Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

rescEU: novi evropski sistem za soočanje z naravnimi nesrečami

Bruselj, 23. novembra 2017

Danes je Evropska komisija razkrila ambiciozne nove načrte za krepitev sposobnosti Evrope za soočanje z naravnimi nesrečami.

Ta predlog je v središču agende predsednika Junckerja z naslovom Za Evropo, ki varuje. Pobuda je bila predstavljena v luči kompleksnejših in pogostejših naravnih nesreč, ki so nedavno resno vplivale na mnoge evropske države. Ključni element predloga je ustanovitev rescEU, evropskih rezerv zmogljivosti civilne zaščite, kot so letala za gašenje gozdnih požarov, posebne vodne črpalke, zmogljivosti za iskanje in reševanje v mestnih območjih ter poljske bolnišnice in ekipe za nujno zdravstveno pomoč. Te bi dopolnjevale nacionalna sredstva, z njimi pa bi upravljala Evropska komisija, da bi lahko priskočila na pomoč državam, ki so jih prizadele nesreče, kot so poplave, gozdni požari, potresi in epidemije. Zgolj v letu 2017 je v naravnih nesrečah po Evropi umrlo več kot 200 ljudi, uničenih pa je bilo več kot milijon hektarjev gozdov.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Evropa ne more stati ob strani, kadar so države članice v stiski zaradi naravnih nesreč in potrebujejo pomoč. Nobena država v Evropi ni imuna na naravne nesreče, ki so žal postale nekaj običajnega. Ko udari nesreča, izrazi sožalja niso dovolj. Evropska unija naj naredi več. Evropa je znana po solidarnosti. Pripravljeni moramo biti bolje kot doslej in hitreje pomagati državam članicam, ki so najbolj na udaru.“

„Tragedije, ki so se zgodile poleti in v preteklih nekaj letih, so pokazale, da je naš sedanji sistem za odziv na nesreče, ki temelji na prostovoljstvu, dosegel svoje meje. Izzivi, s katerimi se soočamo, se razvijajo, zato se moramo razvijati tudi mi. Gre za vprašanje solidarnosti in skupne odgovornosti na vseh ravneh. To je nekaj, kar evropski državljani in državljanke od nas pričakujejo, zato pozivam evropske vlade in Evropski parlament, da podprejo ta predlog,“ je povedal komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides.

Predlog Komisije se osredotoča na dopolnjujoči se področji ukrepanja, ki sta ciljno usmerjeni v (i) močnejši skupni odziv na evropski ravni ter (ii) boljše zmogljivosti za preprečevanje in pripravljenost:

  1. krepitev evropskih odzivnih zmogljivosti: rescEU

– ustanovljene bi bile rezerve sredstev civilne zaščite, da bi bil odziv civilne zaščite EU državam članicam v pomoč pri nesrečah, če bodo nacionalne zmogljivosti preobremenjene; rezerve rescEU bi vključevale sredstva, kot so letala za gašenje požarov in oprema za črpanje vode, s čimer bi bile dopolnjene nacionalne zmogljivosti. Vse stroške in zmogljivosti rezerv rescEU bi v celoti krila EU, pri čemer bi Komisija ohranila operativni nadzor nad temi sredstvi in odločala o njihovi uporabi;

– vzporedno bi Komisija pomagala državam članicam, da okrepijo nacionalne zmogljivosti, in sicer s financiranjem stroškov prilagoditev, popravil, prevoza in operativnih stroškov njihovih obstoječih virov, trenutno so namreč kriti samo stroški prevoza; ta sredstva bi tako postala del skupnega nabora virov za nujni odziv v okviru evropskega nabora civilne zaščite in bi bila na voljo v primeru nesreč;

  1. krepitev preprečevanja nesreč in pripravljenosti nanje

– v skladu z današnjim predlogom se bo od držav članic zahtevalo, da predložijo svoje nacionalne strategije na področju preprečevanja in pripravljenosti, da se skupaj opredelijo in obravnavajo morebitne vrzeli;

– predlog krepi sodelovanje in usklajenost z obstoječimi politikami EU, ki obravnavajo preprečevanje in pripravljenost. Te na primer vključujejo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam, evropske strukturne in investicijske sklade, solidarnostni sklad, okoljsko zakonodajo (na primer načrte za obvladovanje poplav in rešitve, ki temeljijo na ekosistemih), raziskave ter inovacije in politike za obravnavo resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje in drugo.

Nazadnje, v skladu s tem predlogom bi se upravni postopki racionalizirali in poenostavili, da se zmanjša čas, ki je potreben za uporabo odrešilne pomoči.

Ozadje

Mehanizem civilne zaščite EU trenutno temelji na prostovoljnem sistemu, v okviru katerega EU usklajuje prostovoljne prispevke sodelujočih držav, namenjene državi, ki je zaprosila za pomoč. Ponujena pomoč se usklajuje znotraj evropskega centra za usklajevanje nujnih odzivov s sedežem v Bruslju. V preteklih letih so skrajne vremenske razmere in drugi pojavi na preizkušnjo postavili sposobnost držav članic, da si medsebojno pomagajo, zlasti kadar enaka nesreča hkrati prizadene več držav članic. EU nima rezervnih zmogljivosti, da bi v primerih, ko so sredstva omejena ali niso na voljo, pomagala preobremenjenim državam članicam.

V letu 2017 je pustošilo veliko različnih nesreč. Vsega skupaj je v naravnih nesrečah po Evropi leta 2017 umrlo več kot 200 ljudi. Vendar pa so imele naravne nesreče tudi močan učinek na gospodarstvo. Države članice EU so od leta 1980 poleg ugaslih življenj v skrajnih vremenskih in podnebnih pojavih izgubile več kot 360 milijard EUR. Samo na Portugalskem se neposredna škoda za gospodarstvo zaradi gozdnih požarov od junija do septembra ocenjuje na približno 600 milijonov EUR, kar predstavlja 0,34 % bruto nacionalnega dohodka Portugalske.

Mehanizem civilne zaščite EU je od svoje vzpostavitve leta 2001 spremljal več kot 400 različnih nesreč in prejel več kot 250 prošenj za pomoč. Lahko se aktivira kot odziv na nesreče, ki jih povzroči človek, in naravne nesreče, vendar podpira tudi preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje.

Vključuje vse države članice EU ter več drugih sodelujočih držav zunaj EU, in sicer Islandijo, Norveško, Srbijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro in Turčijo. V znak evropske solidarnosti bi bile rezerve rescEU razširjene, da bi zajele tudi te sodelujoče države.

Več informacij

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij – Krepitev obvladovanja nesreč EU: solidarnost in odgovornost z rescEU

Vprašanja in odgovori (MEMO): krepitev obvladovanja nesreč EU

Informativni pregled: krepitev odziva civilne zaščite EU

Informativni pregled: Evropski center za usklajevanje nujnih odzivov

IP/17/4731

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar