Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG HR

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

2017 års pris för kvinnliga innovatörer: EU-kommissionen belönar fyra fantastiska entreprenörer

Bryssel den 8 mars 2017

Vid en ceremoni i Bryssel på internationella kvinnodagen meddelade EU-kommissionär Carlos Moedas och Europaparlamentets vice ordförande Mairead McGuinness de fyra vinnarna av 2017 års EU-pris för kvinnliga innovatörer, som finansieras genom Horisont 2020.

Årets vinnare är:

  • 1:a pris (100 000 euro): Michela Magas, som är brittisk och kroatisk medborgare och grundare av Stromatolite, ett labb för innovativ design med studio i Sverige. Företaget skapar en ny generation av verktygslådor för inkubation och kreativ teknik för innovation.
  • 2:a pris (50 000 euro): Petra Wadström från Sverige, som har grundat Solvatten, som producerar en bärbar vattenrenare och vattenvärmare som drivs med solenergi.
  • 3:a pris (30 000 euro): Claudia Gärtner från Tyskland, som är grundare av microfluidic ChipShop, som tillhandahåller lab-on-a-chip-system som miniatyriserade lösningar för bättre diagnostik.

– Vinnarna av årets pris till kvinnliga innovatörer är verkligt inspirerande, säger Carlos Moedas, EU-kommissionär för forskning, vetenskap och innovation. Europa behöver fler kvinnliga innovatörer, som har fantastiska idéer och det mod och den handlingskraft som krävs för att ta risker och lyckas. De innovationer som de fyra vinnarna har tagit från idéstadiet och ända ut på marknaden är enastående inte bara ur affärssynpunkt utan även för att de kommer att vara till stor nytta och förbättra livet för massor av människor både i Europa och på andra platser.

– Det här priset visar de kvinnliga innovatörernas stora betydelse för att föra ut många livsavgörande innovationer på marknaden, säger Europaparlamentets vice ordförande Mairead McGuinness. Det är passande att vi på internationella kvinnodagen 2017 erkänner och firar deras entreprenörsanda och framgångar. Vi gör det på ett mycket synligt sätt för att inspirera andra kvinnor, i synnerhet flickor och ungdomar, att satsa på innovation och entreprenörskap.

I år införs dessutom den nya kategorin Rising Innovators Award, för att belöna framstående kvinnliga entreprenörer upp till 30. Den första vinnaren, som tilldelas 20 000 euro, är Kristina Tsvetanova från Bulgarien, som är vd och en av grundarna av det österrikiska företaget BLITAB Technology. De har producerat den första surfplattan för synskadade användare, Blitab.http://blitab.com/

 

Bakgrund

Alla dagens vinnare har nyligen grundat eller varit medgrundare till ett framgångsrikt företag som baseras på deras egna innovativa idéer, och samtliga har vid någon tidpunkt fått forsknings- och innovationsstöd från EU.

Vinnarna valdes ut av en jury av oberoende experter efter en öppen förslagsinfordran hösten 2016. Jurymedlemmarna är oberoende och kommer från näringslivet, riskkapital, entreprenörskap och den akademiska världen. 47 ansökningar inkom från hela EU och länder som är associerade till Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, som står för prispengarna till vinnarna. I januari valdes tolv finalister ut.

Syftet med EU-priset för kvinnliga innovatörer är att göra allmänheten medveten om behovet av mer innovation och fler kvinnliga entreprenörer, att ge ett erkännande åt kvinnor som varit framgångsrika på innovationsområdet och att lyfta fram starka förebilder. Kvinnor är underrepresenterade när det gäller bildandet av innovationsbaserade företag – endast 31 % av entreprenörerna i EU är kvinnor. Det är innebär att det finns en outnyttjad potential i Europa, som måste utnyttja alla sina mänskliga resurser maximalt för att förbli konkurrenskraftigt och hitta lösningar på ekonomiska och samhälleliga utmaningar.

Det här priset började delas ut 2011 och det här är den fjärde prisomgången. För att kunna delta måste man ha grundat eller varit medgrundare till ett företag före januari 2015 och företagets årsomsättning ska uppgå till minst 100 000 euro. Dessutom måste antingen de själva eller deras företag vid någon tidpunkt ha fått offentliga eller privata forsknings- eller innovationsbidrag, oavsett källan.

 

Läs mer

IP/17/481

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar