Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropa enakosti: Evropska komisija se zavzema za pravice žensk v nemirnih časih

Bruselj, 20. novembra 2017

Evropska komisija danes začenja velik dogodek na temo „pravic žensk v viharnih časih“, ki je aktualna tema letošnjega letnega kolokvija o temeljnih pravicah.

V danes objavljeni novi raziskavi Eurobarometra je bilo poudarjeno, da v državah članicah EU enakost spolov še vedno ni dosežena. Komisija je napovedala konkretne ukrepe za odpravo razlik v plačah med spoloma prek akcijskega načrta, ki bo objavljen pred koncem njenega mandata leta 2019.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je dejal: „Enakost spolov je temeljna pravica, določena v Pogodbah EU. Izkoristiti moramo trenutno osredotočenost medijev in politike na ta vprašanja ter navedeno načelo prenesti v prakso. Ženske v Evropi imajo pravico do enakosti, opolnomočenja in varnosti, vendar te pravice še niso realnost za vse preveč žensk. Namen današnjega dogodka je prispevati k spremembi vedenja in politike, da bi izboljšali življenje naših državljanov.“

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Ženske so še vedno premalo zastopane na vodstvenih položajih v politiki in poslovnem svetu. Povprečno v EU še vedno zaslužijo za 16 % manj kot moški. Nasilje nad ženskami pa je tudi še vedno zelo razširjeno. V današnji družbi je tako stanje nepravično in nesprejemljivo. Odpraviti je treba razlike v plačah med spoloma, saj je ekonomska neodvisnost žensk njihova najboljša zaščita pred nasiljem.“

Na kolokviju se srečajo politiki, raziskovalci, novinarji, nevladne organizacije, aktivisti, podjetja in mednarodne organizacije, da bi razpravljali o tem, kako bi lahko kar najbolje spodbujali in zaščitili pravice žensk v EU. Spolno nadlegovanje, nasilje nad ženskami, razlike v plačah med spoloma ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja so nekatere od glavnih tem, o katerih se bo razpravljalo v dveh dneh kolokvija.

Raziskava Eurobarometra kaže na vrzel med ambicijami in realnostjo

Rezultati zadnje raziskave Eurobarometra o enakosti spolov kažejo, da so še vedno možne izboljšave v vseh državah članicah EU. Nekateri od najbolj zanimivih rezultatov:

  • enakost spolov je pomembna za večino Evropejcev: 9 od 10 Evropejcev meni, da je spodbujanje enakosti spolov pomembno za družbo, gospodarstvo in za njih osebno,
  • politika potrebuje več žensk: polovica Evropejcev meni, da bi moralo biti več žensk na političnih vodstvenih položajih, 7 od 10 se jih zavzema za pravne ukrepe za zagotovitev enakopravnosti moških in žensk v politiki,
  • enakovredna delitev gospodinjskih del ter otroškega varstva še ni realnost: več kot 8 od 10 Evropejcev meni, da bi moški morali prevzeti enak delež gospodinjskih opravil ali vzeti starševski dopust, da skrbijo za otroke. Vendar jih večina meni, da ženske še vedno porabijo več časa za gospodinjska dela in skrb za otroke kot moški (73 %),
  • enako plačilo je pomembno: 90 % Evropejcev meni, da je nesprejemljivo, da so ženske plačane manj kot moški, 64 % pa se jih zavzema za preglednost plač kot gonila sprememb.

Akcijski načrt: Odprava razlik v plačah med spoloma

Ženske v Evropi so v povprečju še vedno plačane 16,3 % manj kot moški. Razlike v plačah med spoloma se v zadnjih letih niso zmanjšale. To je predvsem posledica dejstva, da je večinoma zaposlenih manj žensk, da so zaposlene v slabše plačanih sektorjih, da jih manj napreduje, da večkrat prekinejo poklicno pot in da opravijo več neplačanega dela.

Za rešitev te težave je Komisija danes predstavila akcijski načrt za odpravo razlik v plačah med spoloma za leti 2018 in 2019. Z izvajanjem akcijskega načrta s strani vseh deležnikov se bo med drugim:

izboljšalo spoštovanje načela enakega plačila z oceno možnosti za spremembo direktive o enakosti spolov,

odpravila prikrajšanost zaradi skrbi za otroke s pozivom Evropskemu parlamentu in državam članicam, da hitro sprejmejo predlog iz aprila 2017 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja,

odpravil stekleni strop s financiranjem projektov za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov v podjetjih na vseh ravneh odločanja ter s spodbujanjem vlad in socialnih partnerjev, da sprejmejo konkretne ukrepe za izboljšanje uravnotežene zastopanosti spolov pri odločanju.

Več informacij

Letni kolokvij o temeljnih pravicah leta 2017

Posebna raziskava Eurobarometra o enakosti spolov v EU

Akcijski načrt za odpravo razlik v plačah med spoloma

Ocenjevalno poročilo o priporočilu za preglednost plač iz leta 2017

Razlike v plačah med spoloma, dnevni informativni pregledi

IP/17/4711

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar