Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Brexit: Evropská komise vítá rozhodnutí členských států EU-27 přemístit agentury se sídlem ve Spojeném království

Brusel 20. listopadu 2017

Evropská komise vítá dnešní dohodu přijatou na zasedání Rady pro obecné záležitosti (podle článku 50) týkající se přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) do Amsterodamu a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) do Paříž. Obě agentury v současné době sídlí v Londýně.

Přemístění agentur je přímým důsledkem – a prvním viditelným výsledkem – rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie, jak bylo oznámeno na zasedání Evropské rady dne 29. března 2017. EMA a EBA představují dvě klíčové regulační agentury na jednotném trhu EU. První je zásadní pro schvalování léků a druhá pro bankovní regulaci. Obě musí bez problémů a bez přerušení nadále fungovat i po březnu 2019.

Dnešní hlasování vycházelo z kritérií, které stanovil předseda Jean-Claude Juncker a předseda Donald Tusk a schválili hlavy států nebo předsedové vlád 27 členských států EU na zasedání Evropské rady (podle článku 50) konaném dne 22. června 2017. Evropská komise dne 30. září objektivně posoudila nabídky členských států.

Další postup: Komise nyní připraví nezbytné legislativní návrhy na změnu obou nařízení, kterými byly agentury zřízeny. Návrhy se budou týkat výlučně přesunu. Komise a Rada se shodly, že se těmito legislativními návrhy budou zabývat prioritně. Má se tak zajistit, aby agentury nadále fungovaly i v průběhu přemisťování. Komise bude přesun pozorně sledovat a poskytne agenturám podle potřeby a v rámci svých pravomocí pomoc mimo jiné v otázkách týkajících se rozpočtu EU, pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zaměstnanců.

Souvislosti

O přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského orgánu pro bankovnictví rozhodly vlády 27 členských států. Toto téma není součástí jednání o brexitu. Rozhodnutí záleželo výlučně na 27 členských státech EU.

Další informace

Rozhodnutí o postupu pro přesun agentur EU, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království (včetně kritérií)

IP/17/4777

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar