Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Jednotný digitální trh: instituce EU se dohodly na ukončení neodůvodněného zeměpisného blokování

Brusel 20. listopadu 2017

Evropský parlament, Rada a Komise dnes ukončily neodůvodněné zeměpisné blokování, což byl jeden z prioritních záměrů EU pro tento rok. Splnily tak své závazky z digitálního summitu konaného v září v Tallinu.

Evropský parlament, Rada a Komise dnes dosáhly politické dohody, která má ukončit neodůvodněné zeměpisné blokování spotřebitelů, kteří si chtějí v EU koupit výrobky nebo služby online. Nová pravidla podnítí elektronický obchod a povedou k růstu evropského online trhu, z čehož budou mít prospěch spotřebitelé a podniky.

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, prohlásil: „Dnes jsme ukončili neoprávněnou diskriminaci, k níž docházelo při nakupování online. To je pro spotřebitele vynikající zpráva. Díky novým pravidlům si budou Evropané moci vybrat, na které internetové stránce uskuteční svůj nákup, aniž by jim hrozilo blokování nebo přesměrování. Stane se to realitou do Vánoc příštího roku.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu dodala: „Modernizujeme jednotný trh EU, aby odpovídal digitálnímu prostředí. Spotřebitelé tak dostanou tutéž možnost vybírat si z největšího množství nabídek bez ohledu na to, zda fyzicky vstoupí do obchodu v jiné zemi nebo provedou nákup online. Další na řadě bude snížení cen za přeshraniční doručení zásilek, které občany dosud odrazují od toho, aby v EU kupovali a prodávali produkty.“

Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, závěrem uvedla: „Ukončení neoprávněného zeměpisného blokování znamená velký pokrok pro spotřebitele a budování skutečně jednotného digitálního trhu, z něhož mají prospěch všichni. Již jsme zrušili poplatky za roaming a dosáhli jsme přenositelnosti obsahu. Nyní si budou občané EU moci koupit online nový nábytek, rezervovat si hotel nebo používat kreditní kartu napříč hranicemi stejným způsobem, jako doma.“

Pro občany to znamená, že si budou moci koupit online nové elektrické spotřebiče, pronajmout auto nebo si koupit lístky na koncert v jiné zemi, tak jako by byli doma. Nebudou se již potýkat s překážkami, mezi něž patří například to, že se od nich žádá, aby zaplatili platební kartou vydanou v jiné zemi. Pro podniky to znamená větší právní jistotu při přeshraničním podnikání.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v září na digitálním summitu v Tallinu prohlásil, že v zájmu dokončení jednotného digitálního trhu musí legislativní orgány EU úspěšně uzavřít všech 24 legislativních návrhů, které Komise od začátku svého funkčního období předložila. Evropská komise je ochotna pomáhat Evropskému parlamentu a Radě uzavírat dobré dohody. Prokázala to i dnes, když umožnila dosáhnout shody na tomto návrhu.

Nová pravidla definují tři konkrétní situace, v nichž neexistují žádné legitimní důvody a žádná objektivní kritéria odůvodňující odlišné zacházení mezi zákazníky z různých členských států EU.

Jedná se o:

· prodej zboží bez fyzického dodání. Příklad: Zákazník z Belgie si chce koupit ledničku a nejlepší nabídku najde na německém webu. V takovém případě má právo si výrobek objednat a vyzvednout si ho v prostorách prodejce nebo si sám zařídit dodání k sobě domů;

· prodej služeb poskytovaných elektronicky. Příklad: Zákaznice z Bulharska si chce pro svůj web zakoupit hostingové služby od španělské společnosti. Nyní bude mít k této službě přístup a může se pro ni zaregistrovat a koupit si ji, aniž by byla nucena uhradit další poplatky, které spotřebitel ze Španělska platit nemusí;

· prodej služeb poskytovaných v konkrétní fyzické lokaci. Příklad: Italská rodina si může zakoupit výlet do zábavního parku ve Francii přímo, aniž by byla přesměrována na italský web.

Nové nařízení neukládá povinnost prodávat a neharmonizuje ceny. Zabývá se nicméně diskriminací v přístupu ke zboží a službám v případech, kdy pro ni neexistuje objektivní odůvodnění (např. povinnosti ohledně DPH nebo odlišné právní požadavky).

Nové předpisy vstoupí v účinnost devět měsíců po zveřejnění v Úředním věstníku EU, aby se na ně zejména drobní podnikatelé mohli připravit.

Souvislosti

Šetření Komise zjistilo, že k zeměpisnému blokování dochází na 63 % všech zkoumaných internetových stránek. Ukázalo, že v roce 2015 umožnilo přeshraničním zákazníkům dokončit nákup méně než 40 % webů. Výsledkem jsou nižší příjmy pro společnosti a menší výběr pro spotřebitele. Nařízení, jež má ukončit neodůvodněné zeměpisné blokování, bylo navrženo v květnu 2016 jako součást projektu jednotného digitálního trhu. Na základě dohody tří hlavních institucí EU bylo v jejich společném prohlášení označeno za legislativní prioritu na rok 2017. Toto nařízení bylo součástí balíčku předpisů pro elektronický obchod – spolu s legislativními návrhy týkajícími se služeb přeshraničního doručování zásilek a lepšího prosazování práv spotřebitelů.

Další informace:

Studie o zeměpisném blokování spotřebitelů online (květen 2016):

Zjištění plynoucí z fiktivních nákupů provedených Evropskou komisí

Informační přehled ke strategii pro jednotný digitální trh

IP/17/4781

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar