Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Brexit: Euroopa Komisjon avaldab heameelt 27 liikmesriigi otsuse üle viia Ühendkuningriigis asuvad ELi ametid üle mujale

Brüssel, 20. november 2017

Euroopa Komisjon avaldab heameelt täna artikli 50 vormis toimunud üldasjade nõukogu istungil saavutatud kokkuleppe üle viia Euroopa Ravimiamet (EMA) ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) üle vastavalt Amsterdami ja Pariis. Mõlemad asutused asuvad praegu Londonis.

Nagu Euroopa Ülemkogu 29. märtsil 2017 teatas, on kahe nimetatud asutuse üleviimine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsuse otsene tagajärg ja esimene silmanähtav tulemus. EMA ja EBA on kaks olulist ELi ühtse turu reguleerimisametit, mis on ravimite müügilubade väljastamiseks ja pankade tegevuse reguleerimiseks hädavajalikud. Nende tegevus peab jätkuma sujuvalt ja katkestusteta ka pärast 2019. aasta märtsi.

Tänane hääletamine põhines kriteeriumidel, mille president Jean-Claude Juncker ja eesistuja Donald Tusk esitasid ning mille 27 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid 22. juunil 2017 artikli 50 vormis toimunud Euroopa Ülemkogul heaks kiitsid. 30. septembril esitas Euroopa Komisjon liikmesriikidele laekunud pakkumuste objektiivse hinnangu.

Edasised sammud: nüüd valmistab komisjon ette vajaliku õigusliku raamistiku, tehes seadusandlikud ettepanekud kahe ameti asutamismääruste muutmiseks. Need ettepanekud keskenduvad rangelt vaid üleviimise küsimusele. Komisjon ja nõukogu on leppinud kokku, et menetlevad neid seadusandlikke ettepanekuid eelisjärjekorras. Seda on vaja selleks, et tagada ametite töövõime kogu protsessi kestel. Komisjon jälgib tähelepanelikult üleviimisprotsessi ja toetab ameteid vajaduse korral oma pädevuse piires mh ELi eelarve, riigihangete ja personali värbamisega seotud küsimustes.

Taustteave

Otsus EMA ja EBA üleviimise kohta tuli teha 27 liikmesriigi valitsusel. Ametite üleviimine ei ole osa Brexiti läbirääkimistest, vaid seda pidid arutama ainult 27 ELi liikmesriiki.

Lisateave

Otsus praegu Ühendkuningriigis asuvate ELi ametite üleviimise menetluse kohta (sh kriteeriumid)

IP/17/4777

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar