Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Līdztiesīgo Eiropa – Eiropas Komisija iestājas par sieviešu tiesībām nemierīgos laikos

Briselē, 2017. gada 20. novembrī

Eiropas Komisija šodien aizsāk svarīgu pasākumu – “Sieviešu tiesības nemierīgos laikos”; tā ir ikgadējā Pamattiesību kolokvija šā gada tematiskā ievirze.

Jaunajā Eirobarometra apsekojumā, kas arī publicēts šodien, ir uzsvērts, ka ES dalībvalstīs dzimumu līdztiesība joprojām nav sasniegta. Komisija ir apņēmusies konkrēti rīkoties, lai izbeigtu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, īstenojot Rīcības plānu, kura mērķi jāsasniedz līdz Komisijas pilnvaru termiņa beigām 2019. gadā.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā ir pamattiesība, kas nostiprināta ES līgumos. Tas, ka šobrīd šiem jautājumiem ir pievērsta uzmanība plašsaziņas līdzekļos un politikā, dod iespēju principu īstenot praksē. Sievietēm visā Eiropā ir tiesības uz līdztiesību, līdzdalību un drošību, taču pārāk liels skaits sieviešu šādas tiesības vēl nevar īstenot praksē. Šodienas pasākuma mērķis ir palīdzēt panākt izmaiņas uzvedībā un mainīt politiku, lai uzlabotu mūsu pilsoņu dzīvi.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova teica: “Sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas atbildīgos amatos politikā un uzņēmējdarbībā. Visā ES viņas joprojām pelna vidēji par 16 % mazāk nekā vīrieši . Un vardarbība pret sievietēm arvien ir plaši izplatīta. Tas ir negodīgi un nepieņemami mūsdienu sabiedrībā. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība ir jāizbeidz, jo sieviešu ekonomiskā neatkarība ir labākā aizsardzība pret vardarbību”.

Kolokvijā tiekas politiķi, pētnieki, žurnālisti, NVO aktīvisti, uzņēmumu un starptautisko organizāciju pārstāvji, lai apspriestu, kā vislabāk veicināt un aizsargāt sieviešu tiesības Eiropas Savienībā. Seksuāla uzmākšanās, vardarbība pret sievietēm, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība un darba un privātās dzīves līdzsvars ir starp svarīgākajām tēmām, kuras apspriedīs divu dienu kolokvijā.

Eirobarometra aptauja liecina, ka pastāv plaisa starp vērienīgo mērķi un realitāti

Jaunākās Eirobarometra aptaujas par dzimumu līdztiesību rezultāti liecina, ka šajā jomā vēl ir iespējami uzlabojumi visās ES dalībvalstīs. Daži visinteresantākie rezultāti ir šādi:

  • Dzimumu līdztiesība ir svarīga lielākajai daļa eiropiešu: 9 no 10 eiropiešiem uzskata, ka dzimumu līdztiesības veicināšanai ir svarīga nozīme attiecībā uz sabiedrību, ekonomiku un attiecībā uz viņiem personīgi.
  • Politikā ir vajadzīgs lielāks skaits sieviešu: puse eiropiešu uzskata, ka sievietēm būtu jāieņem vairāk amatu politisku lēmumu pieņemšanas jomā, turklāt 7 no 10 eiropiešiem atbalsta normatīvus pasākumus, lai nodrošinātu paritāti starp sievietēm un vīriešiem politiskajā dzīvē.
  • Kopīgi īstenota bērnu aprūpe un mājsaimniecības darbi vēl joprojām nav realitāte: vairāk nekā 8 no 10 eiropiešiem uzskata, ka vīriešiem būtu vienlīdzīgi jāpiedalās mājsaimniecības darbos, vai jāsaņem bērna kopšanas atvaļinājums, lai rūpētos par saviem bērniem. Tomēr lielākā daļa uzskata, ka sievietes aprūpes un mājsaimniecības darbiem joprojām veltī vairāk laika nekā vīrieši (73 %).
  • Vienlīdzīgas darba samaksas jautājums: 90 % eiropiešu apgalvo, ka nav pieļaujams, ka sievietes saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši, bet 64 % atbalsta algu pārredzamību, lai tādējādi dotu iespēju mainīt situāciju.

Rīcības plāns: Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību likvidēšana

Sievietes Eiropā joprojām saņem par 16,3 % mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Darba samaksas atšķirība starp dzimumiem pēdējos gados nav samazinājusies , un galvenokārt tas ir saistīts ar to, ka sievietes bieži ir nodarbinātas sliktāk apmaksātās nozarēs, tiek mazāk nodarbinātas, retāk saņem paaugstinājumus amatā, izmanto vairāk karjeras pārtraukumu un vairāk veic neapmaksātu darbu.

Lai risinātu šo problēmu, Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar rīcības plānu, lai risinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības laikposmā no 2018. līdz 2019. gadam. Rīcības plāna īstenošana, ja to veiks visas ieinteresētās personas, cita starpā:

uzlabos vienlīdzīgas darba samaksas principu, izvērtējot iespēju grozīt Dzimumu līdztiesības direktīvu;

novērsīs tā dēvēto aprūpes sodu, mudinot Eiropas Parlamentu un dalībvalstis ātri pieņemt priekšlikumu par darba un privātās dzīves līdzsvaru, kas iesniegts 2017. gada aprīlī;

likvidēs tā dēvētos stikla griestus, finansējot projektus, kuru mērķis ir uzlabot dzimumu līdzsvaru visos vadības līmeņos uzņēmumos, un mudinot valdības un sociālos partnerus pieņemt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru lēmumu pieņemšanā.

Papildu informācija

2017. gada ikgadējais kolokvijs par pamattiesībām

Īpaša Eirobarometra aptauja par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā.

Rīcības plāns, lai risinātu no dzimuma atkarīgas darba samaksas atšķirības

Novērtējuma ziņojums par 2017. gada Atalgojuma pārredzamības ieteikumu

Faktu lapas par nevienlīdzīgas darba samaksas dienu

IP/17/4711

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar