Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Solidaritātes korpusā sākas reģistrēto jauniešu piemeklēšana organizācijām

Briselē, 2017. gada 8. martā

Trīs mēnešus pēc ES jaunās iniciatīvas darbības un ieinteresēto Eiropas jauniešu reģistrācijas sākuma akreditētām organizācijām, kuras Eiropas Solidaritātes korpusam nodrošinās jauniešu izvietošanu, kļuvusi pieejama datubāze, kur savām darbībām meklēt darbiniekus, praktikantus vai brīvprātīgos.

Šopavasar būs pieejami jau vairāki simti norīkojuma vietu, kam tuvākajos mēnešos sekos vēl tūkstoši.

Par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu atbildīgais Komisijas loceklis Tibors Navračičs: "Šodien Eiropas Solidaritātes korpuss spēris platu soli pretim reālai darbībai īstajā vietā. Mūsu datubāze tagad pieejama organizācijām un valsts iestādēm, kas tajā varēs sameklēt piemērotus dalībniekus — Eiropas jauniešus, kuri jau drīz sāks darboties. Ar lepnumu noraugos, kā liels pulks jauniešu stājas korpusā, gatavi dzīvē ko mainīt. Nu ir kārta organizācijām — jāsagādā šīm darbībām iespējami daudz norīkojuma vietu."

Par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti atbildīgā Komisijas locekle Marianna Teisena: "Šodien Eiropas Solidaritātes korpusa ēkā iemūrējam jaunu akmeni. Pēc tiešsaistes rīka nodošanas organizācijām un partneriem, kuri nodrošina Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku izvietošanu, dalībnieki var sākt pozitīvi ietekmēt reālo situāciju un reizē iegūt nenovērtējamas prasmes turpmākai dzīvei un karjerai."

Norīkojumu Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem var piedāvāt visplašākā spektra organizācijas, piemēram: nevalstiskās organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, valstu un reģionu valdību un pašvaldību iestādes vai sociālie uzņēmumi. Pirmajā fāzē organizācijas, kurām ir interese piedalīties Eiropas Solidaritātes korpusā, var pieteikties uz finansējumu no pastāvošajām ES finansēšanas programmām. Šobrīd Eiropas Solidaritātes korpusu atbalsta astoņas programmas. Šajā faktu lapā atrodamas sīkākas ziņas.

Lai varētu piedalīties, katrai organizācijai būs jāapliecina piekrišana Eiropas Solidaritātes korpusa darba uzdevumam un principiem un jāievēro Eiropas Solidaritātes korpusa statūti, kur izklāstītas tiesības un pienākumi visos solidarizēšanās posmos. Organizācijas, kuras jau akreditējušās kādā no finansēšanas programmām, tiešsaistes rīkam var piekļūt automātiski.

Eiropas Solidaritātes korpusa tiešsaistes sistēma ļauj organizācijas tieši savest kopā ar jauniešiem, kuri interesējas par norīkojumu solidaritātes pasākumos. Reģistrējoties jaunieši var līdzās personas datiem uzrādīt savas prasmes, pieredzi, pieejamību, prioritātes un motīvus, kā arī ielādēt savu autobiogrāfiju.

 

Konteksts

2016. gada 7. decembrī Komisija sāka Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu. Tā 18–30 gadu veciem jauniešiem dod jaunu iespēju piedalīties virknē solidaritātes pasākumu, kuru mērķis ir visā Eiropā pārvarēt sarežģītas situācijas. Tā būs iespēja karjeras sākumā iegūt nenovērtējumu pieredzi un svarīgas prasmes un arī līdzeklis vienas no Eiropas Savienības lielākajām pamatvērtībām — solidaritātes — veicināšanai un stiprināšanai. Kopš iniciatīvas sākuma Eiropas Solidaritātes korpusā jau reģistrējušies vairāk nekā 23 000 Eiropas jauniešu — mērķis ir panākt, lai uz 2020. gada beigām būtu reģistrēti 100 000. 

Paziņojumā par Eiropas Solidaritātes korpusu Komisija ir ieņēmusi pakāpenisku pieeju, kas sākumposmā balstās uz esošajām programmām un instrumentiem, kamēr tiek izstrādāts atsevišķa tiesību aktu priekšlikums, ar ko paredzēts iepazīstināt 2017. gada pirmajā pusē. Lai varētu sagatavot likumdošanas priekšlikumu, Komisija sarīkoja sabiedrisku apspriešanu un papildus konsultējās ar galveno ieinteresēto personu mērķauditoriju. 2017. gada 12. aprīlī galvenos korpusa nākotnes jautājumus apspriedīs ieinteresēto personu forumā.

 

Sīkākas ziņas

Informatīvs paziņojums: Jautājumi un atbildes par Eiropas Solidaritātes korpusu

Faktu lapa: Eiropas Solidaritātes korpuss

Faktu lapa: Eiropas Solidaritātes korpuss Kā piedalīties organizācijām

Eiropas Solidaritātes korpusa reģistrācijas lapa

Eiropas Solidaritātes korpusa lapa vietnē “Facebook”

Komisijas locekle M. Teisena vietnē Twitter

Komisijas loceklis T. Navračičs vietnē Twitter

#EUSolidarityCorps

IP/17/469

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar