Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője – a rugalmas, igazságos és fenntartható közös agrárpolitika megteremtése

Brüsszel, 2017. november 29.

A szabályok egyszerűsítése és a rugalmasabb megközelítés biztosítja, hogy a közös agrárpolitika (KAP) valós eredményeket hozzon a gazdálkodók támogatása terén, és meghatározza az uniós mezőgazdaság fenntartható fejlődésének irányát.

Ezek az Európai Bizottság által ma elfogadott „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, az Unió legrégebbi közös politikájának jövőbeli fennmaradását biztosító lehetőségeket felvázoló közleményének alapkövei.

A közlemény kiemelt kezdeményezése, hogy a tagállamok szélesebb hatáskört kapjanak azt illetően, hogyan és hová fektetik be KAP-támogatásukat annak érdekében, hogy teljesüljenek a környezetvédelemmel, klímaváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos ambiciózus közös célok.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „A közös agrárpolitika 1962 óta képezi megbeszéléseink tárgyát. Amellett, hogy a KAP révén továbbra is egészséges és ízletes élelmiszereket kell eljuttatunk a fogyasztókhoz, és munkát, valamint növekedést kell biztosítanunk a vidéki térségeknek, a KAP-nak – az egyéb politikákkal együtt – folyamatosan fejlődnie kell. Az érdekelt felekkel folytatott széleskörű konzultáció eredménye alapján kidolgozott javaslatunk fontos lépést jelent a KAP korszerűsítése és egyszerűsítése terén. A Bizottság által bevezetett új működési modellben jobban érvényesíti a szubszidiaritást a tagállamok javára, és felszólítja az utóbbiakat, hogy közös agrárpolitikai stratégiai tervet hozzanak létre, amelyben meghatározzák az I. és a II. pillér során megvalósítandó céljaikat, ezáltal elősegítve az egyszerűsítést, a koherenciát és az eredmények nyomonkövethetőségét.”

Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „A ma kiadott közlemény biztosítja, hogy a közös agrárpolitika képes legyen biztosítani az olyan új vagy újabb keletű célokkal kapcsolatos eredményeket, mint az intelligens és ellenálló mezőgazdasági szektor támogatása, a környezetvédelem és az éghajlat-politika megerősítése, valamint a vidéki területek társadalmi-gazdasági felépítésének védelme. Emellett a közlemény jelentős irányváltás a KAP végrehajtása terén. A jelenlegi rendszer helyébe új végrehajtási rendszer lép, amely jóval nagyobb fokú szubszidiaritást kínál a tagállamoknak.”

A jelenlegi kétpilléres struktúra megtartása mellett az egyszerűbb, rugalmasabb megközelítés részletes intézkedéseket határoz meg az Uniós szinten elfogadott célkitűzések elérése érdekében. Ezt követően minden uniós ország kidolgozza a saját – a Bizottság által jóváhagyott – stratégiai tervét, amelyben meghatározza a célkitűzések elérésének tervezett módját. A megfelelés helyett a folyamat nyomon követése és a támogatás eredményorientált módon való elköltése kap nagyobb hangsúlyt. Az egyenmegoldásokról a személyre szabott megközelítésre való áttérés elősegíti, hogy a szakpolitika és annak megvalósult formája közelebb kerüljenek azokhoz, akik azt a helyszínen végrehajtják.

A mezőgazdasági termelők támogatása továbbra is közvetlen kifizetési rendszeren keresztül folyik majd. A közlemény nem vetíti előre sem az uniós pénzügyek jövőjéről szóló vita kimenetelét, sem a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatok tartalmát. A teljesség igénye nélkül vizsgálja a mezőgazdasági termelők bevételeinek igazságos és célzottabb támogatásának lehetőségeit.

A klímaváltozás és a természeti erőforrásokra nehezedő nyomás továbbra is befolyásolni fogja a mezőgazdaságot és az élelmiszertermelést. Az új közös agrárpolitikának nagyobb fokú ambíciókat kell tükröznie az erőforrás-hatékonyság, a környezetvédelem és az éghajlatpolitika terén.

A további javaslatok a következők:

  • A modern technológiák használatának ösztönzése a gazdálkodók helyi támogatása, valamint a nagyobb piaci átláthatóság és kiszámíthatóság biztosítása érdekében
  • Kiemelt figyelem a fiatalok gazdálkodásra ösztönzésére, összehangoltan a tagállamok földadóztatási, földtervezési és készségfejlesztési hatásköreivel
  • A polgárok fenntartható mezőgazdasági termeléssel – egészségüggyel, táplálkozással, élelmiszer-pazarlással és állatjóléttel – kapcsolatos aggodalmainak kezelése
  • A szakpolitikák közti következetes, globális célokkal összhangban lévő fellépésre való törekvés, különösen a kereskedelem, a migráció és a fenntartható fejlődés területén
  • Kockázatkezeléssel kapcsolatos uniós szintű platform létrehozása a gazdálkodók segítésére, hogy meg tudjanak küzdeni az éghajlat bizonytalanságával, a piaci ingadozásokkal és egyéb kockázatokkal

A Bizottság a közleményben felvázolt célokat megvalósító releváns jogalkotási javaslatokat 2018 nyara előtt, a többéves pénzügyi keretről szóló javaslat kihirdetését követően terjeszti elő.

Háttér-információk

2017. február 2-án az Európai Bizottság konzultációt indított a közös agrárpolitika (KAP) jövőjéről, melyben arra kereste a választ, hogyan lehetne egyszerűsíteni és korszerűsíteni a jelenlegi politikát. A három hónapos konzultációs időszak során az Európai Bizottság több mint 320 000 választ kapott, főként magánszemélyektől. A konzultáció során megállapítást nyert, hogy a legtöbb válaszadó ragaszkodik az erős, uniós szintű agrárpolitikához, ám egyszerűbb, rugalmasabb formában, a gazdálkodók tisztességes életszínvonalának biztosítására, illetve a környezetvédelem és a klímaváltozás kulcsfontosságú kihívásaira összpontosítva.

További információk

Közlemények

Tájékoztató: Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság

Tájékoztató: Egyszerűsítés

Tájékoztató: Mezőgazdaság és a közös agrárpolitika az EU-ban

Tájékoztató: A termelők támogatása

Tájékoztató: A közös agrárpolitika és a környezet

Tájékoztató: Mezőgazdaság 2.0

Tematikus oldal a mezőgazdaságról

IP/17/4841

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar