Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Izstop Združenega kraljestva: Evropska komisija pozdravlja odločitev držav članic EU-27 o preselitvi agencij s sedežem v Združenem kraljestvu

Bruselj, 20. novembra 2017

Evropska komisija pozdravlja današnji dogovor, sprejet na seji Sveta za splošne zadeve (sestava za člen 50), o preselitvi Evropske agencije za zdravila (EMA) v Amsterdam in Evropskega bančnega organa (EBA) v Pariz. Obe agenciji sta trenutno v Londonu.

Preselitev teh dveh agencij je neposredna posledica – in prvi vidni rezultat – odločitve Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije, kot je bila priglašena Evropskemu svetu 29. marca 2017. Evropska agencija za zdravila in Evropski bančni organ sta ključni regulativni agenciji enotnega trga EU in bistvenega pomena za odobritev zdravil in regulacijo bančnega sektorja. Po marcu 2019 morata še naprej delovati nemoteno in brez prekinitve.

Današnje glasovanje je temeljilo na merilih, ki sta jih določila predsednika Jean-Claude Juncker in Donald Tusk, potrdili pa so jih voditelji držav ali vlad EU-27 na zasedanju Evropskega sveta (v sestavi za člen 50) 22. junija 2017. Evropska komisija je 30. septembra zagotovila objektivno oceno ponudb, ki jih prejela od držav članic.

Naslednji koraki: Komisija bo zdaj opravila potrebne pravne postopke s pripravo zakonodajnih predlogov za spremembo ustanovnih uredb obeh agencij, ki bosta strogo omejena na vprašanje preselitve. Komisija in Svet sta sklenila, da bosta ta zakonodajna predloga obravnavana prednostno, kar bo zagotovilo, da bosta agenciji med celotnim postopkom nemoteno delovali. Komisija bo skrbno spremljala izvajanje preselitve ter po potrebi in v okviru svojih pristojnosti pomagala agencijama, med drugim pri zadevah, povezanih s proračunom EU, pravili javnega naročanja in kadrovskimi zadevami.

Ozadje

Vlade 27 držav članic so morale sprejeti odločitev o premestitvi Evropske agencije za zdravila in Evropskega bančnega organa. Vprašanje ni del pogajanj o Brexitu, ampak je bilo obravnavano izključno med 27 državami članicami EU.

Več informacij

Odločitev o postopku preselitve agencij EU, ki imata trenutno sedež v Združenem kraljestvu (vključno z merili)

IP/17/4777

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar