Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett jämlikt Europa: EU-kommissionen står upp för kvinnors rättigheter i omvälvande tider

Bryssel den 20 november 2017

I dag inleder EU-kommissionen en konferens om grundläggande rättigheter. Årets tema är kvinnors rättigheter i omvälvande tider.

I dag publicerades även en Eurobarometerundersökning som visar att EU-länderna fortfarande inte är jämställda. Kommissionen kommer att motverka löneskillnaderna mellan kvinnor och män genom en handlingsplan som ska genomföras innan dess mandat löper ut i slutet av 2019.

– Jämställdhet är en grundläggande rättighet som fastställs i EU-fördragen. Nu när denna fråga är i fokus i medierna måste vi förverkliga denna princip. Alltför många kvinnor i Europa förnekas alltjämt rätten till jämlikhet, självbestämmande och säkerhet. Dagens evenemang ska bidra till förändrade beteenden och politiska förändringar så att vi kan förbättra människors liv, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

– Kvinnor är alltjämt underrepresenterade bland beslutsfattare i politiken och i näringslivet. De tjänar i genomsnitt fortfarande 16 % mindre än männen i EU. Och våldet mot kvinnor är alltjämt utbrett. Detta är orättvist och oacceptabelt i dagens samhälle. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste utjämnas eftersom kvinnors bästa skydd mot våld är ekonomiskt oberoende, säger jämställdhetskommissionär Vera Jourová.

På symposiet samlas politiker, forskare, journalister, icke-statliga organisationer, aktivister, företag och internationella organisationer under två dagar för att diskutera ämnen som sexuella trakasserier, våld mot kvinnor, löneskillnader mellan kvinnor och män samt balans mellan arbete och privatliv.

Den senaste Eurobarometerundersökningen om jämställdhet

Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen kan situationen fortfarande förbättras i alla EU-länder. Några av de viktigaste resultaten är följande:

  • 9 av 10 européer tycker att jämställdhet är viktigt för samhället, ekonomin och dem själva.
  • Hälften av européerna tycker att fler kvinnor borde ha ledande befattningar inom politiken och 7 av 10 tycker att man ska lagstifta om lika representation i politiken.
  • Fler än 8 av 10 européer tycker att männen borde göra lika mycket hushållsarbete eller ta föräldraledigt. De flesta anser dock att kvinnor alltjämt lägger mer tid än män på hushållsarbete och omsorg (73 %).
  • 90 % av européerna säger att det är oacceptabelt att kvinnor tjänar mindre än män och 64 % tror att öppen lönesättning kan leda till förändring.

Handlingsplan för att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män

Kvinnorna tjänar i genomsnitt 16,3 % mindre än männen i Europa och löneskillnaderna har inte minskat under de senaste åren. Det beror till stor del på att kvinnor jobbar mindre och i lågavlönade sektorer, befordras mindre ofta, gör fler uppehåll i sin karriär och utför mer oavlönat arbete.

Därför presenterar EU-kommissionen i dag en handlingsplan för att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män för 2018–2019. Handlingsplanen ska bland annat leda till

– att principen om lika lön respekteras mer genom att man undersöker om man kan ändra jämställdhetsdirektivet,

–att man löser omsorgsproblemet genom att uppmana Europaparlamentet och EU-länderna att snabbt anta förslaget om balans mellan arbete och privatliv från april 2017,

– att man krossar glastaket genom att finansiera projekt som ska förbättra könsfördelningen på alla nivåer i företagen och att man uppmuntrar regeringarna och arbetsmarknadens parter att förbättra könsfördelningen inom beslutsfattandet.

Läs mer

2017 års årliga konferens om grundläggande rättigheter

Särskild Eurobarometerundersökning om jämställdheten i EU

Handlingsplan för att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män

Utvärderingsrapport om rekommendationen om öppen lönesättning för 2017

Vad gör EU för kvinnor?Faktablad om temadagen om löneskillnader

IP/17/4711

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar