Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES BG

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Javna naročila: Komisija proti štirim državam članicam sproža postopek pred Sodiščem in odpira nov primer

Bruselj, 7. decembra 2017

Evropska komisija je sklenila, da bo proti Avstriji, Luksemburgu, Sloveniji in Španiji sprožila postopek pred Sodiščem EU. Te članice je namreč še niso obvestile o popolnem prenosu pravil EU o javnem naročanju in koncesijah iz direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU v nacionalno zakonodajo.

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je povedala: „Z novimi pravili so upravljavci dobili močno orodje, s katerim bodo lahko bolje izkoristili davkoplačevalski denar, usmerili javna naročila v inovativne, energijsko učinkovite in z viri gospodarne rešitve ter uveljavljali družbeno vključujoče pristope. Uvajajo tudi dodatno prožnost, s katero je mogoče javna naročila izvesti hitreje in učinkoviteje ter jih narediti privlačnejše tudi za mala in srednja podjetja. Podjetja in državljani bodo tako lahko še hitreje začeli izkoriščati nove priložnosti.

Vse države članice so morale o prenosu najnovejših pravil o javnem naročanju Komisijo obvestiti do 18. aprila 2016. Komisija je 21 državam članicam, ki do takrat še niso prenesla teh pravil, maja 2016 poslala uradni opomin, 15 od njih pa decembra 2016 še obrazloženo mnenje.

Štiri države članice še vedno niso priglasile prenosa naslednjih zakonodajnih aktov:

– direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU (Avstrija in Luksemburg),

– direktiv 2014/23/EU in 2014/25/EU (Španija),

– Direktive 2014/23/EU (Slovenija).

Komisija se je zato odločila, da proti tem štirim državam članicam sproži postopek pred Sodiščem EU. Komisija bo Sodišče pozvala, naj odvisno od kršene direktive naloži dnevne kazni v višini 52 972 EUR, 42 377,6 EUR oz. 42 377.6 EUR za Avstrijo, 12 920 EUR, 11 628 EUR oz. 11 628 EUR za Luksemburg, 8 992,32 EUR za Slovenijo in 61 964,32 EUR oz. 123 928,64 EUR za Španijo, in sicer od dneva izreka sodbe do datuma, ko bodo te direktive v celoti prenesene v veljavno nacionalno zakonodajo.

Obenem Komisija pošilja tudi uradni opomin Nizozemski, ker svojih stanovanjskih družb ni uvrstila med javne naročnike, kljub temu da sklepajo javna naročila. Komisija meni, da je Nizozemska s tem prekršila zahtevo po transparentnosti iz direktiv 2014/23/EU in 2014/24/EU. Nizozemska mora na argumente Komisije odgovoriti v dveh mesecih, sicer se Komisija lahko odloči poslati obrazloženo mnenje.

Naslednji koraki:

Če prenos še naprej ne bo opravljen v celoti in bo Sodišče EU potrdilo mnenje Komisije, bodo zadevne države morale plačati dnevno kazen od izreka sodbe ali poznejšega datuma, ki ga določi Sodišče, do zaključka prenosa. Sodišče bo določilo tudi končni znesek dnevne kazni, ki pa ne sme biti višji od predloga Komisije.

Ozadje:

Tri direktive o javnem naročaju in koncesijah (direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU), sprejete leta 2014, so temeljito spremenile način, na katerega države članice in javni organi porabijo velik del dveh trilijonov evrov, ki se vsako leto porabita za javna naročila. S pravili o javnem naročanju iz leta 2014 je javno naročanje v Evropi postalo učinkovitejše in bolj pregledno. Z njimi se spodbuja uporaba elektronskih postopkov, sodelovanje malih in srednjih podjetij v postopkih oddaje javnih naročil se je olajšalo in pocenilo, uprave pa pri nakupu blaga in storitev lažje dosegajo okoljske, družbene in inovacijske cilje.

Komisija je oktobra 2017 predstavila sveženj ukrepov, ki bodo javnim organom pomagali v celoti izkoristiti vse priložnosti, ki jih omogočajo nova pravila. Z njimi javne organe spodbuja, naj javna naročila uporabljajo kot strateško orodje za boljši izkoristek davkoplačevalskega denarja in prispevek k bolj inovativnemu, trajnostnemu, vključujočemu in konkurenčnemu gospodarstvu.

Če država članica ne prenese direktive EU v svojo nacionalno zakonodajo do določenega roka, lahko v praksi v skladu s členom 260(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) Komisija pred Sodiščem EU zahteva, da se zadevni državi naloži finančna kazen. Pri določitvi teh kazni se upošteva:

– resnost kršitve,

– trajanje kršitve in

– odvračilni učinek, ki se odraža v plačilni zmožnosti zadevne države članice.

Več informacij

– Ključne odločitve pri svežnju kršitev iz novembra 2017 so na voljo na povezavi MEMO/17/4767.

– Splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev so na voljo na povezavi MEMO/12/12 (infograf).

– Informacije o postopku EU za ugotavljanje kršitev so na voljo na tej povezavi.

IP/17/4771


Side Bar