Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie onderzoekt de gezondheidszorg in de EU

Brussel, 23 november 2017

De Commissie onderzoekt de gezondheidszorg in de EU

Alleen door onze gezondheidszorgstelsels te herzien kunnen wij ervoor zorgen dat ze voor hun doel geschikt blijven en patiëntgerichte zorg bieden. Dat blijkt uit de 28 landenprofielen over gezondheidszorg die de Commissie vandaag samen met een begeleidend verslag heeft gepubliceerd. De verslagen bieden een diepgaande analyse van de gezondheidszorgstelsels van de EU-lidstaten. Er wordt aandacht besteed aan de volksgezondheid en belangrijke risicofactoren, alsook de toegang tot de gezondheidsstelsels in de afzonderlijke lidstaten en de veerkracht ervan. De verslagen geven een duidelijk overzicht van de gemeenschappelijke doelstellingen van de lidstaten en er worden gebieden aangestipt waar de Commissie eventueel wederzijds leren en de uitwisseling van goede praktijken kan aanmoedigen.

Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei hierover: "Slechts 3 % van onze gezondheidszorgbudgetten uitgeven aan preventie, tegenover 80 % aan de behandeling van ziekten, is eenvoudigweg niet genoeg. De toegang tot eerstelijnszorg moet worden verbeterd, zodat mensen zich niet meteen bij een spoeddienst melden. Daarnaast moeten wij gezondheidsbevordering en ziektepreventie in alle beleidsgebieden verankeren om de volksgezondheid te verbeteren en de druk op onze gezondheidszorgstelsels te verminderen. Dit zijn slechts enkele van de conclusies uit ons nieuwe verslag over de toestand van de gezondheidszorg in de EU (het zogenaamde "2017 State of Health in the EU report"). Door uitgebreide gegevens en inzichten te delen, streven wij ernaar nationale gezondheidsautoriteiten te ondersteunen bij het aanpakken van uitdagingen en bij het maken van de juiste beleids- en investeringskeuzes. Ik hoop dat ze er ten volle gebruik van zullen maken."

Beleidsmakers op het gebied van de gezondheid hebben al langere tijd behoefte aan uitgebreide analyses die aan de context zijn aangepast. Om dit tekort aan kennis te verhelpen, heeft de Commissie deze maand de eerste tweejaarlijkse cyclus inzake de toestand van de gezondheidszorg in de EU afgerond.

Belangrijkste bevindingen

De landenprofielen over de gezondheidszorg zijn opgesteld in samenwerking met de OESO en de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid. In het begeleidende verslag komen vijf transversale conclusies naar voren:

  • Gezondheidsbevordering en ziektepreventie effenen het pad voor een doeltreffender en efficiënter gezondheidszorgstelsel. Naast de onevenwichtige investeringen in preventie moeten ook sociale ongelijkheden worden aangepakt, zoals wordt geïllustreerd door de verschillen in kankerscreening of lichaamsbeweging tussen mensen met hogere en lagere inkomens en opleidingsniveaus.
  • Sterke eerstelijnszorg gidst patiënten door het gezondheidszorgstelsel en helpt onnodige uitgaven te vermijden. 27 % van de patiënten wendt zich tot een spoeddienst door ontoereikende eerstelijnszorg. Slechts 14 EU-landen vereisen een doorverwijzing vanuit de eerstelijnszorg voor een consultatie bij een specialist; negen andere landen hebben in financiële incentives voor doorverwijzingen voorzien.
  • Door geïntegreerde zorg krijgt een patiënt zorg waarvan de verschillende componenten goed op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kan de situatie vermeden worden die wij momenteel in bijna alle EU-landen zien, waarbij de zorg gefragmenteerd is en patiënten hun weg moeten zoeken door een doolhof van zorgvoorzieningen.
  • Proactieve planning en voorspelling van het aantal gezondheidswerkers maken gezondheidszorgstelsels veerkrachtig met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Er zijn momenteel 18 miljoen gezondheidswerkers in de EU en tegen 2025 zullen er nog eens 1,8 miljoen banen worden gecreëerd. Gezondheidsautoriteiten moeten hun gezondheidswerkers voorbereiden op toekomstige veranderingen: een verouderende bevolking en multimorbiditeit, de behoefte aan degelijke aanwervingsprocedures, nieuwe vaardigheden en technische innovatie.
  • De patiënt moet centraal staan bij de ontwikkeling van betere gegevens over gezondheidszorg waarop het beleid en de praktijk zullen worden gebaseerd. De digitale transformatie op het vlak van gezondheid en zorg helpt in het werkveld resultaten en ervaringen die een verschil maken voor patiënten vast te leggen, met een groot potentieel voor de versterking van de doeltreffendheid van gezondheidszorgstelsels.

Volgende stappen

Na de presentatie van deze verslagen aan de ministers voor gezondheidszorg van alle EU-landen kunnen de nationale autoriteiten ze verder bespreken met de deskundigen van de OESO en de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid. Deze vrijwillige besprekingen kunnen vanaf begin 2018 plaatsvinden en ministeries helpen de belangrijkste uitdagingen beter te begrijpen en geschikte beleidsreacties te ontwikkelen.

Meer informatie:

  • De 28 landenprofielen over gezondheidszorg, het begeleidende verslag en meer achtergrondinformatie vindt u hier.
  • Volg ons op Twitter: @V_Andriukaitis @EU_Health

IP/17/4722

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar