Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Újabb lépések a szociális jogok európai pillérének előmozdítása terén: a Bizottság elő kívánja mozdítani az egyetemes szociális védelmet

Brüsszel, 2017. november 20.

A szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek képviselőinek részvételével a Bizottság ma megkezdte az uniós szintű egyeztetések második fordulóját arról, hogy miként lehetne támogatni a foglalkoztatottak és önfoglalkoztatottak egyetemes hozzáférését a szociális védelemhez.

Ezzel még közelebb kerültünk a szociális jogok európai pillérének gyakorlati megvalósításához, csupán néhány nappal azután, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a göteborgi szociális csúcstalálkozón kihirdette a kezdeményezést.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök a következőket mondta: „A munka új világa új lehetőségeket teremt, amelyeket meg kell tudnunk ragadni. Ugyanakkor biztonságban kell éreznünk magunkat, függetlenül a foglalkoztatás feltételeitől. Ez a szociális jogok európai pillérének alapgondolata. Fenntartható, megfelelő és méltányos szociális védelmi rendszereket szeretnénk. Jelenleg egyeztetünk a szociális partnerekkel arról, miként járulhat hozzá minden egyes szereplő e jogok megteremtéséhez.."

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos hozzáfűzte: „A jelenlegi Bizottság konkrét eredményeket tud felmutatni Európa szociális dimenziójának erősítése terén. Ezek sorában újabb elem a szociális jogok európai pillére, amelynek megvalósításában ma sikerült előrelépnünk. A munka új világában az lesz az elvárás, hogy valamennyi munkavállaló hozzáférjen a szociális védelemhez, függetlenül attól, hogy hagyományos vagy új típusú munkaszerződéssel rendelkezik, vagy önfoglalkoztatott. Garantálni szeretnénk, hogy mindenki, aki dolgozik, az általa befizetett járulékok alapján jogosult legyen a szociális védelmi rendszerek igénybevételére. Ehhez pedig elengedhetetlen megfelelő, fenntartható, és a nemzedékek viszonylatában méltányos szociális védelmi rendszerekről gondoskodni.” 

2016-ban az Európai Unióban foglalkoztatottak csaknem 40%-a volt nem szabványos formában foglalkoztatott vagy önfoglalkoztatott. A becslések szerint 50%-uknál fennáll a kockázata annak, hogy nem részesülnek megfelelő szociális védelemben[1]. A mai változó munkaerőpiacon új foglalkoztatási módozatok jelennek meg, és az is egyre gyakoribb, hogy a munkavállalók nem horgonyoznak le egy adott munka vagy foglalkoztatási viszony mellett. A nem szabványos foglalkoztatás és az önfoglalkoztatás aránya növekszik a munkaerőpiacon, különösen a fiatalok körében.

A szociális jogok európai pillérének vonatkozó elveivel összhangban a Bizottság célja, hogy a befizetett járulékok alapján biztosítsa mindenki számára a szociális védelemhez való hozzáférést. Foglalkozási viszonyukból adódóan ugyanis a nem szabványos formában foglalkoztatottak vagy önfoglalkoztatottak nem részesülnek elégséges szociális védelemben, és ennek következtében gazdaságilag bizonytalanabb helyzetben vannak, és védtelenebbek a szociális kockázatokkal szemben. A kihívások kezelése egyúttal azt a célt is szolgálja, hogy a pillér révén szociális modelljeink kiállják az idők próbáját, érvényre jusson a nemzedékek közötti méltányosság, és a munka jövőbeli világa messzemenőkig a mi érdekeinket szolgálja.

Összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel, és a szociális párbeszéd melletti elkötelezettségéből adódóan a Bizottság elindítja a szociális partnerekkel folytatott konzultáció második szakaszát, alkalmat adva a szociális partnereknek a véleménynyilvánításra. A szociális partnereknek 7 hét áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy tudassák a Bizottsággal, készek-e tárgyalóasztalhoz ülni. Ezzel párhuzamosan szélesebb körű nyilvános konzultáció is indul az összes érdekelt fél, többek között a hatóságok, a vállalkozások, az önfoglalkoztatók, a platformok keretében dolgozók és a civil társadalom észrevételeinek összegyűjtése céljából.

A Bizottság e konzultációk következtetései alapján a jövő év első felében javaslatot kíván előterjeszteni.

Háttér-információk

A szociális jogok európai pillérét a Bizottság 2017. április 26-án hatályba lépő bizottsági ajánlás, valamint a Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által történő közös kihirdetésre irányuló javaslat formájában terjesztette elő. A nyilatkozat szövegét – az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok közötti egyeztetéseket követően – valamennyi fél aláírta a svédországi Göteborgban a tisztességes munkafeltételekről és a növekedésről tartott szociális csúcstalálkozón.

A szociális jogok európai pillérének végrehajtása a különböző szintű szereplők közös felelőssége. A Bizottság mandátumának kezdete óta több jogalkotási javaslatot is előterjesztett a pillér uniós szintű végrehajtása céljából, legutóbb például a dolgozó szülők és gondviselők munkája és magánélete közötti egyensúly támogatásával kapcsolatban. A Bizottság a szociális partnerek körében elindított továbbá két konzultációt, egyrészt a munkaszerződésekre, másrészt a szociális védelemhez való egyetemes hozzáférésre vonatkozó szabályok korszerűsítéséről. 2017. április 26-tól június 23-ig a szociális partnereknek alkalmuk nyílt arra, hogy mindkét témában hangot adjanak véleményüknek. A munkaszerződésekre vonatkozó szabályok korszerűsítésével foglalkozó konzultáció második szakasza 2017. szeptember 21-től 2017. november 3-ig tartott.

A mai napon kezdetét veszi a szociális védelemhez való hozzáférésről szóló konzultáció második szakasza, amely az első szakaszban folytatott megbeszélések eredményeire épül. Ezzel párhuzamosan a Bizottság nyilvános konzultációt indít és meghallgatásokat szervez a fő érdekeltekkel, többek között az önfoglalkoztatók, a civil társadalom és a szociális védelmi szolgáltatók képviselőivel.

A Jean-Claude Juncker által vezetett Bizottság méltányosabb és szociálisabb Európa megteremtését tűzte ki prioritásként, amint azt a 2014. júliusi politikai iránymutatás is tükrözi. 2015 szeptemberében Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta az Unió helyzetéről szóló első értékelő beszédében: „Fokoznunk kell a méltányos és valóban páneurópai munkaerőpiac megteremtésére irányuló munkát. [...] Ezen erőfeszítések részeként szeretném, ha létrejönne a szociális jogok európai pillére, amely figyelembe veszi az európai társadalmak és a munka világának változó jellemzőit.

Az Unió helyzetéről szóló legutóbbi, 2017. szeptember 13-i értékelő beszédében az elnök megerősítette a Bizottság ezen pillér iránti elkötelezettségét, amely az elmélyülő, méltányosabb és a szociális szempontokat jobban tükröző belső piac létrehozásának eszköze. „Ha Európában el akarjuk kerülni a szociális fragmentációt és a szociális dömpingetakkor a tagállamoknak a lehető leghamarabb, de legkésőbb novemberben, a göteborgi csúcstalálkozón meg kell állapodniuk a szociális jogok európai pilléréről. A nemzeti szociális rendszerek még sokáig eltérőek és különállóak lesznek. De mindenképpen meg kell állapodnunk egy Európai Szociális Normaunióról, amelyben megmutatkozik az egységes piaci szociális tisztességességgel kapcsolatos egyetértésünk. Európa nem működhet , ha nem fair a munkavállalókkal szemben.”

További információk

Tájékoztató: A szociális jogok európai pillére – A Bizottság dönt az első konkrét kezdeményezésekről

A szociális jogok európai pillérét ismertető weboldal

Kövesse Valdis Dombrovskis alelnök bejegyzéseit a Twitteren

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Facebookon és a #SocialRights hashtag segítségével a Twitteren.

 

[1] Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A konzultációs dokumentumot kísérő elemzés: „Az EUMSZ 154. cikke szerinti konzultáció a szociális partnerekkel (a konzultáció második szakasza) a bármilyen foglalkoztatási formában foglalkoztatott személyek szociális védelemhez való hozzáférésével kapcsolatos kihívások kezelését célzó lehetséges intézkedésekről a szociális jogok európai pillére keretében”

IP/17/4709

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar