Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Naslednji korak pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic: Komisija želi dostop do socialne zaščite za vse

Bruselj, 20. novembra 2017

Komisija je danes začela drugi krog razprav s sindikati in organizacijami delodajalcev na ravni EU o tem, kako bi podprli vse zaposlene in samozaposlene pri dostopu do socialne zaščite.

To je še en pomemben korak naprej pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic v konkretnem življenju le nekaj dni potem, ko so ga na socialnem vrhu v Göteborgu razglasili Evropski parlament, Svet in Komisija.

Podpredsednik Evropske komisije ter evropski komisar za evro in socialni dialog Valdis Dombrovskis je dejal: „V novem svetu dela se rojevajo nove priložnosti. Ljudem bi morali omogočiti, da jih lahko izkoristijo in se počutijo zaščiteni ne glede na vrsto zaposlitve. To je razmislek za evropskim stebrom socialnih pravic. Zagotoviti želimo vzdržnost, ustreznost in pravičnost sistemov socialne zaščite. Trenutno se posvetujemo s socialnimi partnerji, kako bi vsi prispevali in okrepili pravice.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Ta Komisija izpolnjuje svoje cilje za bolj socialno Evropo. Danes smo storili korak naprej s še eno konkretno pobudo v evropskem stebru socialnih pravic. V novem svetu dela morajo imeti dostop do socialne zaščite vsi delavci ne glede na to, ali so zaposleni po standardnih pogodbah ali novih vrstah pogodb ali so samozaposleni. Želim zagotoviti, da so vsi, ki delajo, vključeni v sheme socialne zaščite na podlagi svojih prispevkov. To je pomembno, da bi omogočili ustreznost, vzdržnost in medgeneracijsko pravičnost sistemov socialne zaščite.“ 

Leta 2016 je bilo nekaj manj kot 40 % zaposlenih v EU samozaposlenih ali v nestandardnih oblikah zaposlitve, po ocenah pa polovici od teh 40 % grozi nezadosten dostop do socialne zaščite in povezanih storitev na področju zaposlovanja[1]. Na današnjem spreminjajočem se trgu dela se pojavljajo nove oblike dela, ljudje pa pogosteje menjajo delovna mesta in spreminjajo zaposlitveni status. Delež nestandardnih zaposlitev in samozaposlovanja na trgu dela se povečuje, zlasti med mladimi.

Komisija si v skladu z ustreznimi načeli evropskega stebra socialnih pravic prizadeva podpirati dostop do socialne zaščite na podlagi prispevkov za vse. Zaposleni po nestandardnih pogodbah in samozaposleni zaradi zaposlitvenega statusa do nje nimajo zadostnega dostopa ter so zato bolj izpostavljeni gospodarski negotovosti in uživajo slabšo zaščito pred socialnimi tveganji. Reševanje tega izziva se opira na cilj v ozadju stebra, tj. pripraviti socialne modele na prihodnost, rešiti vprašanje medgeneracijske pravičnosti in s tem čim bolje izkoristiti prihodnji trg dela.

Z začetkom druge faze posvetovanja Komisija v skladu s tem ciljem, Pogodbo o delovanju Evropske unije in svojo zavezo k socialnemu dialogu prosi socialne partnerje za mnenje. Socialni partnerji imajo sedem tednov, da Komisijo obvestijo, ali so se pripravljeni pogajati. Hkrati je odprto tudi širše javno posvetovanje, s katerim želi zbrati stališča vseh zadevnih deležnikov, kot so javni organi, podjetja, samozaposleni, delavci prek platform in civilna družba.

Komisija namerava v prvi polovici naslednjega leta na podlagi ugotovitev teh posvetovanj pripraviti predlog.

Ozadje

Komisija je evropski steber socialnih pravic predstavila kot priporočilo Komisije, ki je začelo veljati 26. aprila 2017, in kot predlog za skupni razglas Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Po razpravah med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in državami članicami so vse strani razglašeno besedilo stebra podpisale 17. novembra 2017 na socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast v Göteborgu na Švedskem.

Izvajanje evropskega stebra socialnih pravic je skupna odgovornost na vseh ravneh. Komisija je od začetka svojega mandata predstavila številne zakonodajne predloge za izvajanje stebra socialnih pravic na ravni EU, vključno z nedavnim predlogom za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja za zaposlene starše in oskrbovalce. Komisija je začela tudi posvetovanji s socialnimi partnerji, in sicer o posodobitvi predpisov o delovnih pogodbah ter dostopu do socialne zaščite za vse. Socialni partnerji so imeli od 26. aprila do 23. junija 2017 možnost, da izrazijo svoje mnenje o obeh temah. Druga faza o posodobitvi predpisov o pogodbah o zaposlitvi je bila odprta od 21. septembra 2017 do 3. novembra 2017.

Danes se je začela druga faza posvetovanja o dostopu do socialne zaščite, ki temelji na izidu razprav v prvi fazi. Hkrati je Komisija začela javno posvetovanje in bo organizirala zaslišanja s ključnimi deležniki, kot so predstavniki samozaposlenih, civilne družbe in ponudnikov socialne zaščite.

Pravičnejša in bolj socialna Evropa je že od samega začetka ena od prednostnih nalog Junckerjeve Komisije, kar se odraža v njenih političnih usmeritvah iz julija 2014. Predsednik Juncker je v svojem prvem govoru o stanju v Uniji septembra 2015 dejal: „Okrepiti moramo prizadevanja za pošten in resnično vseevropski trg dela. [...] V okviru teh prizadevanj si želim razviti evropski steber socialnih pravic, ki bo upošteval spreminjajoče se razmere v evropskih družbah in na področju dela.“

Predsednik je v zadnjem govoru o stanju v Uniji 13. septembra 2017 potrdil zavezanost Komisije k napredku pri uresničevanju stebra, saj je ta temelj za vzpostavitev globljega, pravičnejšega in bolj socialnega notranjega trga: „Če želimo preprečiti socialno razdrobljenost in socialni damping v Evropi, bi se morale države članice čim prej, najpozneje pa novembra na vrhu v Göteborgu, dogovoriti o evropskem stebru socialnih pravic. Nacionalni sistemi socialnega varstva bodo še dolgo raznoliki in ločeni. Toda najmanj, za kar bi si morali prizadevati, je oblikovanje Evropske unije socialnih standardov, kjer se bomo strinjali o tem, kaj je socialno pravično in kaj ni.Evropa ne more delovati, če zanemarja delavce.“

Več informacij

Obvestilo: Uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic

Spletno mesto o evropskem stebru socialnih pravic

Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju (#SocialRights)

 

[1] Delovni dokument služb Komisije: Analitski dokument, ki spremlja posvetovalni dokument z naslovom: „Prva faza posvetovanja s socialnimi partnerji v skladu s členom 154 PDEU o morebitnih ukrepih v zvezi z obravnavo izzivov dostopa do socialne zaščite za osebe v vseh oblikah zaposlitve v okviru evropskega stebra socialnih pravic“.

IP/17/4709

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar