Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Brexit: Európska komisia víta rozhodnutie členských štátov EÚ-27 premiestniť agentúry so sídlom v Spojenom kráľovstve

Brusel 20. november 2017

Európska komisia víta, že sa dnes na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (v zložení podľa článku 50) podarilo dosiahnuť dohodu o premiestnení agentúr. Za nové sídlo Európskej agentúry pre lieky (EMA) bol vybratý Amsterdam a v prípade Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) bude sídlom Paríž. Obe agentúry majú v súčasnosti sídlo v Londýne.

Premiestnenie týchto dvoch agentúr je priamym dôsledkom – a prvým viditeľným efektom – rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie, ktoré ho oznámilo na zasadnutí Európskej rady 29. marca 2017. EMA a EBA predstavujú dva kľúčové regulačné orgány pre jednotný trh EÚ a sú nevyhnutné pre povoľovanie liekov a reguláciu bánk, preto treba zabezpečiť, aby aj po marci 2019 naďalej fungovali bez problémov a prerušení.

Dnešné hlasovanie bolo založené na kritériách, ktoré stanovil predseda Jean-Claude Juncker a predseda Donald Tusk a schválili hlavy štátov a vlád 27 členských štátov EÚ na zasadnutí Európskej rady (v zložení podľa článku 50), ktoré sa konalo 22. júna 2017. Európska komisia 30. septembra poskytla objektívne posúdenie ponúk členských štátov.

Ďalšie kroky: Komisia teraz pripraví potrebné právne kroky a vypracuje legislatívne návrhy na zmenu zakladajúcich nariadení týchto dvoch agentúr. Tieto návrhy budú výlučne zamerané na otázku premiestnenia. Komisia a Rada sa dohodli, že sa týmito legislatívnymi návrhmi budú zaoberať prioritne. Tým sa zaistí fungovanie agentúr počas celého tohto procesu. Komisia bude proces premiestňovania pozorne sledovať a poskytne agentúram v prípade potreby a v rámci svojich právomocí pomoc, pokiaľ ide o rozpočet EÚ, pravidlá verejného obstarávania a otázky týkajúce sa zamestnancov.

Súvislosti

O premiestnení Európskej agentúry pre lieky a Európskeho orgánu pre bankovníctvo rozhodli vlády 27 členských štátov. Táto otázka nie je súčasťou rokovaní o brexite, ale bola výlučne predmetom rozhovorov 27 členských štátov EÚ.

Ďalšie informácie

Rozhodnutie o postupe presídlenia agentúr EÚ, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Spojenom kráľovstve (vrátane kritérií)

IP/17/4777

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar