Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Brexit: Europese Commissie ingenomen met besluit lidstaten EU27 over verhuizing van in VK gevestigde agentschappen

Brussel, 20 november 2017

De Europese Commissie is verheugd over het akkoord dat vandaag is bereikt in de Raad Algemene Zaken (in artikel 50-samenstelling) over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA) naar respectievelijk Amsterdam en Parijs. Beide agentschappen zijn momenteel gevestigd in Londen.

De verhuizing van deze twee agentschappen is een directe consequentie (en het eerste zichtbare gevolg) van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, dat op 29 maart 2017 aan de Europese Raad is meegedeeld. Het EMA en de EBA spelen binnen de interne markt van de EU een essentiële rol bij respectievelijk de goedkeuring van geneesmiddelen en het toezicht op de banken. Daarom moeten zij ook na maart 2019 hun werk soepel en zonder onderbrekingen kunnen blijven doen.

De stemprocedure van vandaag is gebaseerd op de criteria die Commissievoorzitter Juncker en ER-voorzitter Tusk hebben opgesteld en de staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad (in artikel 50-samenstelling) op 22 juni 2017 hebben bekrachtigd. Op 30 september heeft de Europese Commissie een objectieve beoordeling gepubliceerd van de aanbiedingen die van de lidstaten zijn ontvangen.

Volgende stappen: de Commissie zal nu de nodige juridische stappen zetten en wetgevingsvoorstellen doen tot wijziging van de oprichtingsverordeningen van de beide agentschappen. Die voorstellen zullen alleen betrekking hebben op hun nieuwe vestigingsplaats. De Commissie en de Raad zijn overeengekomen deze wetgevingsvoorstellen prioritair te behandelen, zodat de agentschappen tijdens het hele proces operationeel kunnen blijven. De Commissie zal de verhuizing op de voet volgen. Indien nodig zal zij de agentschappen, binnen de grenzen van haar bevoegdheden, hulp bieden bij onder meer problemen die verband houden met de EU-begroting, de regels inzake overheidsopdrachten en personeelsaangelegenheden.

Achtergrond

Het besluit over de verhuizing van het EMA en de EBA moest door de regeringen van de 27 lidstaten worden genomen. De kwestie maakt geen deel uit van de Brexit-onderhandelingen, maar gaat uitsluitend de 27 EU-lidstaten aan.

Meer informatie

Besluit over de procedure voor de verhuizing van de momenteel in het VK gevestigde EU-agentschappen (inclusief criteria)

IP/17/4777

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar