Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija ugotavlja zdravstveno stanje v EU

Bruselj, 23. novembra 2017

Komisija ugotavlja zdravstveno stanje v EU

Kot so pokazali zdravstveni profili 28 držav članic in spremljevalno poročilo, ki jih je danes objavila Evropska komisija, lahko samo z novim razmislekom o svojih zdravstvenih sistemih omogočimo, da še vedno ustrezajo namenu in da je oskrba usmerjena v pacienta. Poročila vsebujejo poglobljeno analizo zdravstvenih sistemov držav članic EU. Obravnavajo zdravje prebivalstva in pomembne dejavnike tveganja ter uspešnost, dostopnost in vzdržljivost zdravstvenih sistemov v vsaki državi članici EU. Poročila jasno odražajo cilje, ki so skupni državam članicam, in razkrivajo morebitna področja, na katerih lahko Komisija spodbuja vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks.

Komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je dejal: „Za preventivo porabimo le 3 % proračuna za zdravstveno varstvo v primerjavi z 80 % za zdravljenje bolezni, kar preprosto ni dovolj. Da urgentni oddelek ne bi bil prva kontaktna točka za paciente, moramo izboljšati dostop do primarnega zdravstvenega varstva. Za izboljšanje zdravja ljudi ter zmanjšanje pritiska na zdravstvene sisteme moramo v vse politične sektorje vključiti ukrepe za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni. To je samo nekaj ugotovitev, ki izhajajo iz poročila o zdravstvenem stanju v EU za leto 2017. S ponudbo celovitih podatkov in spoznanj želimo podpreti nacionalne zdravstvene organe pri premagovanju izzivov, oblikovanju ustrezne politike in sprejemanju pravilnih naložbenih odločitev. Upam, da jih bodo dobro izkoristili.“

Pomanjkanje kontekstualne, celovite analize je že dolgo znano kot ena glavnih ovir za oblikovalce zdravstvene politike. Da bi Komisija zapolnila to vrzel v znanju, je ta mesec dokončala prvi dvoletni cikel Zdravstveno stanje v EU.

Ključne ugotovitve

Zdravstveni profili držav so bili pripravljeni v sodelovanju z OECD in Evropsko opazovalnico za zdravstvene sisteme in politike. Spremljevalno poročilo vsebuje pet medsektorskih sklepov:

  • Spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni utira pot k učinkovitejšemu in uspešnejšemu zdravstvenemu sistemu. Poleg neuravnoteženih naložb v preventivo je treba obravnavati tudi socialne razlike, saj primerjava presejalnih testov ali telesne dejavnosti kaže na razlike med ljudmi z večjimi in manjšimi dohodki ter višjo in nižjo izobrazbo.
  • Trden sistem primarnega zdravstvenega varstva učinkovito usmerja paciente skozi zdravstveni sistem in prispeva k preprečevanju potratne porabe. 27 % pacientov obišče urgentni oddelek zaradi neustreznega primarnega zdravstvenega varstva. Le 14 držav članic EU zahteva napotnico splošnega zdravnika za posvetovanje s specialistom, v devetih drugih državah so napotnice plačljive.
  • Celostna oskrba omogoča povezano oskrbovanje pacienta. S to metodo se je mogoče izogniti situaciji, kakršna je trenutno v skoraj vseh državah EU, kjer je oskrba razdrobljena in morajo pacienti sami ubirati pot skozi labirint zdravstvenih ustanov.
  • S proaktivnim načrtovanjem in napovedovanjem delovne sile v zdravstvu bodo zdravstveni sistemi lahko zdržali prihodnje spremembe. V EU je 18 milijonov zdravstvenih delavcev, do leta 2025 pa se bo ustvarilo še 1,8 milijona novih delovnih mest. Zdravstveni organi morajo svojo delovno silo pripraviti na prihodnje spremembe: staranje prebivalstva in multimorbidnost, potrebo po zanesljivih politikah zaposlovanja in novih spretnostih ter tehnične inovacije.
  • Pacienti bi morali biti v središču pozornosti naslednje generacije boljših zdravstvenih podatkov za zdravstveno politiko in prakso. Digitalna preobrazba zdravstvenih sistemov in sistemov oskrbe pripomore k dejanskim rezultatom in izkušnjam, ki so pomembni za paciente in imajo velik potencial za krepitev učinkovitosti zdravstvenih sistemov.

Nadaljnji ukrepi

Po predstavitvi poročil ministrstvom za zdravje vseh držav članic EU se lahko nacionalni organi o njih nadalje pogovorijo s strokovnjaki pri OECD in Evropsko opazovalnico za zdravstvene sisteme in politike. Prostovoljne izmenjave bodo lahko potekale od začetka leta 2018 in bodo ministrstvom v pomoč pri boljšem razumevanju glavnih izzivov in razvoju ustreznih odzivov zdravstvene politike.

Več informacij:

  • Zdravstveni profili 28 držav članic, spremljevalno poročilo in dodatne osnovne informacije so na voljo tukaj.
  • Spremljajte nas na Twitterju: @V_Andriukaitis @EU_Health

IP/17/4722

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar