ljudi. Namenjeno je izboljšanju življenja v vseh vključenih državah in zbliževanju skupnosti. Gre za zavzemanje za vrednote, načela in upe, ki so skupni prebivalcem Evropske unije in našega vzhodnega sosedstva,“ je povedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. „Na današnjem vrhu smo se dogovorili o sklopu 20 konkretnih ukrepov, ki bodo izvedeni do leta 2020. Evropska unija je v okviru vzhodnega partnerstva pomagala ustvariti 10 000 delovnih mest, usposobiti 20 000 ljudi ter zagotoviti več kot 100 000 posojil podjetjem. Izboljšali smo dostop do brezplačnih pravnih storitev, vlagali v prometne povezave, spodbujali enakost spolov ter pomagali na tisoče študentom pri izmenjavah med Evropo in regijo vzhodnega partnerstva. Oziramo se proti letu 2020 in obdobju, ki mu bo sledilo, ter spoznavamo, da je zdaj pravi trenutek za še več ukrepov. Smo na pravi poti, s katere zdaj ne smemo skreniti.“

Celotna izjava predsednika Junckerja s skupne tiskovne konference je na voljo na spletu.

Vzhodno partnerstvo državljanom prinaša oprijemljive koristi: 20 rezultatov za leto 2020

Spreminjanje vsakdana državljanov na bolje je v središču vzhodnega partnerstva. Od prejšnjega vrha v Rigi leta 2015 sodelovanje temelji na štirih prednostnih področjih, ki so:

 1. močnejša gospodarstva: gospodarski razvoj in boljše tržne priložnosti;
 2. močnejše upravljanje: krepitev institucij in dobrega upravljanja;
 3. močnejša povezanost: krepitev povezanosti, zlasti na področjih prevoza in energije, pa tudi okolja in podnebnih sprememb;
 4. močnejša družba: povečanje mobilnosti in stikov med ljudmi.

V okviru teh prednostnih nalog so Evropska unija, njene države članice in partnerske države danes potrdile 20 rezultatov z jasnim delovnim načrtom za prihodnost, ki jih bo treba doseči do leta 2020. Med temi rezultati so:

 • številnejši stiki in ciljno usmerjena podpora, zlasti za lokalne organizacije civilne družbe;
 • podpora podjetjem in zagotavljanje posojil v lokalnih valutah v partnerstvu s ključnimi mednarodnimi finančnimi institucijami;
 • izboljšanje zmogljivosti partnerskih držav, ki tem državam omogočajo izkoriščanje priložnosti za medsebojno trgovanje in trgovanje z EU;
 • zaveze o reformah in specifične naložbe na področju energetske učinkovitosti;
 • razvoj boljših in varnejših prometnih povezav do leta 2030 z dolgoročnimi naložbami, ki bodo prispevale k medsebojni povezanosti partnerskih držav in njihovi povezanosti z EU;
 • digitalni paket, vključno s konkretnimi ukrepi za harmonizirano določanje cen gostovanja in zmanjšanje tarif gostovanja med partnerskimi državami, hitrejši in ugodnejši dostop do interneta prek uvedbe nacionalnih strategij za širokopasovna omrežja ter podpora za ustvarjanje delovnih mest v digitalni industriji;
 • znaten nov sveženj podpore za mlade in izobraževanje;
 • celovit nov pristop h komuniciranju o pomoči za vzhodno partnerstvo ter krepitev strateške komunikacije.

Na vrhu je bila potrjena tudi revidirana večstranska institucionalna ureditev za vzhodno partnerstvo, ki določa močnejše politične smernice in bolj k rezultatom usmerjen pristop k temu sodelovanju.

Vzhodno partnerstvo: partnerstvo, ki daje rezultate

Od prejšnjega vrha vzhodnega partnerstva, ki je potekal v Rigi leta 2015, je bil dosežen bistven napredek v odnosih med EU in šestimi partnerskimi državami. Vključno s poglobljenimi in celovitimi območji proste trgovine so začeli v celoti veljati pridružitveni sporazumi, ki so bili sklenjeni z Gruzijo, Republiko Moldavijo in Ukrajino, s tem pa so se odprle nove priložnosti za tesnejše sodelovanje pri reševanju ključnih izzivov ter za gospodarsko povezovanje in trgovino. Trgovina med tremi pridruženimi partnerskimi državami in EU se je bistveno povečala. Izvajanje teh sporazumov bodo usmerjali nedavno posodobljeni pridružitveni načrti. Po svežnju zahtevnih reform je začel veljati brezvizumski režim za imetnike biometričnih potnih listov iz Gruzije in Ukrajine, ki želijo potovati na schengensko območje, za Republiko Moldavijo pa tak režim velja že od leta 2014.

Odnosi z Armenijo, Azerbajdžanom in Belorusijo so prav tako napredovali. Evropska unija in Armenija sta danes podpisali celoviti in okrepljeni sporazum o partnerstvu. Novi sporazum bo Evropski uniji in Armeniji omogočil tesnejše sodelovanje, da bosta lahko obravnavali izzive, s katerimi se skupaj soočata, in čim bolj izkoristili priložnosti, ki so na voljo. Velik napredek je bil dosežen tudi pri pogajanjih o novem okvirnem sporazumu z Azerbajdžanom, medtem ko so odnosi z Belorusijo napredovali v okviru novo ustanovljene usklajevalne skupine. Naše prihodnje prednostne naloge v okviru partnerstva z vsemi tremi državami bodo določale nov strateški okvir za našo pomoč. Dogovor o prednostnih nalogah partnerstva z Armenijo je bil že sprejet, o prednostnih nalogah partnerstva z Azerbajdžanom in Belorusijo pa razprave še potekajo.

EU in Armenija sta danes parafirali sporazum o skupnem zračnem prostoru. S tem sporazumom se bo za letalske družbe z obeh strani izboljšal dostop na trg ter zagotovila boljša povezanost, s čimer bodo zagotovljene večja izbira, boljše storitve in nižje cene vozovnic za potnike. Sporazum je del letalske strategije za Evropo, ki jo je pripravila Evropska komisija, z njim pa bo vzpostavljen tudi skupni regulativni okvir, na primer na področju varnosti in varovanja v letalstvu.  Več informacij je na voljo tukaj.

Na področju prometnih povezav so se EU in partnerske države dogovorile o okvirnih načrtih za razširitev jedrnega vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) na države vzhodnega partnerstva, kar je temelj za krepitev prometne povezanosti in opredelitev skupnih prednostnih nalog na področju infrastrukture. V ta namen so bili na obrobju vrha podpisani dogovori na visoki ravni.

Vzhodno partnerstvo oblikuje širša družba

Pred vrhom so potekali mnogi dogodki, ki so vključevali civilno družbo, medije, podjetja, parlamente in druge zainteresirane strani. Ta predanost je dokaz, da vzhodno partnerstvo presega medvladne odnose in zajema tudi širšo družbo. Pred vrhom so bili v letu 2017 organizirani naslednji ključni stranski dogodki:

Glej: informativni pregled o konferenci medijev vzhodnega partnerstva

Glej: informativni pregled o vzhodnem partnerstvu o e-partnerstvu

Glej: informativni pregled o civilni družbi vzhodnega partnerstva

Glej: informativni pregled o poslovnem forumu vzhodnega partnerstva

Glej: informativni pregledi o podpori EU podjetjem v Armeniji, Azerbajdžanu, Belorusiji, Gruziji, Republiki Moldaviji in Ukrajini

 

Več informacij:

Spletna stran petega vrha vzhodnega partnerstva

Skupna izjava s petega vrha vzhodnega partnerstva

Informativni pregled o 20 rezultatih vzhodnega partnerstva za leto 2020

Vzhodno partnerstvo – usmeritev na ključne prednostne naloge in rezultate (skupni delovni dokument služb)

Informativni pregled o mitih v zvezi z vzhodnim partnerstvom

Izjava predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja s skupne tiskovne konference po petem vrhu vzhodnega partnerstva

Sporočilo za medije: Oprijemljive koristi za državljane po podpisu novega sporazuma med Evropsko unijo in Armenijo

Informativni pregled: celoviti in okrepljeni sporazum o partnerstvu med EU in Armenijo

Informativni pregled: sporazum o zračnem prometu z Armenijo

Dejstva in številke v zvezi z odnosi med EU in: Armenijo; Azerbajdžanom; Belorusijo; Gruzijo;

Republiko Moldavijo in Ukrajino

Spletne strani delegacij Evropske unije v: Armeniji; Azerbajdžanu; Belorusiji; Gruziji; Republiki Moldaviji in Ukrajini

 

 

 

logo

IP/17/4845

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar