Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európsky zbor solidarity: začína sa prepájanie mladých ľudí s organizáciami

Brusel 8. marec 2017

Tri mesiace po tom, ako bol európsky zbor solidarity uvedený do činnosti a mladí Európania sa mohli začať prihlasovať, akreditované organizácie, ktoré poskytujú stáže týkajúce sa činností v oblasti solidarity, teraz môžu pre svoje činnosti v danej oblasti použiť jeho databázu na vyhľadanie potenciálnych zamestnancov, stážistov alebo dobrovoľníkov.

Na toto jarné obdobie už sú k dispozícii stovky stáží a v nasledujúcich mesiacoch pribudnú ďalšie tisíce.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dodal: „Európsky zbor solidarity dnes urobil obrovský krok vpred. Teraz, keď sme sprístupnili našu databázu organizáciám a orgánom verejnej správy, môže sa začať vyhľadávanie najvhodnejších kandidátov spomedzi mladých Európanov a prví z nich čoskoro začnú svoju činnosť. Som hrdý na to, že toľko mladých ľudí sa prihlásilo do tohto zboru a sú pripravení priniesť zmenu. Teraz vyzývam organizácie, aby nasledovali tento príklad a poskytli im čo najväčší počet stáží.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Európsky zbor solidarity získava čoraz konkrétnejšiu podobu. Organizácie a partneri poskytujúci stáže majú oddnes prístup k online databáze, takže členovia európskeho zboru solidarity môžu pozitívne ovplyvniť výsledky a zároveň získať cenné zručnosti potrebné pre svoj budúci život a profesijné smerovanie.“

Stáže v rámci európskeho zboru solidarity môže ponúknuť široké spektrum organizácií: napríklad mimovládne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, národné, regionálne a miestne orgány alebo sociálne podniky. Organizácie, ktoré majú záujem zapojiť sa do európskeho zboru solidarity, môžu v tejto prvej fáze požiadať o financovanie prostredníctvom existujúcich programov financovania EÚ. V súčasnosti čerpá európsky zbor solidarity financie z ôsmich programov. Ďalšie informácie sú k dispozícii v prehľade.

Podmienkou účasti je, že každá organizácia musí súhlasiť s poslaním európskeho zboru solidarity a jeho zásadami a dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti vo všetkých fázach solidárnej činnosti. Organizácie, ktoré sú už akreditované jedným z programov financovania, majú prístup k online nástrojom automaticky.

Online systém európskeho zboru solidarity umožňuje priame prepojenie medzi organizáciami a mladými ľuďmi, ktorí majú záujem o stáž týkajúcu sa činností v oblasti solidarity. Okrem osobných údajov môžu mladí ľudia pri registrácii uviesť svoje zručnosti, skúsenosti, disponibilitu, preferencie a motiváciu, ako aj umiestniť na stránku svoje životopisy.

 

Súvislosti

Komisia 7. decembra 2016 uviedla do činnosti európsky zbor solidarity. Zbor ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov novú príležitosť zapojiť sa do rôznych činností zameraných na solidárne riešenie problematických situácií v celej Európe. To im umožní nielen získať hodnotné skúsenosti a dôležité zručnosti na začiatku ich kariéry, ale aj cenný nástroj na podporu a upevňovanie solidarity, ktorá je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Od uvedenia európskeho zboru solidarity do činnosti sa doň zaregistrovalo takmer 24 000 mladých Európanov, pričom cieľom je, aby do konca roka 2020 bolo v ňom zaregistrovaných 100 000 mladých ľudí. 

Komisia vo svojom oznámení o európskom zbore solidarity zvolila postupný prístup, ktorý v počiatočnej fáze nadväzuje na existujúce programy a nástroje, pričom zároveň pripravuje návrh na samostatný právny nástroj, ktorý sa má prijať v prvej polovici roka 2017. Na účely prípravy právneho návrhu Komisia začala verejnú konzultáciu, ktorú dopĺňajú cielené konzultácie s hlavnými zainteresovanými stranami. Dňa 12. apríla 2017 sa bude konať fórum zainteresovaných strán, ktorého cieľom bude prediskutovať kľúčové prvky zboru pre budúcnosť.

 

Ďalšie informácie

Oznam: Otázky a odpovede týkajúce sa európskeho zboru solidarity

Prehľad: Európsky zbor solidarity

Prehľad: Európsky zbor solidarity: Ako sa môžu zapojiť organizácie?

Registračná stránka pre európsky zbor solidarity

Stránka európskeho zboru solidarity na Facebooku

Sledujte komisárku Thyssenovú na Twitteri:

Sledujte komisára Navracsicsa na Twitteri:

#EUSolidarityCorps

IP/17/469

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar