Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tasa-arvon Eurooppa: Euroopan komissio puolustaa naisten oikeuksia epävakaina aikoina

Bryssel 20. marraskuuta 2017

Komissio käynnistää tänään perusoikeuksia koskevan vuosittaisen keskustelutilaisuuden, jonka aiheeksi on valittu tänä vuonna naisten oikeudet epävakaina aikoina.

Tänään on myös julkaistu uusi Eurobarometri-selvitys, jossa todetaan, että sukupuolten tasa-arvoa ei ole edelleenkään saavutettu EU:n jäsenvaltioissa. Komissio esittää konkreettisia toimia sukupuolten palkkaeron poistamiseksi toimintasuunnitelmassa, joka on tarkoitus toteuttaa ennen nykyisen komission toimikauden päättymistä vuonna 2019.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi sukupuolten tasa-arvon olevan EU:n perussopimuksissa vahvistettu perusoikeus. ”Meidän on hyödynnettävä näihin asioihin tällä hetkellä mediassa ja politiikassa kohdistuvaa huomiota ja tuotava periaate käytännön tasolle. Naisilla kaikkialla Euroopassa on oikeus tasa-arvoon, vaikutusmahdollisuuksiin ja turvaan, mutta liian monen naisen elämässä nämä oikeudet eivät ole vielä toteutuneet. Tämänpäiväisessä tilaisuudessa käsitellään toimintatapojen ja politiikan muuttamista kansalaistemme elämän parantamiseksi,”Timmermans sanoi.

"Naiset ovat edelleen aliedustettuina politiikan ja liike-elämän päättävissä tehtävissä", totesi oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová. "Naiset tienaavat EU:ssa edelleen keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet. Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen yleistä. Tämä on epäreilua ja kohtuutonta nykypäivän yhteiskunnassa. Sukupuolten välinen palkkaero on kurottava umpeen, sillä taloudellinen riippumattomuus on naisten paras suoja väkivaltaa vastaan.”

Keskustelutilaisuuteen osallistuu poliitikkoja, tutkijoita, toimittajia, aktivisteja sekä kansalaisjärjestöjen, liike-elämän ja kansainvälisten järjestöjen edustajia. He keskustelevat parhaista keinoista edistää ja suojella naisten oikeuksia EU:ssa. Kaksipäiväisen tilaisuuden pääaiheita ovat seksuaalinen häirintä, naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuolten palkkaerot ja työn ja yksityiselämän yhdistäminen.

Eurobarometri-selvitys osoittaa tavoitteiden ja todellisuuden eron

Viimeisin Eurobarometri-selvitys sukupuolten tasa-arvosta osoittaa, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on edelleen parantamisen varaa. Kiinnostavimpia tuloksia ovat muun muassa seuraavat:

  • Sukupuolten tasa-arvo on tärkeää useimmille eurooppalaisille: Yhdeksän eurooppalaista kymmenestä pitää sukupuolten tasa-arvon edistämistä tärkeänä yhteiskunnan, talouden ja heidän itsensä kannalta.
  • Politiikkaan tarvitaan enemmän naisia: Puolet eurooppalaisista ajattelee, että poliittisessa päätöksenteossa pitäisi olla mukana enemmän naisia. Seitsemän kymmenestä kannattaa lainsäädännöllisiä toimia tasapuolisuuden saavuttamiseksi politiikassa naisten ja miesten välillä.
  • Kotityöt ja lastenhoito eivät jakaudu vieläkään tasaisesti: Useampi kuin kahdeksan eurooppalaista kymmenestä on sitä mieltä, että miesten olisi tehtävä yhtä paljon kotitöitä tai pidettävä vanhempainlomaa omien lastensa hoitamista varten. Suurin osa (73 %) uskoo naisten kuitenkin käyttävän edelleen enemmän aikaa kotitalous- ja hoivatyöhön kuin miesten.
  • Samapalkkaisuudella on väliä: 90 prosenttia eurooppalaisista ei pidä hyväksyttävänä sitä, että naisille maksetaan pienempää palkkaa kuin miehille. Asian korjaamiseksi 64 prosenttia kannattaa palkkauksen läpinäkyvyyttä.

Toimintasuunnitelma sukupuolten palkkaeron poistamiseksi

Naiset saavat Euroopassa edelleen keskimäärin 16,3 prosenttia pienempää palkkaa kuin miehet. Ero ei ole viime vuosina kaventunut. Ero johtuu pitkälti siitä, että naiset työskentelevät vähemmän ja pienempipalkkaisilla aloilla, he saavat vähemmän ylennyksiä, heidän työuransa on katkonaisempi ja he tekevät enemmän palkatonta työtä.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Euroopan komissio esittelee tänään vuosia 2018–2019 koskevan toimintasuunnitelman sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi. Toimintasuunnitelman täytäntöönpano edellyttää kaikkien sidosryhmien osallistumista. Sen tavoitteena on

- harkita mahdollisuutta muuttaa sukupuolten tasa-arvoa koskevaa direktiiviä samapalkkaisuusperiaatteen noudattamisen parantamiseksi;

- pyytää Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita hyväksymään nopeasti huhtikuussa 2017 esitetty ehdotus työn ja yksityiselämän tasapainottamisesta hoivatyön tekemisen haittavaikutusten korjaamiseksi.

- rahoittaa hankkeita, joilla parannetaan sukupuolten tasa-arvoa yritysten kaikilla johtotasoilla, jotta lasikatto saataisiin rikottua; kannustaa hallituksia ja työmarkkinaosapuolia toteuttamaan konkreettisia toimia sukupuolijakauman tasapainottamiseksi päätöksenteossa.

Lisätietoja

Perusoikeuksia koskeva vuotuinen keskustelutilaisuus 2017

Erityiseurobarometri sukupuolten tasa-arvosta EU:ssa

Toimintasuunnitelma sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi

Vuoden 2017 arviointikertomus palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevasta suosituksesta

Palkkatasa-arvon päivän tietosivut

IP/17/4711

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar