Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Brexit: Europa-Kommissionen glæder sig over de 27 EU-medlemsstaters afgørelse om flytningen af agenturer, der ligger i Det Forenede Kongerige

Bruxelles, den 20. november 2017

Europa-Kommissionen glæder sig over dagens aftale på samlingen i Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) om at flytte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) til henholdsvis Amsterdam og Paris. Begge agenturer er på nuværende tidspunkt beliggende i London.

Flytningen af disse to agenturer er en direkte konsekvens – og det første synlige resultat – af Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Den Europæiske Union, som meddelt til Det Europæiske Råd den 29. marts 2017. EMA og EBA er to vigtige reguleringsorganer for EU's indre marked og er centrale for tilsynet med lægemidler og banker. De skal fortsat kunne fungere gnidningsløst og uden afbrydelse efter marts 2019.

Dagens afstemning var baseret på de kriterier, der er fastsat af Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formand Donald Tusk og godkendt af stats- og regeringscheferne for de 27 EU-medlemsstater på mødet i Det Europæiske Råd (artikel 50) den 22. juni 2017. Den 30. september gav Europa-Kommissionen en objektiv vurdering af de tilbud, der er modtaget fra medlemsstaterne.

Næste skridt: Kommissionen vil nu forberede det nødvendige juridiske arbejde og fremsætte lovgivningsforslag med henblik på at ændre oprettelsesforordningerne for de to agenturer. Disse forslag vil blive strengt begrænset til spørgsmålet om flytningen. Kommissionen og Rådet er enige om at prioritere behandlingen af disse lovgivningsforslag. Det sker for at sikre, at agenturerne fortsat kan være funktionsdygtige under hele flytningsprocessen. Kommissionen vil følge processen nøje og bistå agenturerne, når det er relevant og inden for rammerne af sine beføjelser, bl.a. i forbindelse med spørgsmål, der vedrører EU-budgettet, reglerne for offentlige udbud og personaleanliggender.

Baggrund

Afgørelsen om at flytte EMA og EBA blev truffet af de 27 medlemsstaters regeringer. Den indgår ikke i Brexit-forhandlingerne, men blev udelukkende drøftet mellem de 27 EU-medlemsstater.

Yderligere oplysninger

Afgørelse om proceduren for flytning af de EU-agenturer, der i øjeblikket ligger i UK (herunder kriterier)

IP/17/4777

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar