Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea energetică - anul de angajament

Bruxelles, 24 noiembrie 2017

Al treilea raport privind starea uniunii energetice arată că tranziția Europei către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon devine noua realitate pe teritoriul UE.

Datorită progreselor înregistrate în 2017, UE este în curs de a pune în aplicare proiectul uniunii energetice și de a genera locuri de muncă, creștere și investiții. În prezent sunt puse în aplicare acțiuni de sprijin pentru a facilita o tranziție echitabilă din punct de vedere social către o energie curată.

A sosit momentul să mobilizăm societatea - cetățenii, orașele, zonele rurale, întreprinderile, mediul academic, partenerii sociali - pentru ca aceasta să își asume pe deplin responsabilitatea privind uniunea energetică, să o dezvolte și mai mult și să se implice în mod activ în elaborarea soluțiilor viitorului.

Cel de al treilea raport privind starea uniunii energetice, publicat astăzi, trece în revistă progresele înregistrate pe parcursul anului care a trecut de la publicarea celui de al doilea raport privind starea uniunii energetice din februarie 2017 și prezintă perspectivele pentru anul următor.

De asemenea, acest al treilea raport privind starea uniunii energetice confirmă faptul că tranziția energetică nu este posibilă fără adaptarea infrastructurii la nevoile viitorului sistem energetic. Infrastructurile din domeniile energiei, transportului și telecomunicațiilor sunt din ce în ce mai interconectate. Rețelele locale vor deveni tot mai importante în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, care vor face treptat tranziția către electromobilitate, către producția descentralizată de energie și către gestionarea cererii. S-au făcut progrese considerabile în această direcție, dar există încă blocaje, în special în sectorul electricității. Pentru a aborda acest aspect, Comisia a adoptat astăzi o comunicare privind obiectivul de a atinge, până în 2030, o interconectare de 15 % a rețelelor de energie electrică. Comisia a adoptat, de asemenea, a treia listă de proiecte de interes comun (PIC).

Comentând pe marginea raportului, Maroš Šefčovič, vice-președintele responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „Uniunea energetică va fi un succes numai dacă avansăm cu toții în aceeași direcție. Dorim să ne îndeplinim angajamentul privind finalizarea uniunii energetice până la sfârșitul actualului mandat al Comisiei. Până în 2019, uniunea energetică nu va trebui să mai fie un obiectiv politic, ci o realitate cotidiană de care să beneficieze fiecare cetățean european. Acest lucru va necesita asumarea în mai mare măsură a responsabilității de către toate segmentele societății. Prin urmare, consider că următorul an va fi anul de angajament”.

Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie, a declarat: „Tranziția energetică a Europei este în plină desfășurare; s-a ajuns la niveluri record de energie obținută din surse regenerabile, concomitent cu scăderea rapidă a costurilor. Însă infrastructura energetică a Europei trebuie să se dezvolte în aceeași direcție și cu aceeași viteză pentru a sprijini pe deplin această tranziție energetică. Iată de ce propunem ca în noua listă de proiecte să se acorde prioritate interconexiunilor electrice și rețelelor inteligente. Măsurile anunțate astăzi pentru a stimula infrastructura de producție a energiei nepoluante reprezintă un alt pas important în direcția transformării sistemului nostru energetic într-unul mai durabil, mai competitiv și mai sigur - generând o veritabilă valoare adăugată europeană”.

Principalele constatări

La mai puțin de trei ani de la publicarea Strategiei-cadru pentru o uniune energetică, Comisia a prezentat, în documentul intitulat „Energie curată pentru toți europenii”, aproape toate propunerile necesare pentru a pune în aplicare principiul „eficiența energetică înainte de toate”, pentru a sprijini rolul de lider mondial al UE în combaterea schimbărilor climatice și în generarea energiei din surse regenerabile și pentru a oferi condiții echitabile consumatorilor de energie.

Setul de inițiative „Europa în mișcare” pentru sectorul transporturilor, prezentat în luna martie a acestui an și destinat menținerii competitivității într-o tranziție echitabilă din punct de vedere social către energiile curate și digitalizare, precum și „Pachetul privind mobilitatea curată” prezentat în noiembrie și considerat un pas decisiv în punerea în aplicare a angajamentelor asumate de UE în temeiul Acordului de la Paris pentru un obiectiv obligatoriu de reducere internă cu cel puțin 40 % a emisiilor de CO2 până în 2030, sunt rezultate concrete în procesul de finalizare a proiectului uniunii energetice.

Finalizarea uniunii energetice necesită angajamentul și cooperarea strânsă dintre Comisie, statele membre și societate în ansamblul său. Acesta este motivul pentru care statele membre trebuie să finalizeze, până la începutul anului 2018, proiectele de planuri energetice și climatice naționale integrate pentru perioada de după 2020. Finalizarea proiectelor de planuri până la începutul anului 2018 este, de asemenea, esențială pentru a demonstra atitudinea fermă de lider a Uniunii pe scena mondială.

Evenimentele geopolitice au menținut chestiunile legate de energie și de combaterea schimbărilor climatice în prim-planul agendei din 2017. Intenția administrației SUA de a se retrage din Acordul de la Paris a determinat UE să dea dovadă de spirit de lider prin consolidarea sinergiilor dintre diplomația din domeniul climei și cea din domeniul energiei. UE va continua să își reafirme angajamentul de a combate schimbările climatice și de a-și consolida parteneriatele existente la nivel mondial.

Starea uniunii energetice subliniază, de asemenea, că, deși evoluțiile la nivel mondial în sectorul producției de energie reprezintă o provocare serioasă pentru Europa, acestea oferă, de asemenea, Europei ocazia unică de a-și consolida rolul de lider mondial în tranziția către o energie curată, garantând totodată securitatea energetică pentru toți cetățenii săi. Prezentarea unor obiective ambițioase cu privire la chestiuni precum sursele regenerabile de energie, eficiența energetică, politicile climatice și inovarea în domeniul energiei curate și asigurarea semnalelor corecte privind prețurile de pe piață este o condiție prealabilă pentru a atrage investiții destinate modernizării economiei UE în ansamblul său, în beneficiul cetățenilor.

Uniunea energetică a produs rezultate concrete, însă este necesară o implicare susținută pentru realizarea sarcinilor restante. Toate propunerile legislative legate de uniunea energetică prezentate de către Comisie trebuie dezbătute în mod prioritar de către Parlamentul European și Consiliu. 

Documentele adoptate astăzi

  • Al 3-lea raport privind Starea uniunii energetice, precum și anexa 1: Foaie de parcurs actualizată pentru uniunea energetică; Anexa 2: Observații privind politicile; Anexa 3: Stadiul pregătirilor privind planurile energetice și climatice naționale; Anexa 4: Progresele realizate în ceea ce privește accelerarea inovării în domeniul energiei curate; Fișe informative privind uniunea energetică a celor 28 de state membre
  • Cea de a 3-a listă a proiectelor de interes comun
  • Comunicarea privind infrastructura (punerea în aplicare a obiectivului de interconectare electrică de 15 %)
  • Raport privind progresele înregistrate în materie de eficiență energetică:
  • Raport privind funcționarea pieței europene a carbonului
  • Raport privind Pactul primarilor
  • Raportul privind tendințele și previziunile al Agenției Europene de Mediu
  • Studiu privind prosumatorii de energie pentru locuințe

Informații suplimentare:

Al 3-lea raport privind starea uniunii energetice, 28 de rapoarte de țară, precum și mai multe informații generale pot fi găsite aici.

NOTĂ DE INFORMARE: întrebări și răspunsuri privind proiectele de interes comun (PIC) în domeniul energiei și obiectivul de interconectare electrică.

Toate documentele privind infrastructura, inclusiv noua listă PIC și Comunicarea privind infrastructura, pot fi consultate online.

Urmăriți-ne pe Twitter: #EnergyUnion

IP/17/4725

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar