Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Σύνοδος κορυφής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 2017: Η ισχύς εν τη ενώσει

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η 5η σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ήταν μια ευκαιρία να εορταστούν τα επιτεύγματα των δύο τελευταίων ετών στις σχέσεις της ΕΕ με τους έξι ανατολικούς εταίρους της και να τονιστεί η προσήλωσή τους στην υλοποίηση των 20 παραδοτέων έως το 2020 τα οποία θα αποφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες.

Στη σύνοδο κορυφής, που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, συμμετείχαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπήθηκαν από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης και οι έξι ανατολικοί εταίροι, και συγκεκριμένα η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Γεωργία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Ουκρανία. Συμμετείχαν επίσης η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας & Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι, ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν και η Επίτροπος Εμπορίου, Σεσίλια Μάλμστρομ .

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να προβούν σε κοινή δήλωση στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής. Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, προωθήθηκαν ορισμένες συμφωνίες, μεταξύ άλλων μια νέα διμερής συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας, Μια συμφωνία για έναν Κοινό Εναέριο Χώρο με την με την Αρμενία και η επέκταση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ με τους ανατολικούς εταίρους.

«Η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο μια σύμπραξη ανθρώπων. Αφορά τη βελτίωση της ζωής σε όλες τις χώρες μας, αφορά την προσέγγιση των κοινωνιών μας. Αφορά την υπεράσπιση των αξιών, των αρχών και των προσδοκιών που μοιράζονται συλλογικά οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανατολικής γειτονιάς μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. «Στη σημερινή σύνοδο κορυφής καταλήξαμε σε συμφωνία σχετικά με μια σειρά από 20 συγκεκριμένες δράσεις που θα ολοκληρωθούν έως το 2020. Μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στη δημιουργία 10 000 θέσεων εργασίας, στην κατάρτιση 20 000 ανθρώπων και στη χορήγηση άνω των 100 000 δανείων σε επιχειρήσεις. Βελτιώσαμε την πρόσβαση σε δωρεάν νομικές υπηρεσίες, επενδύσαμε σε μεταφορικές συνδέσεις, προωθήσαμε την ισότητα των φύλων και βοηθήσαμε χιλιάδες φοιτητές να κινούνται ανάμεσα στην Ευρώπη και την περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Καθώς στρέφουμε το βλέμμα προς το 2020 και πέρα από αυτό, είναι σαφές ότι τώρα πρέπει να αναλάβουμε ακόμη περισσότερη δράση. Είμαστε στον σωστό δρόμο, ας μην παρεκκλίνουμε από την πορεία μας.»

Οι πλήρεις παρατηρήσεις του Προέδρου Γιούνκερ κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση που αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες: 20 παραδοτέα για το 2020

Η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών βρίσκεται στο επίκεντρο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής στη Ρίγα το 2015, η συνεργασία έχει στηριχτεί σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας:

 1. Ισχυρότερη οικονομία: οικονομική ανάπτυξη και καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά
 2. Ενίσχυση της διακυβέρνησης: ενίσχυση των θεσμών και της χρηστής διακυβέρνησης
 3. Μεγαλύτερη συνδεσιμότητα: ενίσχυση της συνδεσιμότητας, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, καθώς και του περιβάλλοντος και της αλλαγής του κλίματος
 4. Ισχυρότερη κοινωνία: ενθάρρυνση της κινητικότητας και των επαφών μεταξύ των ανθρώπων.

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και οι χώρες εταίροι ενέκριναν σήμερα είκοσι παραδοτέα, τα οποία καθορίζουν ένα σαφές πρόγραμμα εργασίας για το μέλλον, και πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Διευρυμένη προβολή και η στοχοθετημένη στήριξη προς τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
 • Στήριξη των επιχειρήσεων και χορήγηση δανείων σε τοπικά νομίσματα, σε συνεργασία με σημαντικούς διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
 • Βελτίωση της ικανότητας των χωρών εταίρων να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες εμπορικών συναλλαγών τόσο με την ΕΕ όσο και μεταξύ τους·
 • Μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις και ειδικές επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης
 • Ανάπτυξη καλύτερων και ασφαλέστερων συνδέσμων μεταφορών έως το 2030, και συμβολή των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στη σύνδεση των χωρών εταίρων με την ΕΕ και μεταξύ τους
 • Ένα ψηφιακό πακέτο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων για την εναρμόνιση των τιμών περιαγωγής και τις μειωμένες χρεώσεις περιαγωγής μεταξύ των χωρών εταίρων, μέτρων για ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της προώθησης των εθνικών ευρυζωνικών στρατηγικών, και στήριξης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις ψηφιακές βιομηχανίες
 • Μια σημαντική νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη της νεολαίας και της εκπαίδευσης
 • Μια ολοκληρωμένη νέα επικοινωνιακή προσέγγιση σχετικά με τη βοήθεια για την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας.

Στη σύνοδο εγκρίθηκε επίσης ένα αναθεωρημένο πολυμερές θεσμικό πλαίσιο για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, που προβλέπει ισχυρότερη πολιτική καθοδήγηση και μια προσέγγιση προσανατολισμένη περισσότερο προς τα αποτελέσματα όσον αφορά τη συνεργασία μας.

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση: Μια εταιρική σχέση που παράγει αποτελέσματα

Μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα το 2015, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των έξι χωρών εταίρων. Οι συμφωνίες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία έχουν πλέον τεθεί πλήρως σε ισχύ, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία για την αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων, καθώς και για την προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης και του εμπορίου. Οι εμπορικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες χώρες εταίρους και την ΕΕ έχουν αυξηθεί αισθητά. Η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών θα στηρίζεται στα πρόσφατα επικαιροποιημένα θεματολόγια σύνδεσης. Μετά από μια σειρά απαιτητικών μεταρρυθμίσεων, καθιερώθηκε η δυνατότητα ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης προς το χώρο Σένγκεν για τους κατόχους βιομετρικών διαβατηρίων της Γεωργίας και της Ουκρανίας, σε συνέχεια των ανάλογων μέτρων που ίσχυαν ήδη για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας από το 2014.

Οι σχέσεις με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Λευκορωσία έχουν επίσης σημειώσει πρόοδο. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αρμενία υπέγραψαν μια συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Η νέα συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αρμενία να συνεργαστούν στενότερα για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχει επίσης σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία πλαίσιο με το Αζερμπαϊτζάν, ενώ οι σχέσεις με τη Λευκορωσία έχουν προχωρήσει χάρη στη νεοσυσταθείσα ομάδα συντονισμού. Οι μελλοντικές προτεραιότητες της εταιρικής μας σχέσης και με τις τρεις χώρες θα καθορίσουν ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για τη συνδρομή μας. Οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης με την Αρμενία συμφωνήθηκαν και τώρα συζητούνται επίσης οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης με το Αζερμπαϊτζάν και τη Λευκορωσία.

Επίσης η ΕΕ και η Αρμενία μονογράφησαν σήμερα συμφωνία για έναν Κοινό Εναέριο Χώρο. H εν λόγω συμφωνία θα βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά για τις αεροπορικές εταιρείες και από τις δύο πλευρές και θα προβλέπει καλύτερη συνδεσιμότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες επιλογές, καλύτερες υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές για τους ταξιδιώτες. Η συμφωνία, που αποτελεί μέρος της στρατηγικής για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα θεσπίσει επίσης ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο, για παράδειγμα στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας των αεροπορικών μεταφορών Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στον τομέα των διασυνδέσεων μεταφορών, η ΕΕ και οι χώρες εταίροι κατέληξαν σε συμφωνία για τον καθορισμό των ενδεικτικών χαρτών της επέκτασης του κύριου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ στις χώρες εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης, ως βάση για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταφορών και τον προσδιορισμό των κοινών προτεραιοτήτων στον τομέα των υποδομών. Για τον σκοπό αυτό, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής υπογράφηκαν μνημόνια συμφωνίας υψηλού επιπέδου.

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση διαμορφώνεται από την ευρύτερη κοινωνία

Πραγματοποιήθηκαν ορισμένες παράλληλες εκδηλώσεις κατά την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, επιχειρήσεων, κοινοβουλίων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Οι δεσμεύσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση προχωρεί πέρα από τις διακυβερνητικές σχέσεις και εκτείνεται στην ευρύτερη κοινωνία. Ενόψει της Διάσκεψης Κορυφής του 2017, οργανώθηκαν οι ακόλουθες σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις:

Βλ.: Ενημερωτικό Δελτίο για τη Διάσκεψη μέσων ενημέρωσης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Βλ.: Ενημερωτικό Δελτίο για τη Διάσκεψη ηλεκτρονικής εταιρικής σχέσης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Βλ.: Ενημερωτικό Δελτίο για τη την κοινωνία των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Βλ.: Ενημερωτικό Δελτίο για το Επιχειρηματικό Φόρουμ της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Βλ.: Ενημερωτικά δελτία σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ προς επιχειρήσεις στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος της 5ης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Κοινή Δήλωση της 5ης Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση

Ενημερωτικό δελτίο για τα 20 παραδοτέα της ΑΕΣ για το 2020

Ανατολική Εταιρική Σχέση - Επικέντρωση στις βασικές προτεραιότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας)

Ενημερωτικό δελτίο - Μύθοι γύρω από την Ανατολική Εταιρική Σχέση

Παρατηρήσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την 5η σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Δελτίο Τύπου: Η υπογραφή της νέας συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας θα αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες

Ενημερωτικό δελτίο: ΕΕ-Αρμενία: Συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης

Ενημερωτικό δελτίο: Συμφωνία αερομεταφορών με την Αρμενία

Στοιχεία και αριθμοί όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με: την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία,

τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, την Ουκρανία

Δικτυακοί τόποι των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία, στο Αζερμπαϊτζάν, στη Λευκορωσία, στη Γεωργία, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, στην Ουκρανία

 

 

 

λογότυπος

IP/17/4845

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar