Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Bendroji skaitmeninė rinka. ES institucijos sutarė nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą

Briuselis, 2017 m. lapkričio 20 d.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija šįvakar įvykdė vieną iš svarbiausių 2017 m. darbų, numatytų rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais, – sutarė nutraukti nepagrįstą geografinį blokavimą.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasiekė politinį susitarimą nutraukti geografinio blokavimo priemonių taikymą vartotojams, norintiems internetu nusipirkti prekių arba paslaugų Europos Sąjungoje. Dėl naujųjų taisyklių suaktyvės elektroninė prekyba, o vartotojams ir įmonėms atsivers plačios galimybės augančioje Europos elektroninėje rinkoje.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Šiandien panaikinome nepagrįstus pirkimo internetu sąlygų skirtumus. Tai labai gera naujiena vartotojams. Pradėjus taikyti naująsias taisykles, europiečiai galės rinktis, kurioje interneto svetainėje pirkti, ir nebus blokuojami arba nukreipiami į kitą svetainę. Šios nuostatos bus įgyvendintos iki kitų metų Kalėdų.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „Skaitmeniniame pasaulyje tobulindami ES bendrąją rinką, vartotojams suteikiame vienodas galimybes naudotis pačiais įvairiausiais pasiūlymais įprastose ir elektroninėse kitų šalių parduotuvėse. Kitas uždavinys – sumažinti tarptautinio siuntinių pristatymo kainas, vis dar trukdančias pirkti ir parduoti prekes visoje Europos Sąjungoje.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel apibendrindama sakė: „Sprendimas panaikinti nesąžiningą geografinį blokavimą yra labai reikšmingas vartotojams ir visiems naudingai kuriamai iš tikrųjų bendrai skaitmeninei rinkai. Neseniai ES gyventojams panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai ir suteikta galimybė keisti ryšio operatorių išlaikant mobiliojo telefono numerį, o nuo šiol jie galės, pavyzdžiui, pirkti baldus elektroninėse parduotuvėse, užsisakyti viešbučių kambarius arba naudotis savo kredito kortelėmis užsienyje lyg savo šalyje.“

Vadinasi, internetu pirkti užsienyje naujas elektros prekes, išsinuomoti automobilį arba pirkti bilietus į koncertus piliečiai galės taip kaip savo šalyje. Bus užtikrinta, kad jiems nekiltų kliūčių, pavyzdžiui, kad nebūtų prašoma už pirkinį sumokėti kitoje šalyje išduota debeto arba kredito kortele. Įmonėms bus teisiškai aiškiau, kaip vykdyti tarptautinę veiklą.

Šiemet rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė, kad ES teisės aktų leidėjai turi priimti sprendimus dėl visų 24 teisės aktų, kuriuos Komisija pasiūlė nuo savo kadencijos pradžios, kad būtų sukurta bendroji skaitmeninė rinka. Europos Komisija yra pasirengusi padėti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiekti gerus susitarimus, šįvakar ji tai įrodė suderinusi tų institucijų nuomones.

Naujosiose taisyklėse numatyti trys konkretūs atvejai, kuriais nevienodų sąlygų taikymo klientams iš įvairių ES valstybių narių pagrįsti apskritai negalima ir tam nėra jokių objektyvių kriterijų.

Štai tie atvejai:

· prekių pardavimas be pristatymo. Pavyzdžiui, nusipirkti šaldytuvą norintis klientas, gyvenantis Belgijoje, geriausią pasiūlymą rado Vokietijos interneto svetainėje. Klientas turės teisę užsisakyti prekę ir ją pasiimti iš pardavėjo patalpų arba pats pasirūpinti jos atvežimu namo;

· elektroninių paslaugų pardavimas. Pavyzdžiui, Bulgarijoje gyvenanti klientė nori savo interneto svetainės prieglobos paslaugą pirkti iš Ispanijos įmonės. Nuo šiol ji galės registruotis, gauti tokią paslaugą ir ją nusipirkti už tokį patį mokestį, kokį moka klientai Ispanijoje;

· tam tikroje vietoje teikiamų paslaugų pardavimas. Pavyzdžiui, italų šeima bilietus į atrakcionų parką Prancūzijoje gali nusipirkti tiesiogiai, ne per Italijos interneto svetainę.

Šiose taisyklėse nėra įpareigojimo parduoti ir jomis nederinamos kainos. Tačiau jomis sprendžiama skirtingų prieigos prie prekių ir paslaugų sąlygų problema, kai skirtumai negali būti objektyviai pagrįsti, pavyzdžiui, PVM reikalavimais arba nevienodais teisiniais reikalavimais.

Naujosios taisyklės įsigalios po devynių mėnesių nuo jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kad pardavėjai, ypač mažieji, turėtų laiko pasirengti.

Pagrindiniai faktai

Komisijos tyrimas parodė, kad geografinio blokavimo priemonės veikė 63 proc. ištirtų interneto svetainių. Tyrimo duomenimis, 2015 m. klientai iš kitų šalių galėjo pirkti mažiau nei 40-yje proc. interneto svetainių. Todėl įmonių pajamos ir vartotojų galimybės rinktis buvo mažesnės. Įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos iniciatyvą 2016 m. gegužės mėn. pasiūlytas reglamentas, kuriuo panaikinamas nepagrįstas geografinis blokavimas, trijų Europos institucijų sutarimu, šiemet išreikštu bendrame pareiškime, laikomas vienu iš 2017 m. teisėkūros prioritetų. Šis reglamentas buvo įtrauktas į elektroninės prekybos teisės aktų rinkinį kartu su teisės aktų pasiūlymais dėl tarptautinio siuntinių pristatymo paslaugų ir dėl didesnių vartotojų teisių.

Daugiau informacijos

2016 m. gegužės mėn. vartotojų geografinio blokavimo elektroninėje prekyboje tyrimas

Europos Komisijos atlikto kontrolinio pirkimo rezultatai

Informacijos apie bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją suvestinės

IP/17/4781

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar