Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala inre marknaden: EU-förhandlare enades om att stoppa omotiverad geoblockering

Bryssel den 20 november 2017

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har i kväll uppfyllt åtaganden som gjordes under det digitala toppmötet i Tallinn i september genom att stoppa omotiverad geoblockering, en av EU:s prioriterade frågor för 2017

I kväll nådde Europaparlamentet, rådet och kommissionen en politisk överenskommelse om att stoppa omotiverad geoblockering för konsumenter som vill köpa varor och tjänster på nätet inom EU. De nya reglerna kommer att främja e-handel till förmån för konsumenter och företag som drar nytta av den växande europeiska onlinemarknaden.

Vice ordförande Andrus Ansip, med ansvar för den digitala inre marknaden, säger: ”Idag har vi satt stopp för omotiverad diskriminering vid handel på nätet. Det är mycket goda nyheter för konsumenterna. Med de nya bestämmelserna kommer européerna att kunna välja från vilken webbplats de vill köpa, utan att blockeras eller omdirigeras. Detta kommer att bli verklighet före jul nästa år.”

Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, säger: ”Vi håller på att uppgradera EU:s inre marknad för den digitala världen genom att ge konsumenterna samma möjlighet få tillgång till bredast möjliga utbud oberoende av om de fysiskt går in i en affär eller om de handlar på nätet. Nästa steg: att få ner priserna på gränsöverskridande paketleveranser. Dessa priser fortsätter att avskräcka människor från att köpa och sälja produkter inom EU.”

Kommissionsledamoten Mariya Gabriel, med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, säger: ”Att stoppa orättvis geoblockering är ett stort steg framåt för konsumenter och för uppbyggnaden av en verklig digital inre marknad som fungerar för alla. Tillsammans med avskaffandet av roamingavgifterna och införandet av portabilitet kommer EU-medborgare att kunna köpa sina nya möbler online, boka hotellrum eller använda sina kreditkort över gränserna, precis som hemma.”

För medborgarna innebär detta att de kommer att kunna köpa sina nya elektriska produkter på nätet, hyra en bil eller beställa sina konsertbiljetter över gränserna precis som de gör hemma. Detta kommer att säkerställa att de inte längre ställs inför hinder såsom att uppmanas betala med ett betal- eller kreditkort som utfärdats i ett annat land. För företag innebär detta ökad rättslig säkerhet för gränsöverskridande verksamhet.

Som Europeiska kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, sade vid det digitala toppmötet i Tallinn i september i år: EU-lagstiftarna måste slutföra alla 24 lagstiftningsförslag som kommissionen har lagt fram sedan början av detta mandat att fullborda den digitala inre marknaden. Europeiska kommissionen är villig att hjälpa Europaparlamentet och rådet att hitta bra överenskommelser och visade detta i kväll genom att göra uppgörelsen möjlig.

I de nya reglerna definieras tre specifika situationer där utgångspunkten är att det inte kan finnas något rättfärdigande av eller några objektiva kriterier för olika behandling av kunder från olika EU-medlemsstater.

Dessa är följande:

· Försäljning av varor utan fysisk leverans. Exempel: En belgisk kund vill köpa ett kylskåp och hittar det bästa erbjudandet på en tysk webbplats. Kunden kommer att ha rätt att beställa produkten och hämta den i säljarens lokaler eller själv organisera hemleveransen.

· Försäljning av tjänster som levereras elektroniskt. Exempel: En bulgarisk konsument vill köpa värdtjänster för sin webbplats från ett spanskt företag. Hon kommer nu att ha tillgång till och kan registrera sig och köpa denna tjänst utan att behöva betala ytterligare avgifter jämfört med en spansk konsument.

· Försäljning av tjänster som tillhandahålls på en viss fysisk plats. Exempel: En italiensk familj kan köpa en resa direkt till en nöjespark i Frankrike utan att omdirigeras till en italiensk webbplats.

Förordningen föreskriver inte en skyldighet att sälja och harmoniserar inte priser. Förordningen undanröjer dock diskriminering i fråga om tillgång till varor och tjänster i fall där diskriminering inte kan motiveras objektivt (t.ex. på grund av momsskyldigheter eller olika rättsliga krav).

De nya reglerna kommer att träda i kraft nio månader efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning, så att särskilt små företag kan anpassa sig.

Bakgrund

Kommissionens undersökning visade att geoblockering användes på 63 % av de webbplatser som granskades. Den visar att mindre än 40 % av webbplatserna tillät kunder i ett annat land att slutföra ett köp 2015. Detta leder till mindre intäkter för företag och mindre valmöjligheter för konsumenterna. Förordningen om att stoppa omotiverad geoblockering, som föreslogs i maj 2016 som en del av den digitala inre marknaden, identifierades som en lagstiftningsprioritering för 2017 genom de tre EU-institutionernas överenskommelse i deras gemensamma uttalande tidigare detta år. Förordningen var en del av e-handelspaketet tillsammans med ett lagstiftningsförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster samt ett lagförslag för att stärka tillsynen över konsumenternas rättigheter.

Läs mer:

Studie från maj 2016 om geoblockering av konsumenter på nätet:

Findings of a mystery shopping carried out by the European Commission

Faktablad om strategin för den digitala inre marknaden

IP/17/4781

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar