Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Брексит: Европейската комисия приветства решението на държавите от ЕС-27 за преместване на агенциите със седалище в Обединеното кралство

Брюксел, 20 ноември 2017 r.

Европейската комисия приветства постигнатото днес съгласие в рамките на Съвета по общи въпроси (състав „член 50“) за преместване на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския банков орган (ЕБО) съответно в Амстердам и y. И двете агенции понастоящем са базирани в Лондон.

Преместването на двете агенции е пряко следствие — и първият видим резултат — от решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, за което то уведоми Европейския съвет на 29 март 2017 г. Европейската агенция по лекарствата и Европейският банков орган са две основни регулаторни агенции за единния пазар на ЕС и са от съществено значение за издаването на разрешения за лекарства и за банковата регулация. Те трябва да продължат да функционират безпроблемно и без прекъсване и след март 2019 г.

Днешното гласуване бе проведено въз основа на критериите, които бяха определени от председателя Жан-Клод Юнкер и председателя Доналд Туск и одобрени от държавните и правителствените ръководители на ЕС-27 на заседанието на Европейския съвет (състав „член 50“) на 22 юни 2017 г. На 30 септември Европейската комисия представи обективна оценка на предложенията, получени от държавите членки.

Следващи стъпки: Сега Комисията ще предприеме необходимите правни действия, като изготви законодателни предложения за изменение на регламентите за създаване на двете агенции. Предложенията ще бъдат строго ограничени до въпроса за преместването. Комисията и Съветът се споразумяха да дадат приоритет на разглеждането на тези законодателни предложения. Целта е да се гарантира, че агенциите на ЕС ще продължат да функционират в рамките на този процес. Комисията ще следи отблизо процеса на преместване и когато е уместно и в рамките на своите правомощия, ще съдейства на агенциите по въпроси, като например тези, свързани с бюджета на ЕС, с правилата за обществените поръчки и с персонала.

Контекст

Решението за преместване на Европейската агенция по лекарствата и на Европейския банков орган се взема от правителствата на 27-те държави членки. То не е част от преговорите по Брексит, а е въпрос, който трябва да бъде разгледан само от 27-те държави — членки на ЕС.

За повече информация

Решение относно процедурата за преместването на агенциите на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство (включващо критериите)

IP/17/4777

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar