Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan solidaarisuusjoukoista nuoria organisaatioiden solidaarisuustoimintaan

Bryssel 8. maaliskuuta 2017

Kolme kuukautta sen jälkeen, kun Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta käynnistettiin ja nuoret pystyivät halutessaan ilmoittautumaan mukaan, otetaan nyt käyttöön tietokanta akkreditoiduille organisaatioille, jotka tarjoavat työ- ja harjoittelupaikkoja solidaarisuustoimintaan. Ne voivat nyt löytää mahdollisia työntekijöitä, harjoittelijoita tai vapaaehtoistyöntekijöitä projekteihinsa.

Paikkoja on tänä keväänä avoinna jo useita satoja, ja tulevina kuukausina määrä nousee tuhansiin.

Kuten koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi, "Euroopan solidaarisuusjoukot ottaa tänään ison askeleen kohti käytännön toimintaa. Tänään avataan käyttöön tietokanta organisaatioille ja viranomaisille, jolloin kysyntä voi kohdata tarjonnan ja ensimmäiset eurooppalaiset nuoret pääsevät kohta aloittamaan työ- tai harjoittelujakson. Olen ylpeä siitä, miten monet nuoret ovat jo ilmoittautuneet mukaan ja ovat valmiit kehittämään toimintaa. Kannustan nyt organisaatiota seuraamaan esimerkkiä ja tarjoamaan mahdollisimman paljon työ- ja harjoittelupaikkoja."

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan "Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustekijät alkavat olla koossa. Sähköisen tietokannan avulla toiminta pääsee käyntiin kentällä. Organisaatiot ja kumppanit voivat löytää nuoria työ- ja harjoittelupaikkoihinsa ja näin tarjota heille mahdollisuuksia hankkia arvokkaita taitoja tulevaa elämää ja uraa varten."

Euroopan solidaarisuusjoukkojen työ- ja harjoittelupaikkoja voivat tarjota monet erilaiset organisaatiot, kuten valtiosta riippumattomat järjestöt, kansalaisjärjestöt, kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset tai yhteisötalouden yritykset. Tässä ensimmäisessä vaiheessa organisaatiot, jotka haluavat ottaa osaa Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, voivat hakea rahoitusta käytössä olevien EU:n rahoitusohjelmien kautta. Solidaarisuusjoukkoja tuetaan tällä hetkellä kahdeksasta ohjelmasta. Lisätietoja on tässä tiedotteessa.

Kaikkien osallistuvien organisaatioiden on hyväksyttävä solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatus ja periaatteet sekä sitouduttava solidaarisuusjoukkojen peruskirjaan, jossa vahvistetaan kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet solidaarisuustoiminnan kunkin vaiheen aikana. Organisaatioilla, joilla on jo akkreditointi johonkin rahoitusohjelmista, pääsevät automaattisesti käyttämään sähköistä työkalua.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen sähköisen järjestelmän avulla kysyntä ja tarjonta voivat kohdata organisaatioiden ja työ- tai harjoittelupaikasta kiinnostuneiden nuorten välillä. Rekisteröityessään nuoret voivat henkilötietojensa lisäksi kertoa taidoistaan, kokemuksestaan, käytettävyydestään, mieltymyksistään ja motivaatiostaan sekä lisätä ansioluettelonsa.

 

Tausta

Komissio käynnisti Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan 7. joulukuuta 2016. Solidaarisuusjoukkojen tarkoituksena on tarjota 18–30-vuotiaille uusia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuusprojekteihin ja auttaa vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä eri puolilla EU:ta. Näin osallistujilla on mahdollisuus saada arvokasta kokemusta ja kehittää osaamistaan työuransa alussa. Samalla tarjoutuu tapa edistää ja vahvistaa solidaarisuutta, joka on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Solidaarisuusjoukkoihin on aloitteen käynnistämisen jälkeen rekisteröitynyt jo lähes 24 000 nuorta eurooppalaista. Tavoitteena on saada 100 000 nuorta liittymään mukaan vuoteen 2020 mennessä. 

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevassa tiedonannossaan komissio ehdotti joukkojen asteittaista toteuttamista, joka perustuisi alkuvaiheessa nykyisiin ohjelmiin ja välineisiin. Komissio valmistelee samanaikaisesti erillistä säädöstä vuoden 2017 alkupuoliskolle. Säädösehdotuksen valmistelemiseksi komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen, minkä lisäksi kuullaan kohdennetusti tärkeitä sidosryhmiä. Tulevista keskeisistä kysymyksistä keskustellaan 12. huhtikuuta 2017 pidettävässä sidosryhmäfoorumissa.

 

Lisätietoa

Taustatiedote: Euroopan solidaarisuusjoukot – vastauksia kysymyksiin

Tiedote: Euroopan solidaarisuusjoukot

Tiedote: Euroopan solidaarisuusjoukot – Kuinka osallistua organisaationa?

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityminen

Euroopan solidaarisuusjoukkojen Facebook-sivu

Seuraa komissaari Thysseniä Twitterissä

Seuraa komissaari Navracsicsia Twitterissä

#EUSolidarityCorps

IP/17/469

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar