Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Brexit: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje decyzję państw członkowskich UE-27 o przeniesieniu agencji mających siedzibę w Wielkiej Brytanii

Bruksela, 20 listopada 2017 r.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze porozumienie na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych (formuła art. 50) w sprawie przeniesienia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) odpowiednio do Amsterdamu i Paryża. Obie agencje są obecnie zlokalizowane w Londynie.

Przeniesienie tych dwóch agencji jest bezpośrednią konsekwencją – i pierwszym namacalnym rezultatem – decyzji Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej, notyfikowanej na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 29 marca 2017 r. EMA i EUNB to dwie agencje regulacyjne kluczowe dla jednolitego rynku UE. Mają one zasadnicze znaczenie dla dopuszczania leków do obrotu i dla regulacji w sektorze bankowym. Muszą działać sprawnie i bez zakłóceń również po marcu 2019 r.

Dzisiejsza procedura głosowania opierała się na kryteriach określonych przez przewodniczących Jeana-Claude'a Junckera i Donalda Tuska i zatwierdzonych przez szefów państw i rządów UE-27 na posiedzeniu Rady Europejskiej (formuła art. 50) w dniu 22 czerwca 2017 r. W dniu 30 września Komisja Europejska przedstawiła obiektywną ocenę ofert otrzymanych przez państwa członkowskie.

Dalsze działania: Komisja przeprowadzi teraz niezbędne prace prawne, przygotowując wnioski ustawodawcze mające na celu zmianę rozporządzeń ustanawiających te dwie agencje. Wnioski te będą ograniczały się ściśle do kwestii przeniesienia. Komisja i Rada zgodziły się co do priorytetowego rozpatrzenia tych wniosków ustawodawczych. Ma to na celu zapewnienie, że agencje zachowają operacyjność przez cały czas trwania tego procesu. Komisja będzie uważnie śledziła ten proces zmiany lokalizacji i będzie wspierała agencje, tam gdzie to konieczne i w ramach swoich kompetencji, między innymi w kwestiach związanych z budżetem UE, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz sprawami kadrowymi.

Kontekst

Decyzję o przeniesieniu EMA i EUNB miały podjąć rządy 27 państw członkowskich. Kwestia ta nie jest objęta negocjacjami w sprawie brexitu, tylko miała zostać uzgodniona wyłącznie przez 27 państw członkowskich UE.

Dodatkowe informacje

Decyzja o procedurze zmiany lokalizacji agencji UE obecnie mieszczących się w Wielkiej Brytanii (z uwzględnieniem kryteriów)

IP/17/4777

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar