Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Summitul Parteneriatului Estic din 2017: Împreună, mai puternici

Bruxelles, 24 noiembrie 2017

Cel de al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic a avut loc astăzi la Bruxelles. A fost ocazia de a se celebra realizările din ultimii doi ani din cadrul relațiilor UE cu cei șase parteneri estici și de a se pregăti implementarea, până în 2020, a 20 de acțiuni concrete care vor aduce beneficii tangibile pentru cetățeni.

La summit, organizat la nivelul șefilor de stat sau de guvern, au participat instituțiile Uniunii Europene, reprezentate de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și de președintele Consiliului European, Donald Tusk, cele 28 de state membre ale Uniunii Europene și cei șase parteneri estici, și anume Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Acestora li s-au alăturat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele Comisiei Europene, Federica Mogherini, precum și comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, și comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström.

Participanții au convenit asupra unei Declarații comune a Summitului. Pe marginea summitului, au avansat lucrările la o serie de acorduri, printre acestea numărându-se un nou acord bilateral între Uniunea Europeană și Armenia, un acord privind un spațiu aerian comun cu Armenia și extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) a UE la o serie de parteneri estici.

„Parteneriatul Estic este, în primul și în primul rând, un parteneriat al oamenilor. Acesta urmărește să amelioreze condițiile de trai în toate țările implicate în parteneriat și să realizeze o apropiere mai mare între societățile noastre. Parteneriatul este menit să apere valorile, principiile și aspirațiile pe care cetățenii Uniunii Europene și ai țărilor din vecinătatea estică le împărtășesc, în mod colectiv”, a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „La summitul de astăzi am convenit asupra unui ansamblu de 20 de acțiuni concrete care urmează să fie realizate până în 2020. Prin intermediul Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană a contribuit la crearea a 10 000 de locuri de muncă, la formarea a 20 000 de persoane și la acordarea a peste 100 000 de împrumuturi destinate întreprinderilor. Am îmbunătățit accesul la servicii juridice gratuite, am investit în legăturile de transport, am promovat egalitatea de gen și am ajutat mii de studenți să circule între Europa și regiunea Parteneriatului Estic. În perspectiva anului 2020 și a perioadei ulterioare, acum este momentul să întreprindem și mai multe acțiuni. Suntem pe calea cea bună, să nu ne abatem de la acest drum.”

Toate opiniile exprimate de președintele Juncker la conferința de presă comună sunt disponibile on-line.

Parteneriatul Estic, sursă de beneficii tangibile pentru cetățeni: 20 de acțiuni concrete de realizat până în 2020

Îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor se află în centrul Parteneriatului Estic. De la ultimul summit al acestui parteneriat, care a avut loc la Riga în 2015, cooperarea s-a axat pe patru domenii prioritare:

 1. Economie mai puternică: dezvoltarea economică și oportunități de piață mai bune;
 2. Guvernanță mai puternică: consolidarea instituțiilor și a bunei guvernanțe;
 3. Conectivitate mai puternică: îmbunătățirea conectivității, în special în domeniul transportului și al energiei, precum și al mediului și al schimbărilor climatice;
 4. Societate mai puternică: sporirea mobilității și a contactelor între oameni.

În conformitate cu aceste priorități, Uniunea Europeană, statele sale membre și țările partenere au aprobat astăzi douăzeci de acțiuni concrete prin care se stabilește un plan de lucru clar pentru viitor și care trebuie realizate până în anul 2020. Printre acestea se numără:

 • o mai mare implicare a organizațiilor locale ale societății civile și sprijin orientat în special către acestea;
 • sprijinirea întreprinderilor și acordarea de împrumuturi în moneda locală, în parteneriat cu principalele instituții financiare internaționale;
 • îmbunătățirea capacității țărilor partenere de a valorifica oportunitățile de schimburi comerciale, atât cu UE, cât și între ele;
 • asumarea de angajamente de reformă în domeniul eficienței energetice și realizarea de investiții specifice în acest domeniu;
 • dezvoltarea unor legături de transport mai bune și mai sigure până în 2030, cu investiții pe termen lung care să contribuie la conectarea țărilor partenere atât cu UE, cât și între ele;
 • un pachet digital, care să includă măsuri concrete vizând armonizarea prețurilor de roaming și reducerea tarifelor de roaming între țările partenere, un acces mai ușor și mai ieftin la internet prin punerea în aplicare a unor strategii naționale privind banda largă, precum și sprijinirea creării de locuri de muncă în industriile digitale;
 • un nou pachet substanțial de sprijin pentru tineret și educație;
 • o nouă abordare cuprinzătoare în materie de comunicare în ceea ce privește sprijinul pentru Parteneriatul Estic, precum și intensificarea comunicării strategice.

Summitul a aprobat, de asemenea, un cadru instituțional multilateral revizuit pentru Parteneriatul Estic, care oferă cooperării noaste orientări politice mai puternice și o abordare orientată într-o mai mare măsură spre rezultate.

Parteneriatul Estic: un parteneriat care dă rezultate

De la ultimul Summit al Parteneriatului Estic, care a avut loc la Riga în 2015, s-au realizat progrese semnificative în relațiile dintre UE și cele șase țări partenere. Acordurile de asociere, care includ zonele de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina, au intrat acum pe deplin în vigoare, deschizând noi oportunități pentru o cooperare mai strânsă în ceea ce privește soluționarea principalelor provocări, precum și integrarea economică și schimburile comerciale. Schimburile comerciale dintre cele trei țări partenere asociate și UE s-au intensificat considerabil. Punerea în aplicare a acestor acorduri va fi ghidată de programele de asociere, care au fost actualizate recent. În urma unei serii de reforme ambițioase, s-a instituit regimul de călătorii fără viză către spațiul Schengen pentru posesorii de pașapoarte biometrice din Georgia și Ucraina, acest regim adăugându-se regimului similar instituit din 2014 pentru Republica Moldova.

S-au înregistrat, de asemenea, progrese în relațiile cu Armenia, Azerbaidjan și Belarus. Astăzi, Uniunea Europeană și Armenia au semnat un acord de parteneriat cuprinzător și consolidat. Acest nou acord va permite Uniunii Europene și Armeniei să colaboreze mai strâns pentru a aborda provocările cu care ne confruntăm și pentru a valorifica la maximum oportunitățile de care dispunem. De asemenea, s-au înregistrat progrese importante în cadrul negocierilor privind un nou acord-cadru cu Azerbaidjan, iar relațiile cu Belarus au avansat datorită Grupului de coordonare recent înființat. Viitoarele priorități pe care le fixăm cu fiecare dintre cele trei țări în cadrul parteneriatului vor stabili un nou cadru strategic pentru asistența noastră. Prioritățile parteneriatului cu Armenia au fost adoptate, iar prioritățile parteneriatelor cu Azerbaidjan și Belarus sunt în prezent în discuție.

De asemenea, UE și Armenia au parafat astăzi un Acord privind un spațiu aerian comun. Acesta va îmbunătăți accesul pe piață al companiilor aeriene ale ambelor părți și va asigura o mai bună conectivitate, ceea ce va conduce la o gamă mai largă de posibilități de alegere, la servicii mai bune și la prețuri mai mici pentru călători. Acordul, care face parte din Strategia din domeniul aviației pentru Europa a Comisiei Europene, va institui, de asemenea, un cadru comun de reglementare, de exemplu în domeniile siguranței și securității aviației. Mai multe informații sunt disponibile aici.

În ceea ce privește interconexiunile din domeniul transportului, UE și țările partenere au convenit asupra hărților indicative care prezintă extinderea în țările Parteneriatului Estic a rețelei centrale transeuropene de transport (TEN-T) a UE, ca bază pentru a îmbunătăți conectivitatea în domeniul transportului și pentru a identifica prioritățile comune în materie de infrastructură. În acest scop, pe marginea summitului au fost semnate înțelegeri la nivel înalt.

Parteneriatul Estic, modelat de societate în ansamblul său

O serie de evenimente conexe au avut loc în perioada premergătoare summitului, cu implicarea societății civile, a mass-mediei, a întreprinderilor, a parlamentelor și a altor părți interesate. Aceste angajamente demonstrează faptul că Parteneriatul Estic nu se limitează la relațiile interguvernamentale, ci se extinde la societate în ansamblul său. În perioada premergătoare summitului din 2017, au fost organizate următoarele evenimente conexe majore:

A se vedea: Fișă informativă privind Conferința Media a Parteneriatului Estic

A se vedea: Fișă informativă privind Conferința Parteneriatului digital din cadrul Parteneriatului Estic

A se vedea: Fișă informativă privind societatea civilă în cadrul Parteneriatului Estic

A se vedea: Fișă informativă privind Forumul de afaceri al Parteneriatului Estic

A se vedea: Fișe informative privind sprijinul UE pentru întreprinderile din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

 

Informații suplimentare:

Site-ul internet al celui de al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic

Declarația comună adoptată la cel de al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic

Fișă informativă privind cele 20 de acțiuni concrete ale Parteneriatului Estic de realizat până în 2020

Parteneriatul Estic - Axarea pe principalele priorități și acțiuni concrete care trebuie realizate (document de lucru comun)

Fișă informativă privind miturile legate de Parteneriatul Estic

Observațiile formulate de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la conferința de presă comună în urma celui de al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic

Comunicat de presă: Noul acord semnat între Uniunea Europeană și Armenia urmează să aducă beneficii tangibile pentru cetățeni

Fișă informativă: Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat UE-Armenia

Fișă informativă: Acordul cu Armenia privind aviația

Date și cifre privind relațiile dintre UE și: Armenia; Azerbaidjan; Belarus; Georgia;

Republica Moldova; Ucraina.

Site-urile Delegației Uniunii Europene în: Armenia; Azerbaidjan; Belarus; Georgia; Republica Moldova; Ucraina.

 

 

 

logo

IP/17/4845

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar