Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos solidarumo korpusas. Jaunuoliai pradedami sieti su solidarumo organizacijomis

Briuselis, 2017 m. kovo 8 d.

Praėjus trims mėnesiams nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios, kai suinteresuotiems jauniems europiečiams suteikta galimybė registruotis korpuso duomenų bazėje, ja gali imti naudotis akredituotos organizacijos, teiksiančios galimybes vykdyti solidarumo veiklą. Minėtoje bazėje šios organizacijos gali ieškoti potencialių darbuotojų, stažuotojų ar savanorių.

Nuo šio pavasario veiklos jau galės imtis keli šimtai asmenų, o vėlesniais mėnesiais – dar tūkstančiai kitų.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Šiandien gerokai pasistūmėta vykdant Europos solidarumo korpuso iniciatyvą. Korpuso duomenų bazę atvėrėme organizacijoms ir valdžios institucijoms, taigi jas galima pradėti sieti su jaunuoliais. Netrukus pirmieji jauni europiečiai galės imtis veiklos. Didžiuojuosi, kad prie korpuso jau prisijungė nemažai jaunuolių, pasirengusių siekti pokyčių. Dabar raginu organizacijas pasekti šiuo pavyzdžiu ir suteikti kuo daugiau veiklos galimybių.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Šiandien pradedame dar vieną svarbų Europos solidarumo korpuso veiklos etapą. Korpuso internetinę sistemą atveriame organizacijoms ir partneriams, teiksiantiems galimybes vykdyti Europos solidarumo korpuso veiklą. Taigi suinteresuoti jaunuoliai bus susieti su atitinkamomis organizacijomis ir galės imtis veiklos, kuria siekiama teigiamų pokyčių, ir kartu įgyti neįkainojamų įgūdžių, praversiančių tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime.“

Siūlyti vykdyti Europos solidarumo korpuso veiklą gali labai įvairios organizacijos: pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos, nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ar socialinės įmonės. Šiame pradiniame etape prie Europos solidarumo korpuso norinčios prisidėti organizacijos gali kreiptis dėl finansavimo pagal esamas ES finansavimo programas. Šiuo metu Europos solidarumo korpusas remiamas pagal aštuonias programas. Daugiau informacijos – šioje informacijos suvestinėje.

Kiekviena norinti dalyvauti organizacija turi įsipareigoti atlikti Europos solidarumo korpuso veiklos uždavinius ir laikytis jo principų, taip pat prisijungti prie Europos solidarumo korpuso chartijos, kurioje nustatomos šalių teisės ir pareigos visais solidarumo veiklos etapais. Pagal vieną iš finansavimo programų jau akredituotos organizacijos internetine priemone gali naudotis automatiškai.

Internetinė Europos solidarumo korpuso sistema leidžia tiesiogiai susieti organizacijas ir jaunuolius, norinčius imtis solidarumo veiklos. Jaunuoliai, be asmeninių duomenų, registruodamiesi gali nurodyti savo įgūdžius, patirtį, laiką, kada galėtų imtis veiklos, pageidavimus ir motyvaciją, taip pat pateikti gyvenimo aprašymus.

 

Pagrindiniai faktai

2016 m. gruodžio 7 d. Komisija paskelbė, kad pradedama Europos solidarumo korpuso iniciatyva. Pagal šią iniciatyvą 18–30 metų jaunimui suteikiama nauja galimybė dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje, kad padėtų spręsti problemas visoje Europoje. Taip jie galės ne tik įgyti neįkainojamos patirties ir svarbių įgūdžių profesinio gyvenimo pradžioje, bet ir puoselėti ir stiprinti solidarumą – vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių. Nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios jame dalyvauti užsiregistravo beveik 24 000 jaunuolių. Tikslas – pasiekti, kad iki 2020 m. pabaigos prisijungtų 100 000 jaunuolių. 

Komunikate dėl Europos solidarumo korpuso Komisija vadovaujasi laipsnišku požiūriu: pradiniame etape remiasi esamomis programomis bei priemonėmis ir rengia atskiros teisinės priemonės pasiūlymą, kuris bus pateiktas per pirmąjį 2017 m. pusmetį. Tam, kad parengtų minėtą pasiūlymą, Komisija pradėjo viešas konsultacijas ir tikslines konsultacijas su svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais. 2017 m. balandžio 12 d. bus surengtas suinteresuotųjų subjektų forumas, kuriame bus aptarti svarbiausi korpuso ateities aspektai.

 

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga „Klausimai ir atsakymai apie Europos solidarumo korpusą“

Informacijos suvestinė. „Europos solidarumo korpusas“

Informacijos suvestinė „Europos solidarumo korpusas. Kaip dalyvauti kaip organizacija?“

Registracija į Europos solidarumo korpusą

Europos solidarumo korpuso Facebook puslapis

Komisijos narės M. Thyssen Twitter:

Komisijos nario T. Navracsicsiaus Twitter

#EUSolidarityCorps

IP/17/469

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar