Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

„Brexit‘as“. Europos Komisija pritaria 27-ių ES valstybių narių sprendimui dėl Jungtinėje Karalystėje įsteigtų agentūrų perkėlimo

Briuselis, 2017 m. lapkričio 20 d.

Europos Komisija pritaria šiandien Bendrųjų reikalų tarybos (50 str.) posėdyje priimtam susitarimui Europos vaistų agentūrą (EMA) ir Europos bankininkystės instituciją (EBI) perkelti atitinkamai į Amsterdamą ir Paryžių. Abi agentūros šiuo metu įsikūrusios Londone.

Šių dviejų agentūrų perkėlimas – Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos, apie kurį Europos Vadovų Tarybai pranešta 2017 m. kovo 29 d., tiesioginė pasekmė ir pirmas regimas rezultatas. EMA ir EBI yra dvi ES bendrajai rinkai labai svarbios reguliavimo agentūros, be kurių neįmanoma vaistų leidimų išdavimo ir bankų reguliavimo veikla. Po 2019 m. kovo mėn. jos turi toliau veikti sklandžiai ir be pertrūkių.

Šiandienos balsavimo procedūra buvo grindžiama kriterijais, kuriuos išdėstė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas D. Tuskas ir kuriuos 2017 m. birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos (50 str.) posėdyje patvirtino 27-ių ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai. Rugsėjo 30 d. Europos Komisija pateikė iš valstybių narių gautų pasiūlymų objektyvų vertinimą.

Tolesni veiksmai. Dabar Komisija imsis būtino teisinio darbo – rengs pasiūlymus dėl teisės akto, kuriais bus iš dalies keičiami abiejų agentūrų steigimo reglamentai. Šie pasiūlymai bus susiję išimtinai tik su perkėlimo klausimu. Komisija ir Taryba susitarė šiuos teisės aktų pasiūlymus svarstyti prioritetine tvarka, kad agentūros per šį procesą galėtų toliau veikti. Komisija atidžiai stebės perkėlimo procesą ir prireikus, neviršydama savo kompetencijos, padės agentūroms su ES biudžetu, viešųjų pirkimų taisyklėmis, personalo klausimais ir kitais dalykais susijusiose srityse.

Pagrindiniai faktai

Sprendimą dėl EMA ir EBA perkėlimo turėjo priimti 27-ių valstybių narių vyriausybės. Perkėlimo klausimas nėra įtrauktas į derybas dėl „Brexit'o“ – jį svarstyti turėjo tik 27 ES valstybės narės.

Daugiau informacijos

Sprendimas dėl šiuo metu Jungtinėje Karalystėje esančių ES agentūrų perkėlimo procedūros (ir kriterijai)

IP/17/4777

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar