Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Brexit: Eiropas Komisija atzinīgi vērtē ES 27 dalībvalstu lēmumu pārvietot Apvienotajā Karalistē izvietotās aģentūras

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Vispārējo lietu padomē (50. pants) šodien panākto vienošanos pārvietot Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) un Eiropas Banku iestādi (EBI) attiecīgi uz Amsterdamu un Parīze. Abas aģentūras šobrīd atrodas Londonā.

Šo abu aģentūru pārvietošana ir tiešas sekas (un pirmais redzamais rezultāts) Apvienotās Karalistes lēmumam izstāties no Eiropas Savienības, kas Eiropadomei tika paziņots 2017. gada 29. martā. EMA un EBI ir divas svarīgas regulatīvas aģentūras ES vienotajā tirgū, kuru atbildībā ir zāļu atļauju piešķiršana un banku regulējums. Tām ir jāturpina netraucēti un bez pārtraukuma darboties arī pēc 2019. gada marta.

Šodienas balsošanas procedūras pamatā bija kritēriji, ko noteikuši priekšsēdētāji Žans Klods Junkers un Donalds Tusks un apstiprinājuši ES 27 valstu vai to valdību vadītāji Eiropadomes (50. pants) 2017. gada 22. jūnija sanāksmē. Eiropas Komisija 30. septembrī sniedza dalībvalstu saņemto piedāvājumu objektīvu novērtējumu.

Turpmākā rīcība: Komisija tagad veiks nepieciešamos juridiskos sagatavošanas darbus un sniegs tiesību aktu priekšlikumus, lai izdarītu grozījumus abu šo aģentūru dibināšanas regulās. Minētie priekšlikumi attieksies tikai uz pārvietošanas jautājumu. Komisija un Padome ir vienojušās šo tiesību aktu priekšlikumu izskatīšanu noteikt par prioritāti. Mērķis ir nodrošināt, ka aģentūras turpina darboties visā šajā procesā. Komisija cieši uzraudzīs pārvietošanas procesu un attiecīgā gadījumā savas kompetences ietvaros sniegs aģentūrām palīdzību jautājumos, kas cita starpā saistīti ar ES budžetu, publiskā iepirkuma noteikumiem un personāla jautājumiem.

Konteksts

Lēmums par EMA un EBI pārvietošanu bija jāpieņem 27 dalībvalstu valdībām. Šis lēmums nav Brexit sarunu sastāvdaļa — tas bija jāapspriež vienīgi ES 27 dalībvalstu starpā.

Sīkāka informācija

Lēmums par pašlaik Apvienotajā Karalistē izvietoto ES aģentūru pārvietošanas procedūru (tostarp kritēriji)

IP/17/4777

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar