Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Energetska unija – godina angažmana

Bruxelles, 24. studenoga 2017.

Iz trećeg izvješća o stanju energetske unije vidi se da je prelazak na društvo s niskom razinom emisije ugljika u EU-u postao stvarnost.

Zahvaljujući napretku 2017. EU je na dobrom putu da provede projekte energetske unije te osigura radna mjesta, rast i ulaganja. Uvode se mjere kako bi prijelaz na čistu energiju bio društveno pravedan.

Stigao je trenutak za mobilizaciju društva: građana, gradova, ruralnih područja, poduzeća, akademske zajednice i socijalnih partnera, kako bi svi preuzeli punu odgovornost za energetsku uniju, unaprijedili je, te aktivno sudjelovali u razvoju budućih rješenja.

U trećem izvješću o stanju energetske unije objavljenom danas analizira se napredak tijekom prošle godine od objave drugog izvješća o stanju energetske unije u veljači 2016. te se daje pregled za sljedeću godinu.

Treće izvješće o stanju energetske unije potvrđuje i da energetska tranzicija nije moguća bez prilagodbe infrastrukture potrebama budućega energetskog sustava. Energetska, prometna i telekomunikacijska infrastruktura sve su više povezane. Lokalne mreže bit će sve važnije u svakodnevnom životu Europljana jer će oni sve više prelaziti na elektromobilnost, decentraliziranu proizvodnju energije i upravljanje potrošnjom. Ostvaren je znatan napredak, no još postoje prepreke, posebice u području električne energije. Kako bi ponudila rješenje, Komisija je danas donijela Komunikaciju o ostvarenju cilja od 15 % elektroenergetske interkonekcije do 2030. Komisija je danas donijela i treći popis projekata od zajedničkog interesa.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik zadužen za energetsku uniju, komentirao je izvješće: Energetska unija može biti uspješna samo ako svi težimo istom cilju, a to je da ispunimo obećanje o dovršetku energetske unije do kraja mandata sadašnje Komisije. Do 2019. energetska Unija ne smije više biti samo politika, već dio svakodnevnog života u korist svih građana EU-a. Zbog toga će svi članovi društva morati preuzeti više odgovornosti. Sljedeća godina bit će godina angažmana.

Miguel Arias Cañete, povjerenik za klimatsku i energetsku politiku, izjavio je: Europska energetska tranzicija dobro napreduje, obnovljiva energija dostiže rekordne razine, a troškovi se brzo snižavaju. Međutim, europska energetska infrastruktura mora se razvijati u istom smjeru i istom brzinom radi potpune potpore toj tranziciji. Zato predlažemo da se usredotočimo na novi popis projekata o ključnim elektroenergetskim interkonekcijama i pametnim mrežama. Mjere koje danas poduzimamo za unaprjeđenje čiste energetske infrastrukture važan su korak prema održivijem, konkurentnijem i sigurnijem energetskom sustavu koji će imati istinsku dodanu europsku vrijednost.

Glavni zaključci

Manje od tri godine nakon objave Okvirne strategije za energetsku uniju Komisija je u paketu „Čista energija za sve Europljane” predstavila gotovo sve prijedloge potrebne za provedbu načela „energetska učinkovitost na prvome mjestu”, potporu globalnom vodstvu EU-a u području klimatske politike i obnovljivih energija te pružanje poštenih uvjeta potrošačima energije.

U ožujku ove godine predstavljen je niz inicijativa za prometni sektor „Europa u pokretu” s ciljem da se pri društveno pravednom prelasku na čistu energiju i digitalizaciju zadrži konkurentnost. Osim toga, u studenome je predstavljen paket za čistu mobilnost, što je za EU bio odlučan iskorak u ispunjavanju obveza iz Pariškog sporazuma da se do 2030. smanje nacionalne emisije CO2 za najmanje 40 %. To su konkretni rezultati u postupku dovršetka projekta energetske unije.

Za dovršetak energetske unije potrebni su angažman i bliska suradnja Komisije, država članica i društva u cjelini. Zato će države članice do početka 2018. morati finalizirati nacrte integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova za razdoblje nakon 2020. Važno je da se nacrti planova dovrše do početka 2018. i kako bi se pokazalo snažno globalno vodstvo EU-a.

Zbog geopolitičkih događaja energetska i klimatska pitanja bila su 2017. u središtu pozornosti. Namjera vlade SAD-a da se povuče iz Pariškog sporazuma bila je povod EU-u da preuzme vodstvo jačanjem sinergija između svoje energetske i klimatske diplomacije. EU će i dalje jačati svoj angažman u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena i jačanju postojećih globalnih partnerstava.

U izvješću o stanju unije naglašava se i da globalne promjene u proizvodnji energije predstavljaju velike izazove za Europu, ali joj istodobno pružaju jedinstvene prilike da proširi ulogu globalnog predvodnika u prelasku na čistu energiju te da pritom omogući energetsku sigurnost svim građanima. Ambiciozni ciljevi u pogledu obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, klimatske politike i inovacija u području čiste energije te slanje odgovarajućih cjenovnih signala na tržištu preduvjeti su za privlačenje ulaganja u modernizaciju cjelokupnoga gospodarstva EU-a u korist građana.

Energetska je unija napredovala, no za ostvarenje preostalih zadaća nužan je stalni angažman. Europski parlament i Vijeće moraju što žurnije razmotriti sve zakonodavne prijedloge Komisije povezane s energetskom unijom. 

Što je doneseno danas

  • Treće izvješće o stanju energetske unije i Prilog 1.: ažurirani Plan za energetsku uniju, Prilog 2.: zapažanja u pogledu politika, Prilog 3.: trenutačno stanje priprema nacionalnih energetskih i klimatskih planova, Prilog 4.: napredak u poticanju inovacija u području čiste energije; informativni članci 28 država članica o energetskoj uniji
  • Treći popis projekata od zajedničkog interesa
  • Komunikacija o infrastrukturi (o provedbi cilja od 15 % elektroenergetske interkonekcije)
  • Izvješće o napretku u području energetske učinkovitosti
  • Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika
  • Izvješće o sporazumu gradonačelnika
  • Izvješće „Trendovi i prognoze” Europske agencije za okoliš
  • Studija o proizvođačima-potrošačima energije u zgradama

Dodatne informacije:

Treće izvješće o stanju energetske unije, 28 izvješća po zemljama i više dodatnih informacija dostupni su ovdje.

MEMO: Pitanja i odgovori o projektima od zajedničkog interesa u području energije i o cilju elektroenergetske interkonekcije.

Svi dokumenti o infrastrukturi uključujući novi popis projekata od zajedničkog interesa i Komunikaciju o infrastrukturi dostupni su na internetu.

Pratite nas na Twitteru: #EnergyUnion

IP/17/4725

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar