Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n neuvottelijat päättivät kieltää perusteettomat maarajoitukset

Bryssel 20. marraskuuta 2017

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio päättivät tänään kieltää perusteettomat maarajoitukset Tallinnassa syyskuussa 2017 pidetyssä digitaalihuippukokouksessa antamansa sitoumuksen mukaisesti. Näin on saavutettu yksi EU:n tämän vuoden keskeisistä lainsäädäntötavoitteista.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen perusteettomien maarajoitusten eli niin sanotun geoblokkauksen kieltämisestä. Niistä aiheutuu haittaa kuluttajille, jotka haluavat ostaa tuotteita tai palveluja verkossa EU:n alueella. Uusilla säännöillä edistetään sähköistä kaupankäyntiä, joten siitä on etua sekä kuluttajille että yrityksille, jotka haluavat hyödyntää kasvavia eurooppalaisia verkkomarkkinoita.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip toteaa, että näin päästään eroon perusteettomasta syrjinnästä verkkokaupassa, mikä on kuluttajien kannalta erittäin hyvä asia. ”Uusien sääntöjen ansiosta eurooppalaiset voivat jo ennen ensi joulua tehdä ostoksia haluamassaan verkkokaupassa törmäämättä maarajoituksiin tai joutumatta ohjatuksi toiselle sivustolle”, Ansip selittää.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska muistuttaa puolestaan, että tarkoituksena on päivittää EU:n sisämarkkinat digitaaliaikaan antamalla kuluttajille yhtäläiset mahdollisuudet hyötyä mahdollisimman laajasta valikoimasta riippumatta siitä, tekevätkö he ostoksia toisessa maassa vai verkossa. ”Seuraava tavoite on alentaa kansainvälisten pakettipalvelujen hintoja, jotka vähentävät myyjien ja kuluttajien halukkuutta käydä kauppaa EU-maiden rajojen yli”, Bieńkowska kertoo.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel vahvistaa, että perusteettomien maarajoitusten lopettaminen on kuluttajien kannalta suuri edistysaskel, joka edistää todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden luomista. Tästä, samoin kuin verkkovierailumaksujen lopettamisesta ja tietojen siirrettävyydestä, hyötyvät kaikki osapuolet. ”EU:n kansalaiset voivat pian ostaa uusia huonekaluja verkosta, varata hotellihuoneen tai käyttää luottokorttiaan yli maiden rajojen samalla tavoin kuin kotimaassaan”, Gabriel selittää.

Tämä tarkoittaa, että kansalaiset voivat ostaa verkosta uuden sähkölaitteen, vuokrata auton tai tilata konserttiliput toisesta maasta samalla tavoin kuin kotona, eli ilman että heitä vaaditaan maksamaan toisen maan pankki- tai luottokortilla. Yrityksille se merkitsee parempaa oikeusvarmuutta silloin kun ne toimivat useammassa kuin yhdessä EU-maassa.

Kuten Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi viime syyskuussa Tallinnassa pidetyssä digitaalihuippukokouksessa, digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää, että EU:n lainsäätäjät hyväksyvät kaikki tämän komission toimikaudella esitetyt 24 lainsäädäntöehdotusta. Komissio on valmis auttamaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa pääsemään ehdotuksista yhteisymmärrykseen, kuten myös tänään aikaan saatu päätös osoittaa.

Uusissa säännöissä määritellään kolme tilannetta, joissa ei lähtökohtaisesti ole oikeutettua eikä objektiivisia perusteita kohdella eri EU-maissa olevia asiakkaita eri tavoin.

Nämä tilanteet ovat seuraavat:

· Tavaroiden myynti ilman toimitusta. Esimerkki: Belgialainen asiakas haluaa ostaa jääkaapin saksalaisesta verkkokaupasta. Asiakkaalla on oikeus tilata tuote ja noutaa se joko kauppiaan varastosta tai järjestää kotiinkuljetus itse.

· Sähköisesti suoritettavien palvelujen myynti. Esimerkki: Bulgarialainen kuluttaja haluaa ostaa verkkosivustonsa palvelinpalvelut espanjalaiselta yritykseltä. Uusien sääntöjen ansiosta hänellä on oikeus rekisteröityä ja ostaa kyseiset palvelut samaan hintaan kuin espanjalainen kuluttaja.

· Tietyssä fyysisessä paikassa suoritettavien palvelujen myynti. Esimerkki: Italialainen perhe voi ostaa matkan ranskalaiseen huvipuistoon suoraan sen omilta sivuilta eikä italialaisen sivuston kautta.

Asetuksessa ei aseteta myyntivelvollisuutta eikä yhdenmukaisteta hintoja. Siinä puututaan tavaroiden ja palvelujen saatavuutta koskevaan syrjintään silloin kun sitä ei voida objektiivisesti perustella (esimerkiksi ALV-velvoitteiden tai erilaisten lakisääteisten vaatimusten nojalla).

Uudet säännöt tulevat voimaan yhdeksän kuukauden kuluttua siitä kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Näin pienyrittäjille annetaan aikaa valmistautua niiden soveltamiseen.

Tausta

Komission selvityksen mukaan maarajoituksia käytti 63 prosenttia arvioiduista verkkosivuista. Vuonna 2015 alle 40 prosenttia verkkosivuista hyväksyi ostosten tekemisen toisista EU-maista. Tämä vähensi yritysten tuloja ja kavensi kuluttajien valinnanvaraa. Perusteettomien maarajoitusten lopettamista koskeva asetusehdotus esitettiin toukokuussa 2016 osana digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseen tähtääviä toimia. EU:n kolme toimielintä määrittivät sen vuoden 2017 lainsäädäntöprioriteetiksi aiemmin tänä vuonna antamassaan julistuksessa. Asetus on osa sähköisen kaupankäynnin pakettia, johon kuuluvat myös rajat ylittäviä pakettipalveluja ja kuluttajien oikeuksien toteuttamista koskevat lainsäädäntöehdotukset.

Lisätietoja

Toukokuussa 2016 julkaistu selvitys kuluttajille verkossa asetetuista maarajoituksista:

Euroopan komission toteuttaman haamuasiointitutkimuksen tulokset

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia – tietosivut

IP/17/4781

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar