Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Jednolity rynek cyfrowy: unijni negocjatorzy postanowili położyć kres nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu

Bruksela, 20 listopada 2017 r.

Parlament Europejski, Rada i Komisja wywiązały się dziś z zobowiązań podjętych na szczycie cyfrowym, jaki odbył się we wrześniu w Tallinie, kładąc kres nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu, co było jednym z priorytetów na 2017 r.

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły dziś porozumienie polityczne, które pozwoli na wyeliminowanie nieuzasadnionego blokowania geograficznego konsumentów, którzy pragną nabyć online produkty lub usługi w UE. Nowe przepisy przyczynią się do rozwoju handlu elektronicznego i zapewnią korzyści konsumentom i przedsiębiorcom działającym na rosnącym europejskim rynku sprzedaży internetowej.

Wiceprzewodniczący Andrus Ansip odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy powiedział: Kładziemy dziś kres nieuzasadnionej dyskryminacji podczas zakupów przez internet. Jest to wspaniała wiadomość dla konsumentów. Dzięki nowym przepisom Europejczycy będą mogli wybrać stronę, na której chcą dokonać zakupu i nie będą ani blokowani ani przekierowywani. Zakupy na nowych zasadach będzie można robić już od Świąt Bożego Narodzenia w przyszłym roku.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska dodała: Dostosowujemy unijny jednolity rynek do realiów świata cyfrowego, dając konsumentom takie same możliwości dostępu do jak najszerszego zakresu ofert, niezależnie od tego, czy wchodzą oni do fizycznego sklepu w innym kraju czy też dokonują zakupów online. Kolejny nasz krok to obniżenie cen przesyłek transgranicznych, które wciąż zniechęcają konsumentów do kupowania i sprzedawania produktów na terenie całej UE.

Komisarz odpowiedzialna za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe Mariya Gabriel podsumowała: Wyeliminowanie niesprawiedliwego blokowania geograficznego przyniesie konsumentom duże korzyści i przyczyni się w istotnym stopniu do stworzenia rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego dla wszystkich. Obywatele UE nie muszą już ponosić opłat roamingowych i dysponują możliwościami przenoszenia, a teraz będą mogli także kupować w internecie nowe meble, rezerwować pokoje hotelowe lub korzystać z karty kredytowej za granicą na takich samych zasadach, jak we własnym kraju.

Dla obywateli oznacza to, że będą mogli kupić online nowy sprzęt elektroniczny, wynająć samochód lub zakupić bilety na koncert w innych państwach, tak jak czynią to w swoim kraju. Nowe zasady gwarantują, że przy tej okazji nie napotkają oni przeszkód takich jak wymóg płatności kartą debetową lub kredytową wydaną w innym państwie. Dla przedsiębiorstw oznacza to większą pewność prawa przy prowadzeniu działalności transgranicznej.

Jak powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker na tallińskim szczycie cyfrowym we wrześniu, unijni prawodawcy muszą osiągnąć porozumienie co do wszystkich 24 wniosków ustawodawczych, które Komisja przedstawiła od początku obecnej kadencji, aby urzeczywistnić jednolity rynek cyfrowy. Komisja Europejska jest gotowa pomóc Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w znalezieniu konsensusu i dowiodła tego dziś wieczór, torując drogę do zawarcia porozumienia.

Nowe przepisy określają trzy szczególne sytuacje, w których od samego początku nie ma uzasadnienia ani obiektywnych kryteriów dla zróżnicowanego traktowania klientów z różnych państw członkowskich UE.

Są to:

··Sprzedaż towarów bez dostawy fizycznej. Przykład: Klient z Belgii chce kupić lodówkę i najlepszą ofertę znalazł na niemieckiej stronie internetowej. Klient ma prawo zamówić produkt i odebrać go w siedzibie przedsiębiorcy lub sam zorganizować dostawę do swojego domu.

· Sprzedaż usług świadczonych drogą elektroniczną. Przykład: Bułgarska klientka chce nabyć usługi hostingowe dla swojej strony internetowej od hiszpańskiego przedsiębiorstwa. Zyska ona teraz dostęp do usługi, może zarejestrować i nabyć ją bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat w porównaniu z hiszpańskim konsumentem.

·Sprzedaż usług świadczonych w określonej fizycznej lokalizacji. Przykład: Włoska rodzina może nabyć wycieczkę do parku rozrywki we Francji bezpośrednio i nie zostanie przekierowana na włoską stronę internetową.

Rozporządzenie nie nakłada obowiązku sprzedaży ani nie harmonizuje cen. Niemniej jednak rozwiązuje problem dyskryminacji w dostępie do towarów i usług w przypadkach, w których nie można takiego postępowania obiektywnie uzasadnić (np. obowiązki z tytułu VAT lub inne wymogi prawne).

Nowe przepisy wejdą w życie po dziewięciu miesiącach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, tak aby umożliwić handlowcom, a w szczególności małym przedsiębiorcom, dostosowanie się do nich.

Kontekst

Podczas badania przeprowadzonego przez Komisję wykryto, że 63 % badanych stron internetowych stosowało blokowanie geograficzne. Wynika z niego, że w 2015 r. mniej niż 40 % stron internetowych umożliwiało klientom transgranicznym dokonanie zakupu. Skutkuje to mniejszymi dochodami dla przedsiębiorstw i mniejszym wyborem dla konsumentów. Wniosek dotyczący rozporządzenia mającego na celu wyeliminowanie nieuzasadnionego blokowania geograficznego przedstawiony w maju 2016 r. w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego został określony jako priorytet ustawodawczy na rok 2017 w drodze porozumienia między trzema instytucjami europejskimi we wspólnej deklaracji przedstawionej na początku bieżącego roku. Rozporządzenie to wraz z wnioskiem ustawodawczym w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek oraz wnioskiem ustawodawczym służącym wzmocnieniu egzekwowania praw konsumentów stanowią część pakietu dotyczącego handlu elektronicznego.

Dodatkowe informacje

Badanie na temat blokowania geograficznego konsumentów w internecie z maja 2016 r.:

Wyniki badania typu Tajemniczy Klient przeprowadzonego przez Komisję Europejską

Arkusze informacyjne na temat strategii jednolitego rynku cyfrowego

IP/17/4781

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar