Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Digitaalne ühtne turg: ELi läbirääkijad otsustasid lõpetada põhjendamatu geoblokeerimise

Brüssel, 20. november 2017

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon täitsid täna septembrikuisel Tallinna digitippkohtumisel antud lubaduse ja otsustasid teha lõpu põhjendamatule geoblokeerimisele. Sellega saavutati üks 2017. aasta prioriteetseid eesmärke.

Täna saavutasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon poliitilise kokkuleppe, et lõpetada ELis internetis tooteid või teenuseid osta soovivate tarbijate vastu suunatud põhjendamatu geoblokeerimine. Uute õigusnormidega antakse e-kaubandusele hoogu juurde ning Euroopa internetikaubanduse kasvust on kasu nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Täna tegime me lõpu internetis ostlemist mõjutanud põhjendamatule diskrimineerimisele. Tarbijate jaoks on see väga hea uudis. Uute õigusnormide kohaselt saavad eurooplased valida veebisaidi, millelt nad osta soovivad, ilma et veebisait neid blokeeriks või edasi suunaks. Teoks saab see kõik järgmise aasta jõuludeks.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Viime ELi ühtse turu vastavusse digitaalse maailma vajadustega ning pakume tarbijatele ühetaolist juurdepääsu võimalikult paljudele eri pakkumistele olenemata sellest, kas nad astuvad sisse mõnes teises riigis asuvasse poodi või sooritavad oma ostud internetis. Järgmisena tuleb langetada piiriüleste pakivedude hindu, mis on ikka veel sellised, et inimesed ei taha osta ja müüa kogu ELis.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel võttis teema kokku järgmiselt: "Lõpu tegemine ebaõiglasele geoblokeerimisele on tarbijate silmis suur edasiminek ja aitab kaasa kõigi jaoks toimiva digitaalse ühtse turu loomisele. Lisaks sellele oleme kaotatud rändlustasud ja tegelenud andmete piiriülese kaasaskantavusega. Tänu sellele saavad ELi kodanikud osta mööblit, broneerida majutust ja kasutada krediitkaarti teistes riikides sama moodi nagu oma kodumaal.“

Kodanike jaoks tähendab see, et nad saavad internetis osta teistest riikidest elektrikaupu, rentida autosid või osta kontserdipileteid sama moodi nagu kodus. Tänu uutele põhimõtetele ei saa enam nõuda, et makstaks teises riigis väljastatud deebet- või krediitkaardiga. Ettevõtjatele annab see suurema õiguskindluse piiriüleselt tegutseda.

Nagu Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker septembris Tallinna digitippkohtumisel ütles, peavad ELi seadusandjad viima digitaalse ühtse turu väljakujundamiseks lõpule kõigi nende 24 seadusandliku ettepaneku menetlemise, mille komisjon on teinud oma ametiaja algusest alates. Nagu näitas ka täna saavutatud kokkulepe, on Euroopa Komisjon valmis pakkuma parlamendile ja nõukogule abi heade lahenduste leidmiseks.

Uutes eeskirjades kirjeldatakse kolme olukorda, mille puhul ei ole ELi eri liikmesriikide tarbijate erinev kohtlemine algusest peale õigustatud ja selleks ei ole objektiivseid põhjuseid.

Need olukorrad on järgmised:

· Kaupade müük ilma kohaletoomiseta. Näide: Belgias asuv tarbija soovib osta külmkapi ja leiab kõige parema pakkumise Saksamaa veebisaidilt. Tarbijal on õigus toode tellida ja sellele kaupleja juurde järele minna või korraldada vedu oma koju.

· Elektrooniliselt osutatavate teenuste müük. Näide: Bulgaaria tarbija soovib osta oma veebisaidi joaks majutusteenust Hispaania ettevõttelt. Nüüd on tal juurdepääs teenusele, ta saab registreeruda ja teenust osta, ilma et peaks maksma rohkem kui Hispaania tarbija.

· Konkreetses füüsilises asukohas pakutavate teenuste müük. Näide: Itaalia perekond saab osta piletid Prantsusmaal asuvasse lõbustusparki ilma, et neid suunataks itaalia veebisaidile.

Määrusega ei kehtestata müügikohustust ega ühtlustata hindu. Küll aga pakub see lahendust sellisele kaupade ja teenuste kättesaadavusega seotud diskrimineerimisele, mis ei ole objektiivselt põhjendatud (nt käibemaksualaste kohustuste või erinevate õiguslike nõuetega).

Uued õigusnormid jõustuvad üheksa kuud pärast seda, kui need on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud. Sedasi jäetakse eeskätt väikekauplejatele aega uue süsteemiga kohanemiseks.

Taust

Komisjoni uuringu kohaselt kasutas geoblokeeringut 63% analüüsitud veebisaitidest. 2015. aastal lubas piiriüleseid müügitehinguid vähem kui 40% kõigist veebisaitidest. Selle tõttu jäävad ettevõtjate tulud väiksemaks ja tarbijate valikuvõimalused ahtamaks. Käesoleva aasta alguses kuulutasid kolm Euroopa institutsiooni ühises deklaratsioonis, et 2016. aasta mais tehtud ettepanek võtta vastu määrus, mis lõpetaks põhjendamatu geoblokeerimise, on üks 2017. aasta seadusandlikke prioriteete. Määrus on osa e-kaubanduse paketist, millesse kuuluvad ka piiriülese pakiveo teenuseid ja tarbijaõiguste jõulisemat rakendamist käsitlevad seadusandlikud ettepanekud.

Lisateave

2016. aasta mais tehtud uurimus internetis tarbijate suhtes rakendatava geoblokeerimise kohta:

Euroopa Komisjoni ostlemistesti tulemused

Teabelehed digitaalse ühtse turu strateegia kohta

IP/17/4781

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar