Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropa rovných příležitostí: Evropská komise hájí práva žen v neklidné době

Brusel 20. listopadu 2017

Evropská komise dnes zahájila významnou akci „Práva žen v neklidné době“, což je aktuální téma zvolené pro letošní výroční kolokvium o základních právech.

Nový průzkum Eurobarometr, který byl dnes rovněž zveřejněn, zdůrazňuje, že rovnosti žen a mužů stále ještě nebylo v členských státech EU dosaženo. Komise oznamuje konkrétní opatření k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů prostřednictvím akčního plánu, který má být realizován do konce jejího mandátu v roce 2019.

První místopředseda Komise Frans Timmermans při této příležitosti prohlásil: „Rovnost žen a mužů je základním právem stanoveným ve Smlouvách EU. Musíme využít toho, že se o těchto otázkách nyní v médiích a politice mluví, a promítnout tuto zásadu do praxe. Ženy v celé Evropě mají právo na rovnost, posílení svého postavení a bezpečnost, ale ještě pro příliš mnoho žen nejsou tato práva realitou. Dnešní kolokvium pomůže docílit změn v chování i v politice, abychom zlepšili životy našich občanů.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila: „V politice a ve světě podnikání jsou ženy stále nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích pozicích. V EU stále vydělávají v průměru o 16 % méně než muži. A násilí vůči ženám je stále velmi rozšířené. To je v dnešní společnosti nespravedlivé a nepřijatelné. Rozdíly v odměňování žen a mužů musí být odstraněny, protože ekonomická nezávislost je nejlepší ochranou žen proti násilí.“

Na tomto kolokviu se sejdou politici, výzkumní pracovníci, novináři, nevládní organizace, aktivisté, podniky a mezinárodní organizace, aby diskutovali o tom, jak nejlépe prosazovat a chránit práva žen v EU. Mezi hlavní témata k diskuzi na tomto dvoudenním kolokviu patří sexuální obtěžování, násilí páchané na ženách, platové rozdíly mezi ženami a muži a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Průzkumy Eurobarometru poukazují na rozdíly mezi přáním a realitou

Výsledky posledního průzkumu Eurobarometr o rovnosti žen a mužů naznačují, že ve všech členských státech EU je stále co zlepšovat. Zde je několik nejzajímavějších zjištění:

  • Rovnost žen a mužů považuje většina Evropanů za důležitou: Celkem 9 z 10 Evropanů se domnívá, že prosazování rovnosti žen a mužů je důležité pro společnost, hospodářství i pro ně osobně.
  • Je zapotřebí více žen v politice: Polovina Evropanů si myslí, že by na pozicích s rozhodovací pravomocí v politice mělo být více žen, přičemž 7 z 10 by souhlasilo s právními opatřeními k zajištění rovného zastoupení žen a mužů v politice.
  • Rovné sdílení domácích prací a péče o děti ještě není realitou: Více než 8 z 10 Evropanů si myslí, že muž by se měl rovným dílem podílet na domácích pracích nebo by si měl vzít rodičovskou dovolenou za účelem péče o své děti. Dle názoru většiny však ženy stále ještě tráví více času prací v domácnosti a péčí o děti než muži (73 %).
  • Rovné odměňování je důležité: Celkem 90 % Evropanů uvádí, že je nepřijatelné, aby byly ženy placeny méně než muži, a 64 % se domnívá, že transparentnost platů představuje způsob, jak docílit změny.

Akční plán: Odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů

Evropské ženy mají stále ještě průměrně o 16,3 % nižší plat než muži. Tento rozdíl se v posledních letech nesnížil a z velké části je způsoben faktem, že ženy bývají méně zaměstnány, pracují v hůře placených odvětvích, jsou méně často povyšovány, častěji přerušují pracovní kariéru a vykonávají větší objem neplacené práce.

Za účelem řešení tohoto problému dnes Komise předkládá akční plán pro řešení rozdílů v odměňování žen a mužů na období 2018–2019. Díky provádění tohoto akčního plánu všemi zúčastněnými stranami se mimo jiné:

zlepší dodržování zásady rovného odměňování tím, že se vyhodnotí možnost změny směrnice o rovnosti žen a mužů,

vyřeší problém znevýhodnění v souvislosti s péčí tím, že Evropský parlament a členské státy budou vyzvány, aby co nejdříve přijaly návrh týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem z dubna 2017,

prolomí skleněný strop tím, že budou financovány projekty, jejichž cílem je zlepšit vyváženost zastoupení žen a mužů v podnicích na všech úrovních řízení, a vlády a sociální partneři budou motivováni k tomu, aby přijali konkrétní opatření na zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů v rozhodovacím procesu.

Další informace

Výroční kolokvium o základních právech v roce 2017

Zvláštní průzkum Eurobarometru o rovnosti žen a mužů v EU

Akční plán pro řešení rozdílů v odměňování žen a mužů

Hodnotící zpráva k doporučení z roku 2017, které se týká transparentnosti v odměňování

Evropský den rovného odměňování – informační přehledy

IP/17/4711

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar