Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexit: Euroopan komissio on tyytyväinen EU-27:n päätökseen siirtää Britanniassa sijaitsevat EU:n virastot muualle

Bryssel 20. marraskuuta 2017

Euroopan komissio on tyytyväinen yleisten asioiden neuvostossa (artikla 50) tänään päästyyn sopimukseen siirtää Euroopan lääkevirasto Amsterdamiin ja Euroopan pankkiviranomainen Pariisiin. Molemmat virastot sijaitsevat tällä hetkellä Lontoossa.

Virastojen siirtäminen on välitön – ja ensimmäinen näkyvä –seuraus Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä lähteä Euroopan unionista. Eurooppa-neuvosto sai ilmoituksen päätöksestä 29. maaliskuuta 2017. Lääkevirasto ja pankkiviranomainen ovat tärkeitä sääntelyviranomaisia EU:n sisämarkkinoilla. Niillä on avainasema lääkkeiden hyväksymisessä ja pankkien sääntelyssä. Niiden toiminnan on jatkuttava sujuvasti ja häiriöttä myös maaliskuun 2019 jälkeen.

Tämänpäiväinen äänestys perustuu komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin esittämiin kriteereihin, jotka EU:n 27 jäsenvaltion valtion- tai hallitusten päämiehet vahvistivat 22. kesäkuuta 2017 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa (artikla 50). Euroopan komissio esitti 30. syyskuuta objektiivisen arvion jäsenvaltioiden tekemistä tarjouksista.

Seuraavaksi: Komissio valmistelee asian oikeudellisen puolen laatimalla säädösehdotukset, joilla muutetaan kyseisten virastojen perustamisasetuksia. Ehdotuksissa ei käsitellä mitään muuta kuin virastojen siirtämistä. Komissio ja neuvosto ovat sopineet käsittelevänsä säädösehdotukset ensi tilassa sen varmistamiseksi, että virastot voivat jatkaa toimintaansa koko menettelyn keston ajan. Komissio seuraa menettelyä tiiviisti ja avustaa virastoja tarvittaessa ja toimivaltuuksiensa puitteissa esimerkiksi EU:n talousarvioon, julkisiin hankintoihin ja henkilöstöön liittyvissä asioissa.

Tausta

Päätös lääkeviraston ja pankkiviranomaisen siirtämisestä ei ole osa brexit-neuvotteluja, vaan päätösvalta asiassa kuuluu yksinomaan EU:n 27 jäsenvaltiolle.

Lisätietoja

Päätös menettelystä, jolla siirretään Isossa-Britanniassa sijaitsevat EU-virastot muualle (mukaan lukien kriteerit)

IP/17/4777

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar