Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Progrese în ceea ce privește Pilonul european al drepturilor sociale: Comisia dorește să promoveze protecția socială pentru toți

Bruxelles, 20 noiembrie 2017

Astăzi, Comisia a lansat a doua rundă de discuții la nivelul UE cu organizațiile sindicale și patronale, având ca temă sprijinirea accesului la protecția socială pentru toate persoanele care lucrează la angajator și cele care desfășoară activități independente.

Acesta este încă un pas important în transformarea Pilonului european al drepturilor sociale într-o realitate concretă, la doar câteva zile după proclamarea acestuia de către Consiliu, Parlamentul European și Comisie la summitul social de la Göteborg.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a afirmat: „Noua lume a muncii generează noi oportunități. Oamenii ar trebui să poată să profite de ele și să se simtă protejați indiferent de activitatea profesională pe care o desfășoară. Acest lucru stă la baza Pilonului drepturilor sociale. Vrem să garantăm sustenabilitatea, adecvarea și echitabilitatea sistemelor noastre de protecție socială. Suntem în consultări cu partenerii sociali pentru a găsi modalități care să permită tuturor să contribuie și să acumuleze drepturi.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat: „Actuala Comisie acționează ferm în direcția accentuării componentei sociale a Europei. Astăzi mergem înainte cu o altă inițiativă concretă din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale. În noul univers al muncii, accesul la protecția socială trebuie garantat tuturor lucrătorilor indiferent dacă sunt angajați prin contracte de muncă clasice ori de tip nou, sau dacă desfășoară o activitate independentă. Doresc să mă asigur că toate persoanele care lucrează sunt acoperite de sisteme de protecție socială, pe baza contribuțiilor lor. Acest lucru este important pentru a ne asigura că sistemele noastre de protecție socială sunt adecvate, sustenabile și respectă echitabilitatea între generații.” 

Potrivit estimărilor [1], în 2016 puțin sub 40% dintre salariații din UE erau angajați într-o formă de muncă atipică sau în activități independente, jumătate dintre ei riscând să nu aibă un acces adecvat la protecția socială și la serviciile aferente legate de ocuparea forței de muncă. Pe piața actuală a muncii, caracterizată de schimbări, apar noi forme de muncă, iar oamenii trec tot mai frecvent de la un loc de muncă la altul și de la un statut profesional la altul. Cota formelor de muncă atipice și a activităților independente este în creștere pe piața forței de muncă, în special în rândul tinerilor.

În conformitate cu principiile relevante ale Pilonului european al drepturilor sociale, Comisia își propune să sprijine accesul tuturor la protecția socială, pe baza contribuțiilor. Din cauza statutului profesional, persoanele precum cele angajate în forme de muncă atipice sau în activități independente au acces insuficient, fiind așadar expuse unei mai mari incertitudini economice și beneficiind de o protecție redusă împotriva riscurilor sociale. Această abordare concretizează obiectivul care stă la baza pilonului, respectiv pregătirea solidă a modelelor noastre sociale pentru viitor și asigurarea echității între generații, valorificând la maximum viitorul univers al muncii.

Comisia, pentru a atinge acest obiectiv și în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu angajamentul său pentru dialog social, lansează cea de-a doua etapă a consultării cu partenerii sociali și solicită opinia acestora. Partenerii sociali au la dispoziție 7 săptămâni să comunice Comisiei dacă sunt dispuși să participe la negocieri. În paralel, se deschide o consultare publică mai amplă care urmărește să culeagă opiniile tuturor părților interesate relevante, cum ar fi autoritățile publice, întreprinderile, lucrătorii independenți, lucrătorii pe platforme și societatea civilă.

Plecând de la concluziile acestor consultări, Comisia intenționează să prezinte o propunere în acest sens în prima jumătate a anului viitor.

Context

Comisia a prezentat Pilonul european al drepturilor sociale sub forma unei recomandări a Comisiei, care a intrat în vigoare începând cu 26 aprilie 2017, și a unei propuneri de proclamație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei Europene. Textul proclamației a fost semnat de toate părțile la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile care a avut loc la Göteborg, în Suedia, în noiembrie 2017, în urma dezbaterilor dintre Parlamentul European, Comisia Europeană și statele membre.

Implementarea pilonului european al drepturilor sociale este o responsabilitate comună la toate nivelurile. De la începutul mandatului său, Comisia a prezentat mai multe propuneri legislative pentru implementarea pilonului la nivelul UE, inclusiv propunerea mai recentă de îmbunătățire a echilibrului dintre viața personală și cea profesională în cazul părinților și al persoanelor cu responsabilități de îngrijire care lucrează. Comisia a mai două consultări cu partenerii sociali – una privind modernizarea normelor referitoare la contractele de muncă și cealaltă privind accesul tuturor la protecția socială. Între 26 aprilie și 23 iunie 2017, partenerii sociali au avut ocazia de a-și exprima opiniile cu privire la ambele subiecte. O a doua etapă privind modernizarea normelor care vizează contractele de muncă a fost deschisă de la 21 septembrie 2017 până la 3 noiembrie 2017.

Astăzi a început cea de-a doua etapă a procesului de consultare privind accesul la protecția socială, care se bazează pe rezultatele discuțiilor din prima etapă. În paralel, Comisia lansează o consultare publică și va organiza audieri cu principalele părți interesate, precum reprezentanții persoanelor care desfășoară activități independente, ai societății civile și ai furnizorilor de protecție socială.

Comisia Juncker a acordat mare importanță creării unei Europe mai echitabile și cu o componentă socială mai accentuată, astfel cum se reflectă în orientările sale politice din iulie 2014. În septembrie 2015, în cadrul primului său discurs privind starea Uniunii, Președintele Juncker a declarat: „Trebuie să ne intensificăm eforturile în vederea instituirii unei piețe a muncii echitabile și cu adevărat paneuropene. [...] Ca parte a acestor eforturi, doresc să elaborez un pilon european al drepturilor sociale, care să țină seama de realitățile aflate în evoluție ale societăților din Europa și ale mediului profesional.

În cel mai recent discurs al său privind starea Uniunii, prezentat la 13 septembrie 2017, președintele a confirmat angajamentul Comisiei de a realiza progrese în ceea ce privește acest pilon, ca modalitate esențială de creare a unei piețe interne mai profunde, mai echitabile și mai sociale: „Dacă dorim să evităm fragmentarea socială și dumpingul social în Europa, atunci statele membre ar trebui să ajungă la un acord cu privire la pilonul european al drepturilor sociale, cât mai curând posibil și cel târziu la summitul de la Göteborg din luna noiembrie. Sistemele sociale naționale vor rămâne diverse și distincte o perioadă lungă de timp, dar, cel puțin, ar trebui să lucrăm la o uniune a standardelor sociale europene în cadrul căreia să avem o înțelegere comună a ceea ce este echitabil din punct de vedere social. Europa nu poate funcționa dacă ignoră lucrătorii.

Pentru informații suplimentare

Notă de informare: Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale

Site web privind Pilonul european al drepturilor sociale

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și Twitter, #SocialRights

 

[1] Document de lucru al serviciilor Comisiei: „Document analitic” care însoțește documentul de consultare: A doua etapă a consultării partenerilor sociali în conformitate cu articolul 154 din TFUE cu privire la o posibilă acțiune pentru abordarea provocărilor legate de accesul la protecția socială al persoanelor, indiferent de forma de încadrare în muncă, în contextul Pilonului european al drepturilor sociale

IP/17/4709

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar