Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Brexit: EU-kommissionen välkomnar EU-27-ländernas beslut om flytt av myndigheter i Storbritannien

Bryssel den 20 november 2017

EU-kommissionen välkomnar överenskommelsen i rådet (allmänna frågor) (artikel 50-konstellationen) om att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) ska flytta till Amsterdam respektive Paris. Bägge myndigheterna ligger för närvarande i London.

Flytten av dessa två myndigheter är en direkt följd av och det första resultatet av det brittiska beslutet att gå ur EU, som anmäldes till Europeiska rådet den 29 mars 2017. Läkemedelsmyndigheten och bankmyndigheten är två viktiga organ för EU:s inre marknad, och är nödvändiga för tillsynen över läkemedel och banker. De måste fortsätta att fungera smidigt och utan avbrott även efter mars 2019.

Dagens omröstning bygger på de kriterier som slagits fast av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och rådets ordförande Donald Tusk och som godkändes av EU-27-ländernas stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte (artikel 50-konstellationen) den 22 juni 2017. Den 30 september lade kommissionen fram en objektiv bedömning av EU-ländernas anbud.

Vad händer nu? Kommissionen gör nu de nödvändiga rättsliga förberedelserna genom att lägga fram lagstiftningsförslag för att ändra inrättandeförordningarna för de båda myndigheterna. De här förslagen rör endast denna fråga. Kommissionen och rådet har enats om att prioritera handläggningen av dessa förslag. Detta är nödvändigt för att garantera att myndigheterna är i drift under hela flytten. Kommissionen kommer att bevaka flytten noga och vid behov hjälpa myndigheterna inom ramen för sina befogenheter i bl.a. frågor som rör EU:s budget, regler om offentlig upphandling och personalfrågor.

Bakgrund

Beslutet om flytt av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten är en fråga för regeringarna i de 27 EU-länderna. Flytten ingår inte i brexitförhandlingarna, utan diskuterades uteslutande av de 27 övriga EU-länderna.

Läs mer:

Beslut om förfarandet för omlokalisering av de EU-myndigheter som i dag ligger i Storbritannien (inklusive kriterier)

IP/17/4777

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar