Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale eengemaakte markt: EU-onderhandelaars bereiken akkoord over afschaffing onterechte geoblocking

Brussel, 20 november 2017

Zoals toegezegd op de digitale top van Tallinn in september, hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie overeenstemming bereikt over een van de EU-prioriteiten voor 2017: onterechte geoblocking wordt afgeschaft.

 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een politiek akkoord bereikt over de afschaffing van onterechte geoblocking voor consumenten die in de EU online producten of diensten willen kopen. De nieuwe regels stimuleren de e-commerce: consumenten en bedrijven zullen meer baat hebben bij de groeiende Europese onlinemarkt.

Vicevoorzitter Andrus Ansip, verantwoordelijk voor de digitale eengemaakte markt: "We maken vandaag een einde aan ongerechtvaardigde discriminatie bij het online winkelen. Dat is geweldig nieuws voor de consument. Dankzij de nieuwe regels kunnen de Europeanen zelf kiezen via welke website zij iets willen kopen, zonder dat ze worden geblokkeerd of doorgestuurd. Volgend jaar met kerst gaan de nieuwe regels in."

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, belast met Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, voegde hieraan toe: "Ook de digitale wereld valt nu onder de eengemaakte EU-markt: de consumenten krijgen toegang tot het breedst mogelijke aanbod, niet alleen als zij in een ander land naar een winkel gaan, maar ook als zij winkelen. De volgende stap is de verlaging van de prijzen voor het bezorgen van pakketten over grenzen heen. Die prijzen zorgen er nu nog voor dat er minder producten in de hele EU worden gekocht en verkocht.”

Commissaris Mariya Gabriel, belast met de Digitale Economie en Samenleving: "Het afschaffen van onterechte geoblocking betekent een geweldige stap voorwaarts voor de consumenten en de opbouw van een daadwerkelijke digitale eengemaakte markt waar iedereen baat bij heeft. We hebben al gezorgd voor de afschaffing van roamingtarieven en voor portabiliteit, maar nu kunnen de burgers over de grenzen heen online meubels kopen, een hotelkamer boeken of hun creditcard gebruiken, net als thuis."

Hierdoor kunnen burgers in andere landen, net als thuis, nieuwe elektrische goederen online kopen, een auto huren of concertkaartjes kopen. Ze worden niet meer geconfronteerd met belemmeringen, zoals verplicht betalen met een bankpas of creditcard die in een ander land is uitgegeven. Het bedrijfsleven krijgt meer rechtszekerheid bij het uitvoeren van activiteiten over grenzen heen.

Zoals de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in september op de digitale top in Tallinn zei, moeten de EU-wetgevers een besluit nemen over alle 24 wetgevingsvoorstellen die de Commissie sinds het begin van haar mandaat op dit gebied heeft gedaan om de digitale eengemaakte markt te voltooien. De Europese Commissie is bereid het Europees Parlement en de Raad te helpen om tot overeenstemming te komen, en zij heeft dat bewezen door het akkoord mogelijk te maken.

In de nieuwe regels worden drie specifieke situaties gedefinieerd waarin van meet af aan geen rechtvaardiging en geen objectieve criteria denkbaar zijn voor de verschillende behandeling van klanten uit verschillende EU-lidstaten.

Het betreft:

· Verkoop van goederen zonder fysieke levering. Een voorbeeld: een Belgische klant wil een koelkast kopen en vindt de gunstigste prijs op een Duitse website. De klant krijgt het recht om het product te bestellen en het op te halen op de locatie van de handelaar of er zelf voor te zorgen dat het bij hem thuis wordt bezorgd.

· Verkoop van elektronisch geleverde diensten. Een voorbeeld: een Bulgaarse consument wil bij een Spaans bedrijf hostingdiensten voor haar website kopen. Ze krijgt toegang tot die diensten en kan deze registreren en kopen, en hoeft daarvoor vergeleken met een Spaanse consument geen extra vergoedingen te betalen.

· Verkoop van diensten die op een specifieke fysieke locatie worden verleend. Een voorbeeld: een Italiaans gezin kan een reis naar een attractiepark in Frankrijk rechtstreeks kopen en wordt daarbij niet doorgestuurd naar een Italiaanse website.

De verordening omvat geen verplichting om te verkopen en geen harmonisering van prijzen, maar pakt discriminatie bij de toegang tot goederen en diensten aan in gevallen waarin er geen objectieve rechtvaardiging bestaat (bijv. als gevolg van btw-verplichtingen of afwijkende wettelijke eisen).

De nieuwe regels worden negen maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU rechtstreeks van kracht. Daardoor zijn met name kleine handelaren in staat zich aan te passen.

Achtergrond

In een onderzoek van de Commissie werden op 63 % van de beoordeelde websites geoblockingpraktijken vastgesteld. Verder bleek dat in 2015 nog geen 40 % van de websites klanten uit andere landen de mogelijkheid bood om een product te kopen. Het gevolg daarvan is minder inkomsten voor bedrijven en minder keuze voor de consument. In mei 2016 werd de verordening voor de afschaffing van onterechte geoblocking voorgesteld. Eerder dit jaar werden de drie Europese instellingen het erover eens dat het een wetgevingsprioriteit voor 2017 was, hetgeen in hun gezamenlijke verklaring werd vastgelegd. Deze verordening maakt deel uit van een pakket op het gebied van e-commerce, samen met een wetgevingsvoorstel over grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en een wetgevingsvoorstel om de handhaving van consumentenrechten te versterken.

Meer informatie

Studie van mei 2016 over online-geoblocking van consumenten:

Findings of a mystery shopping carried out by the European Commission

Informatiebladen over de strategie voor de digitale eengemaakte markt

IP/17/4781

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar